Hull City

Hull City

      0 - 1 Hạng nhất Anh

Hạng nhất Anh
      0 - 1

Tỷ lệ Châu Á -0.98*0/0.5*0.80
Tỷ lệ Châu Âu 2.24*3.55*2.68
Tài Xỉu 0.95*2.5/3*0.85
Barnsley

Barnsley

Tỷ lệ Châu Á -0.98*0/0.5*0.80
Tỷ lệ Châu Âu 2.24*3.55*2.68
Tài Xỉu 0.95*2.5/3*0.85