Kết quả Ligue 1

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Vòng 13
09/11 - 02:45 ogc nice 1 - 1 fc girondins bordeaux

1 - 0
09/11 - 23:30 stade brestois 29 1 - 2 paris saint-germain

0 - 1
10/11 - 02:00 as monaco 1 - 0 dijon fco

1 - 0
10/11 - 02:00 losc lille 0 - 0 fc metz

0 - 0
10/11 - 02:00 stade reims 0 - 0 sco angers

0 - 0
10/11 - 02:00 racing strasbourg 4 - 1 olympique nimes

2 - 0
10/11 - 21:00 fc stade rennes 3 - 1 sc amiens

1 - 1
10/11 - 23:00 montpellier hsc 3 - 0 fc toulouse

1 - 0
10/11 - 23:00 fc nantes 2 - 3 as saint-etienne

2 - 2
11/11 - 03:00 olympique marseille 2 - 1 olympique lyonnais

2 - 0
Vòng 12
02/11 - 02:45 dijon fco 2 - 1 paris saint-germain

1 - 1
02/11 - 23:30 olympique marseille 2 - 1 losc lille

0 - 0
03/11 - 02:00 olympique nimes 0 - 0 fc stade rennes

03/11 - 02:00 fc metz 2 - 2 montpellier hsc

1 - 0
03/11 - 02:00 fc toulouse 2 - 3 olympique lyonnais

1 - 1
03/11 - 02:00 sco angers 1 - 0 racing strasbourg

1 - 0
03/11 - 02:00 sc amiens 1 - 0 stade brestois 29

1 - 0
03/11 - 21:00 fc girondins bordeaux 2 - 0 fc nantes

1 - 0
03/11 - 23:00 ogc nice 2 - 0 stade reims

2 - 0
04/11 - 03:00 as saint-etienne 1 - 0 as monaco

0 - 0
Vòng 11
26/10 - 01:45 fc nantes 0 - 1 as monaco

0 - 1
26/10 - 22:30 losc lille 3 - 0 fc girondins bordeaux

1 - 0
27/10 - 01:00 racing strasbourg 1 - 0 ogc nice

1 - 0
27/10 - 01:00 stade brestois 29 2 - 0 dijon fco

0 - 0
27/10 - 01:00 olympique lyonnais 2 - 0 fc metz

2 - 0
27/10 - 01:00 stade reims 0 - 0 olympique nimes

0 - 0
27/10 - 01:00 montpellier hsc 0 - 0 sco angers

0 - 0
27/10 - 21:00 fc stade rennes 3 - 2 fc toulouse

2 - 1
27/10 - 23:00 as saint-etienne 2 - 2 sc amiens

1 - 0
28/10 - 03:00 paris saint-germain 4 - 0 olympique marseille

4 - 0
Vòng 10
19/10 - 01:45 ogc nice 1 - 4 paris saint-germain

0 - 2
19/10 - 22:30 olympique lyonnais 0 - 0 dijon fco

0 - 0
20/10 - 01:00 stade reims 1 - 0 montpellier hsc

1 - 0
20/10 - 01:00 sco angers 0 - 1 stade brestois 29

0 - 0
20/10 - 01:00 fc metz 1 - 0 fc nantes

0 - 0
20/10 - 01:00 fc toulouse 2 - 1 losc lille

0 - 0
20/10 - 01:00 olympique nimes 1 - 1 sc amiens

1 - 0
20/10 - 20:00 fc girondins bordeaux 0 - 1 as saint-etienne

0 - 0
20/10 - 22:00 as monaco 3 - 2 fc stade rennes

1 - 1
21/10 - 02:00 olympique marseille 2 - 0 racing strasbourg

1 - 0
Vòng 9
05/10 - 01:45 sc amiens 3 - 1 olympique marseille

2 - 1
05/10 - 22:30 paris saint-germain 4 - 0 sco angers

2 - 0
06/10 - 01:00 dijon fco 1 - 0 racing strasbourg

1 - 0
06/10 - 01:00 montpellier hsc 3 - 1 as monaco

2 - 0
06/10 - 01:00 fc toulouse 1 - 3 fc girondins bordeaux

0 - 2
06/10 - 01:00 stade brestois 29 2 - 0 fc metz

2 - 0
06/10 - 01:00 fc nantes 1 - 0 ogc nice

0 - 0
06/10 - 20:00 losc lille 2 - 2 olympique nimes

1 - 1
06/10 - 22:00 fc stade rennes 0 - 1 stade reims

0 - 0
07/10 - 02:00 as saint-etienne 1 - 0 olympique lyonnais

0 - 0
Vòng 8
28/09 - 18:30 olympique lyonnais 0 - 1 fc nantes

0 - 0
28/09 - 22:30 fc girondins bordeaux 0 - 1 paris saint-germain

