Trực tiếp bóng đá

Ngày giờ Đội nhà Trận đấu Đội khách Giải đấu Châu Á Trực tiếp Soi kèo
18/07 - 07:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
18/07 - 07:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
18/07 - 07:30 vs Copa Sudamericana

1.5/2

Phong độ
18/07 - 09:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
18/07 - 10:00 vs Cúp bóng đá các nhà vô địch Quốc tế ICC

-0.5

Phong độ Soi kèo
18/07 - 19:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
18/07 - 19:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
18/07 - 19:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
18/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
18/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
18/07 - 21:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
18/07 - 21:30 vs UEFA Europa League

Phong độ
18/07 - 21:30 vs UEFA Europa League

Phong độ
18/07 - 21:45 vs Giải vô địch U19 Châu Âu

Phong độ
18/07 - 22:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
18/07 - 22:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
18/07 - 22:30 vs UEFA Europa League

Phong độ
18/07 - 23:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
18/07 - 23:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
18/07 - 23:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
18/07 - 23:00 vs UEFA Europa League

Phong độ Soi kèo
18/07 - 23:30 vs UEFA Europa League

Phong độ
18/07 - 23:30 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 00:00 vs Giải vô địch U19 Châu Âu

Phong độ
19/07 - 00:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 00:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:30 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:30 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:30 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 00:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 01:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 01:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 01:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 01:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 01:30 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 01:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 01:30 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:45 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:45 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:45 vs UEFA Europa League

Phong độ Soi kèo
19/07 - 01:45 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 01:45 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 01:45 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:45 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:45 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 01:45 vs UEFA Europa League

-3/3.5

Phong độ
19/07 - 01:45 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 02:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 02:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 02:00 vs UEFA Europa League

Phong độ
19/07 - 05:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 07:30 vs Copa Sudamericana

Phong độ
19/07 - 08:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 15:30 vs V-League 2

Phong độ
19/07 - 16:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 17:00 vs V-League 2

Phong độ
19/07 - 18:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 23:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 23:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 23:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 23:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 23:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 23:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 23:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
19/07 - 23:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 00:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 00:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 00:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 00:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 00:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:45 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 01:45 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:45 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:45 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:45 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:45 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 01:45 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 02:00 vs Cúp các quốc gia Châu Phi

0

Phong độ Soi kèo
20/07 - 02:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 02:15 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 07:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 11:00 vs Giải vô địch quốc gia - J.League

Phong độ
20/07 - 14:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 15:30 vs V-League 2

Phong độ
20/07 - 16:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 16:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 16:00 vs Giải vô địch quốc gia - J.League

Phong độ
20/07 - 16:00 vs Giải vô địch quốc gia - J.League

Phong độ
20/07 - 16:00 vs Giải vô địch quốc gia - J.League

Phong độ
20/07 - 16:00 vs V-League 2

Phong độ
20/07 - 16:00 vs V-League 2

Phong độ
20/07 - 16:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 16:30 vs Giải vô địch quốc gia - J.League

Phong độ
20/07 - 17:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 17:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 17:00 vs K-League

Phong độ
20/07 - 17:00 vs Giải vô địch quốc gia - J.League

Phong độ
20/07 - 17:00 vs Giải vô địch quốc gia - J.League

Phong độ
20/07 - 17:00 vs K-League

Phong độ
20/07 - 17:00 vs Giải vô địch quốc gia - J.League

Phong độ
20/07 - 17:00 vs K-League

Phong độ
20/07 - 17:00 vs V-League 2

Phong độ
20/07 - 17:45 vs Giải vô địch quốc gia Thái Lan

Phong độ
20/07 - 18:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 18:00 vs Giải vô địch quốc gia Thái Lan

Phong độ
20/07 - 18:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 18:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 18:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 18:30 vs Cúp bóng đá các nhà vô địch Quốc tế ICC

0/0.5

Phong độ
20/07 - 18:35 vs Giải vô địch quốc gia Trung Quốc

Phong độ
20/07 - 18:35 vs Giải vô địch quốc gia Trung Quốc

Phong độ
20/07 - 19:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 19:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 19:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 19:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 19:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 19:00 vs Giải vô địch quốc gia Thái Lan

Phong độ
20/07 - 19:00 vs Giải vô địch quốc gia Thái Lan

Phong độ
20/07 - 19:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 19:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 19:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 20:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 20:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 20:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 20:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 20:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 20:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 20:15 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 20:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 20:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 20:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
20/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 21:45 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 22:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 22:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 22:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 23:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 23:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 23:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 23:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 23:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
20/07 - 23:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 00:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 00:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 00:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 00:00 vs Giải vô địch U19 Châu Âu

Phong độ
21/07 - 00:00 vs Giải vô địch U19 Châu Âu

Phong độ
21/07 - 00:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 00:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 00:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 00:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 01:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 01:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 01:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 01:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 02:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 02:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 03:00 vs Cúp bóng đá các nhà vô địch Quốc tế ICC

Phong độ
21/07 - 05:00 vs Cúp bóng đá các nhà vô địch Quốc tế ICC

Phong độ
21/07 - 07:00 vs Cúp bóng đá các nhà vô địch Quốc tế ICC

Phong độ
21/07 - 08:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 17:00 vs K-League

Phong độ
21/07 - 17:00 vs K-League

Phong độ
21/07 - 17:00 vs Giải vô địch quốc gia V-League

Phong độ
21/07 - 17:00 vs Giải vô địch quốc gia Trung Quốc

Phong độ
21/07 - 17:00 vs K-League

Phong độ
21/07 - 17:00 vs Giải vô địch quốc gia V-League

Phong độ
21/07 - 17:00 vs Giải vô địch quốc gia V-League

Phong độ
21/07 - 17:00 vs Giải vô địch quốc gia V-League

Phong độ
21/07 - 17:00 vs Giải vô địch quốc gia V-League

Phong độ
21/07 - 18:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 18:00 vs Giải vô địch quốc gia Thái Lan

Phong độ
21/07 - 18:00 vs Giải vô địch quốc gia Thái Lan

Phong độ
21/07 - 18:30 vs Cúp bóng đá các nhà vô địch Quốc tế ICC

Phong độ
21/07 - 18:35 vs Giải vô địch quốc gia Trung Quốc

Phong độ
21/07 - 18:35 vs Giải vô địch quốc gia Trung Quốc

Phong độ
21/07 - 18:35 vs Giải vô địch quốc gia Trung Quốc

Phong độ
21/07 - 18:35 vs Giải vô địch quốc gia Trung Quốc

Phong độ
21/07 - 19:00 vs Giải vô địch quốc gia Thái Lan

Phong độ
21/07 - 19:00 vs Giải vô địch quốc gia Thái Lan

Phong độ
21/07 - 19:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 19:00 vs Giải vô địch quốc gia Trung Quốc

Phong độ
21/07 - 19:00 vs Giải vô địch quốc gia V-League

Phong độ
21/07 - 19:00 vs Giải vô địch quốc gia V-League

Phong độ
21/07 - 19:30 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 20:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 20:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 20:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
21/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 21:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
21/07 - 21:00 vs League Cup

Phong độ
22/07 - 00:00 vs Giải vô địch U19 Châu Âu

Phong độ
22/07 - 00:00 vs Giải vô địch U19 Châu Âu

Phong độ
22/07 - 05:00 vs Giải giao hữu cấp câu lạc bộ

Phong độ
Link truc tiep Arsenal vs Chelsea, 0h30, 20/1/2019- Ngoai Hang Anh 2018/2019

Link trực tiếp Arsenal vs Chelsea, 0h30, 20/1/2019- Ngoại Hạng Anh 2018/2019

18-01-2019

Cập nhật Link trực tiếp bóng đá trận cầu tâm điểm Super Sunday giữa Arsenal vs Chelsea ngày 20/1/2019 lúc 0h30.

Link truc tiep Man United vs Brighton, 22h, 19/1- Ngoai Hang Anh 2018/2019

Link trực tiếp Man United vs Brighton, 22h, 19/1- Ngoại Hạng Anh 2018/2019

18-01-2019

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận cầu vòng 23 Ngoại Hạng Anh giữa Man United vs Brighton ngày 19/1/2019.

Link truc tiep Crystal Palace vs Liverpool, 22h, 19/1/2019

Link trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool, 22h, 19/1/2019

18-01-2019

Cập nhật Link Sopcast, Acestream trận đấu trong khuôn khổ vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh giữa Crystal Palace vs Liverpool.

Link truc tiep bong da Hoffenhiem vs Bayern Munich, 2h30, 19/1- Bundesliga 2018/2019

Link trực tiếp bóng đá Hoffenhiem vs Bayern Munich, 2h30, 19/1- Bundesliga 2018/2019

17-01-2019

Cập nhật Link trực tiếp bóng đá vòng 17 Bundesliga 2018/2019 giữa Hoffenhiem vs Bayern Munich ngày 19/1/2019.

Link truc tiep Real Madrid vs Sevilla, 22h15, 19/1/2019- La Liga 2018/2019

Link trực tiếp Real Madrid vs Sevilla, 22h15, 19/1/2019- La Liga 2018/2019

17-01-2019

Cập nhật Link trực tiếp bóng đá trận đấu giữa Real Madrid vs Sevilla trong khuôn khoor vòng đấu thứ 20 La Liga 2018/2019

Link truc tiep Barcelona vs Levante, 18/1, 3h30- Cup Nha Vua Tay Ban Nha

Link trực tiếp Barcelona vs Levante, 18/1, 3h30- Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

17-01-2019

Cập nhật Link trực tiếp bóng đá Barcelona vs Levate trong khuôn khổ vòng 18 đội Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha ngày 18/1/2019.

Link truc tiep bong da Nice vs Monaco, 1h, 17/1- Ligue One 2018/2019

Link trực tiếp bóng đá Nice vs Monaco, 1h, 17/1- Ligue One 2018/2019

16-01-2019

Cập nhật Link trực tiếp bóng đá, đá bù vòng 17 Ligue One trận đấu giữa Nice vs Monaco ngày 17/1/2019 lúc 1h00.

Link truc tiep bong da Leganes vs Real Madrid, 3h30, 17/1- Cup Nha Vua Tay Ban Nha

Link trực tiếp bóng đá Leganes vs Real Madrid, 3h30, 17/1- Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

16-01-2019

Cập nhật Link trực tiếp bóng đá trận đấu giữa Leganes vs Real Madrid trong khuôn khổ Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha 2018/2019.

Link truc tiep Atletico Madrid vs Girona, 1h30, 17/1/2019- Cup Nha Vua Tay Ban Nha

Link trực tiếp Atletico Madrid vs Girona, 1h30, 17/1/2019- Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

16-01-2019

Cập nhật Link trực tiếp bóng đá trận cầu trong khuôn khô cúp Nhà Vua Tây Ban Nha giữa Atletico và Girona ngày 17/1/2019

Link truc tiep Juventus vs AC Milan, 0h30, 17/1- Coppa Italia 2018/2019

Link trực tiếp Juventus vs AC Milan, 0h30, 17/1- Coppa Italia 2018/2019

16-01-2019

Cập nhậy link trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ siêu cúp Italia giữa Juventus vs AC Milan vào ngày 17/1/2019.

Tam diem vong 16 V-League: Van Toan go hoa phut cuoi, Ha Noi chia diem voi HAGL 

Tâm điểm vòng 16 V-League: Văn Toàn gỡ hòa phút cuối, Hà Nội chia điểm với HAGL 

17-07-2019

CLB Hà Nội một lần nữa bị mất điểm ở những phút cuối khi để Hoàng Anh Gia Lai gỡ hòa trong trận cầu tâm điểm vòng 16 V-League 2019.

Boc tham vong loai World Cup 2022: Viet Nam dai chien Dong Nam A

Bốc thăm vòng loại World Cup 2022: Việt Nam đại chiến Đông Nam Á

17-07-2019

Những lá thăm may rủi đã đưa Việt Nam rơi vào bảng đấu khá dễ thở với sự xuất hiện của các đội tuyển đến từ Đông Nam Á.

Tan binh toa sang, Manchester United thang tung bung Leeds United

Tân binh tỏa sáng, Manchester United thắng tưng bừng Leeds United

17-07-2019

Trong một trận đấu hoàn toàn áp đảo về mặt thế trận, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã dễ dàng có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong tour du đấu mùa hè trước Leeds United.

Kiatisuk: “Gap Viet Nam khong kho, Thai Lan se vao vong loai thu 3”

Kiatisuk: “Gặp Việt Nam không khó, Thái Lan sẽ vào vòng loại thứ 3”

17-07-2019

Huyền thoại bóng đá Thái Lan, Kiatisuk Senamuang vừa nhận định lợi thế để vượt qua vòng loại World Cup 2022 của “Bầy Voi chiến” khi rơi vào bảng đấu có ĐT Việt Nam.

Diem qua cac doi thu cua DT Viet Nam tai bang G: Xung danh bang tu than

Điểm qua các đối thủ của ĐT Việt Nam tại bảng G: Xứng danh bảng tử thần

17-07-2019

Với những đối thủ nhiều duyên nợ như UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ thực sự là một bảng đấu tử thần với ĐT Việt Nam.

Lich thi dau cua Viet Nam tai Vong loai World Cup 2022: Mo man Thai Lan

Lịch thi đấu của Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022: Mở màn Thái Lan

17-07-2019

Sau lợi thế ở việc bốc thăm chia bảng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận tin vui từ lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022.

CHINH THUC: Vuot qua kiem tra y te, Cong Phuong san sang ra mat Sint-Truidense

CHÍNH THỨC: Vượt qua kiểm tra y tế, Công Phượng sẵn sàng ra mắt Sint-Truidense

17-07-2019

CLB Sint Truiden thông báo tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức vượt qua kiểm tra y tế và sẵn sàng ra mắt.

Messi “vo doi” o mot danh hieu trong gan 1 thap ky qua

Messi “vô đối” ở một danh hiệu trong gần 1 thập kỷ qua

17-07-2019

Theo những con số thống kê, siêu sao người Argentina đã có tới 225 lần đạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” (MVP) trong 9 mùa giải trở lại đây.

Cong Phuong, Quang Hai, Xuan Truong va nhung cau thu DTVN trong the nao sau 50 nam nua?

Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường và những cầu thủ ĐTVN trông thế nào sau 50 năm nữa?

17-07-2019

Trào lưu “50 năm nữa” đang gây bão trên cộng đồng mạng nói chung và cộng đồng mạng Việt Nam nói riêng. Những tuyển thủ như Quang Hải, Đình Trọng hay Xuân trường cũng là “nạn nhân” của người hâm mộ với hình mô phỏng gương mặt khi về già.

Nhung dieu dang cho doi trong cuoc doi dau giua Ha Noi va Hoang Anh Gia Lai

Những điều đáng chờ đợi trong cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai

17-07-2019

Vòng 16 V-League 2019 sẽ là một vòng đấu hấp dẫn với cuộc đối đầu của những ngôi sao đội tuyển Việt Nam trên sân Hàng Đẫy. Và người hâm mộ đang chờ đợi gì từ cuộc đối đầu này? Hãy cùng Bongda365.com tìm hiểu nhé.

Tôn chỉ hoạt động của Chuyên mục | Trực Tiếp 365

 • Trực tiếp 365 không tự phát trực tuyến bất kỳ chương trình cũng như những tập tin video nào được nhúng ở đây. Tất cả các chương trình và tập tin video được tải lên bởi người hâm mộ bóng đá tới các trang web như YouTube, Talktv.vn, Dailymotion, Ustream... nhiệm vụ của Trực Tiếp 365 ở đây, là thực hiện tìm kiếm và sắp xếp các chương trình, các tập tin video để có thể dễ dàng theo dõi hơn.
 • Không chịu trách nhiệm cho những nội dung được phát hoặc đăng tải bởi các website khác. Nếu bạn thấy video hay chương trình nào vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu đến các trang web lưu trữ hay trực tuyến các chương trình đó để trực tiếp chịu trách nhiệm. Điều đó sẽ đảm bảo rằng những chương trình đó được gỡ bỏ khỏi Internet. Khi ấy, hệ thống của Trực Tiếp bóng đá 365 sẽ tự động không tìm thấy những chương trình đó và chúng không xuất hiện nữa.
 • Các kênh mà chúng tôi thường xuyên tổng hợp gồm:
  • Vtv6
  • K+
  • Vtv3
  • Trực tiếp trên Youtube
  • Trực tiếp trên Facebook

Bongda365 là website cung cấp tất cả những cách thức xem trực tiếp bóng đá nhanh nhất một cách đầy đủ và miễn phí đến người hâm mộ xem bóng đá. Bạn sẽ được xem trực tiếp đá banh hoặc xem lại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và thế giới như: Champions League, La Liga, Cúp C1, Bundesliga, Euro, World Cup… Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn ở bài viết dưới đây nhé.

Xem bóng đá trực tiếp trên bongda365, khán giả cũng sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày cùng với các video clip bàn thắng hay nhất, trận đấu đêm qua, kết quả tỷ số và bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ được chơi game trực tiếp bóng đá hôm nay, cập nhật nhanh chóng tỉ lệ, bình luận, dự đoán và tham gia cộng đồng chat để soi kèo, nhận định aff cup về kết quả cũng như truyền lửa đam mê hơn cho bản thân.

Trực tiếp bóng đá

Tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay- Cuồng nhiệt từng giây, sống động từng phút.

Trực tiếp bóng đá trên bongda365 là chuyên mục miễn phí được lập ra để khán giả có kênh xem bóng đá miễn phí không bị lag. Khán giả có thể xem truyền hình trực tiếp bóng đá các giải đấu hàng đầu thế giới như trực tiếp bóng đá ngoại hạng Anh, euro cho đến các giải bóng đá cỏ, từ giải đấu tận Nam Mỹ, châu Âu cho đến trực tiếp bóng đá Việt Nam

Trực tiếp bóng đá cũng mang đến cho khán giả xem bóng đátrực tuyến tận hưởng một không gian tuyệt vời bên gia đình để vừa thưởng thức bóng đá vừa chia sẻ đam mê cùng với người thân của mình.

Nếu khán giả muốn xem bóng đá trực tiếp cũng có thể đến các quán cà phê bóng đá, những nơi công cộng để cùng tìm kiếm niềm vui, sở thích với những người bạn cùng xem ở đó. Khi trận đá banh trực tiếp diễn ra thì bạn có thể tham gia đưa ra nhận định, bình luận hoặc chia sẻ cảm xúc với bạn bè. Hoặc nếu bạn muốn dự đoán kết quả trận đấu thì cũng có thể tham khảo thông tin trên trang để đưa ra tỷ số chính xác nhất.

Nếu vì một nguyên nhân nào đó bạn không thể xem bóng đá trực tiếp hôm nay thì hãy yên tâm vì chúng tôi sẽ luôn cập nhật từng phút, từng giây những clip video bàn thắng đẹp cũng như diễn biến mới nhất của các trận cầu đã và đang diễn ra. Để có thể xem lại thì bạn hãy truy cập vào phần đá bóng trực tiếp, video bàn thắng không thể bỏ lỡ. Bạn cũng có thể cập nhật và theo dõi tỉ số trực tiếp đá bóng qua mục kết quả và vị trí xếp hạng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ liên tục update những thay đổi mới nhất về tỷ lệ kèo cược và bảng xếp hạng của các giải đấu: Serie A, La Liga, Bundesliga, Premier League, League 1, Champion League, Europa League...

Bạn cũng có thể tìm kênh trực tiếp bóng đá ngon ở bất kỳ thời gian nào bạn muốn cũng như những thắc mắc của bạn ở mục Liên hệ ở cuối trang. Tại đây, bất kỳ yêu cầu nào của bạn cũng sẽ được chúng tôi giải đáp một cách tận tình nhất nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu xem trực tiếp bóng đá HD của bạn. Bởi vì trực tiếp bóng đá của chúng tôi cung cấp hoàn toàn miễn phí, người chơi chỉ cần có một thiết bị kết nối với internet là mọi điều trở nên dễ dàng.

Link xem bóng đá trực tuyến chất lượng HD

Lin xem bóng đá trực tuyến chất lượng HD được chúng tôi xây dựng và phát triển nhằm đáp ứng đam mê của cộng đồng yêu bóng đá, kết nối mọi con tim nhiệt thành với môn thể thao vua.

Tất cả các link tường thuật trực tiếp bóng đá đều được cập nhật một cách đầy đủ nhất, chính xác nhất theo lịch phát sóng bóng đá, link xem truyền hình trực tiếp bóng đá hôm nay sẽ có hầu hết mọi trận đấu từ nhỏ đến lớn, từ bóng cỏ đến bóng to.

Hơn nữa, đối với những bạn nào thích xem lại các trận cầu đã qua thì cũng có hết tại đây. Bạn nên lưu ý xem những trận lớn theo lịch bóng đá mà chúng tôi đã cập nhật.

 Xem trên bongda365.com, bạn sẽ được cung cấp những link xem bóng đá trực tuyến với chất lượng ổn định, không bị giật, lag. Mục đích nhằm giúp bạn thưởng thức trận cầu một cách trọn vẹn nhất, giúp bạn có những trải nghiệm khác biệt mà chỉ trên website của chúng tôi mới có.

Lịch trực tiếp cũng được cập nhật thường xuyên và liên tục, sớm nhất trước khi trận đấu diễn ra.

Đặc biệt, website của chúng tôi sẽ trực tiếp ngoại hạng Anh, trực tiếp bóng đá U23, trực tiếp bóng đá Việt Nam U23, trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha hay như trực tiếp MU hôm nay… trên kênh trực tiếp bóng đá K cộng. Và bên cạnh đó sẽ không thể không nhắc đến những nhận định, bình luận sau trận đấu ở mỗi bài viết.

Chúng tôi cũng sẽ cập nhật link truyền hình trực tiếp bóng đá hôm nay của Việt Nam nhằm mục đích giúp fan hâm mộ xem trực tuyến tốt nhất các giải đấu mà Việt Nam tổ chức.

Phục vụ nhu cầu tất yếu của cộng đồng hâm mộ bóng đá thì chúng tôi sẽ tổng hợp lịch phát sóng các giải đấu, link trực tiếp bóng đá K+, trực tiếp bóng đá vtv6 update mọi link xem truyền hình trực tiếp về bóng đá ở mọi giải đấu.

Tất cả các trận đấu lớn , nhỏ theo lịch thi đấu bóng đá sẽ thường xuyên cập nhật đầy đủ từ các giải Ngoại Hạng Anh, Seri A, La Liga, Champions League, Europa League, SeriA…, và các trận đấu hiện tại. Đặc biệt, link cập nhật đều là link full HD từ trực tiếp bóng đá K+ hôm nay, trực tiếp ngoại hạng Anh hôm nay, trực tiếp bóng đá ngoại hạng Anh K+1… đảm bảo chất lượng về hình ảnh sắc nét và âm thanh vô cùng sống động. Update link trên Sopcast mới nhất, link trực tiếp bóng đá ngoại hạng Anh hôm nay, link xem trực tiếp bóng đá Anh, trực tiếp Cup C1, bóng đá trực tiếp Việt Nam, video bóng đá, vị thứ, kết quả và bảng xếp hạng trên trực tiếp bóng đá hôm nay K+.

Để không bỏ lỡ bất kỳ một trận cầu nào, bạn hãy theo dõi thường xuyên trên wesite để vừa xem bóng đá vừa theo dõi tỷ lệ kèo nhà cái để cập nhật kết quả của những trận cầu đang diễn ra nhé.

Bongda365.com tự hào giới thiệu chuyên trang trực tiếp bóng đá hôm nay, nơi người hâm mộ có thể tìm thấy link xem trực tiếp bóng đá K+ hôm nay ở những giải đấu hấp dẫn nhất toàn cầu.

Dùng PC hay Mobile, việc xem truyền hình trực tiếp bóng đá đêm nay và ngày mai đều đơn giản, chỉ cần bạn có thiết bị được kết nối với internet.

Link xem bóng đá trực tiếp sẽ được update trước 2 tiếng khi trận đấu diễn ra, Bongda365 sẽ tường thuật trực tiếp bóng đá tất cả các trận đấu đỉnh cao nhất trong ngày.

Xem lịch phát sóng trực tiếp ở mục Lịch thi đấu và nhận link xem tường thuật trực tiếp ở chuyên mục Trực tiếp bóng đá của chúng tôi nhé.

Bongda365.com – Tự hào là kênh truyền thông bóng đá hàng đầu mang đến thông tin mới nhất đến bạn.