0 - 0
29/09 - 01:00 ogc nice 1 - 1 losc lille

1 - 1
29/09 - 01:00 sco angers 1 - 1 sc amiens

0 - 1
29/09 - 01:00 as monaco 4 - 1 stade brestois 29

1 - 0
29/09 - 01:00 fc metz 2 - 2 fc toulouse

1 - 0
29/09 - 01:00 stade reims 1 - 2 dijon fco

1 - 1
29/09 - 20:00 racing strasbourg 1 - 0 montpellier hsc

1 - 0
29/09 - 22:00 olympique nimes 0 - 1 as saint-etienne

0 - 0
30/09 - 02:00 olympique marseille 1 - 1 fc stade rennes

0 - 1
Vòng 7
25/09 - 00:00 dijon fco 0 - 0 olympique marseille

0 - 0
25/09 - 02:00 as monaco 3 - 1 ogc nice

1 - 0
26/09 - 00:00 stade brestois 29 2 - 2 olympique lyonnais

1 - 1
26/09 - 00:00 fc nantes 1 - 0 fc stade rennes

0 - 0
26/09 - 00:00 as saint-etienne 0 - 1 fc metz

0 - 1
26/09 - 00:00 montpellier hsc 1 - 0 olympique nimes

1 - 0
26/09 - 00:00 fc toulouse 0 - 2 sco angers

0 - 0
26/09 - 00:00 losc lille 2 - 0 racing strasbourg

1 - 0
26/09 - 00:00 sc amiens 1 - 3 fc girondins bordeaux

1 - 2
26/09 - 02:00 paris saint-germain 0 - 2 stade reims

0 - 1
Vòng 6
21/09 - 01:45 racing strasbourg 2 - 1 fc nantes

0 - 1
21/09 - 22:30 olympique marseille 1 - 1 montpellier hsc

0 - 1
22/09 - 01:00 stade reims 0 - 0 as monaco

0 - 0
22/09 - 01:00 fc metz 1 - 2 sc amiens

0 - 1
22/09 - 01:00 fc girondins bordeaux 2 - 2 stade brestois 29

1 - 2
22/09 - 01:00 olympique nimes 1 - 0 fc toulouse

1 - 0
22/09 - 01:00 ogc nice 2 - 1 dijon fco

1 - 1
22/09 - 20:00 fc stade rennes 1 - 1 losc lille

0 - 0
22/09 - 22:00 sco angers 4 - 1 as saint-etienne

0 - 1
23/09 - 02:00 olympique lyonnais 0 - 1 paris saint-germain

0 - 0
Vòng 5
14/09 - 00:00 losc lille 2 - 1 sco angers

1 - 0
14/09 - 01:45 sc amiens 2 - 2 olympique lyonnais

1 - 2
14/09 - 22:30 paris saint-germain 1 - 0 racing strasbourg

0 - 0
15/09 - 01:00 dijon fco 0 - 0 olympique nimes

0 - 0
15/09 - 01:00 montpellier hsc 2 - 1 ogc nice

1 - 1
15/09 - 01:00 stade brestois 29 0 - 0 fc stade rennes

0 - 0
15/09 - 01:00 fc girondins bordeaux 2 - 0 fc metz

2 - 0
15/09 - 20:00 fc nantes 1 - 0 stade reims

0 - 0
15/09 - 22:00 as saint-etienne 2 - 2 fc toulouse

1 - 2
16/09 - 02:00 as monaco 3 - 4 olympique marseille

2 - 2
Vòng 4
31/08 - 01:45 fc metz 0 - 2 paris saint-germain

-2

0 - 2
31/08 - 22:30 olympique lyonnais 1 - 1 fc girondins bordeaux

1/1.5

1 - 0
01/09 - 01:00 sco angers 2 - 0 dijon fco

0.5

0 - 0
01/09 - 01:00 fc toulouse 2 - 0 sc amiens

0/0.5

0 - 0
01/09 - 01:00 fc nantes 1 - 0 montpellier hsc

0/0.5

0 - 0
01/09 - 01:00 olympique nimes 3 - 0 stade brestois 29

0/0.5

2 - 0
01/09 - 20:00 stade reims 2 - 0 losc lille

0

0 - 0
01/09 - 20:00 fc stade rennes 1 - 2 ogc nice

0.5

1 - 0
01/09 - 22:00 racing strasbourg 2 - 2 as monaco

0

1 - 2
02/09 - 02:00 olympique marseille 1 - 0 as saint-etienne

0/0.5

1 - 0
Vòng 3
25/08 - 01:00 sc amiens 1 - 2 fc nantes

0

0 - 0
25/08 - 01:00 dijon fco 0 - 2 fc girondins bordeaux

0

0 - 1
25/08 - 01:00 sco angers 3 - 0 fc metz

0/0.5

2 - 0
25/08 - 01:00 stade brestois 29 1 - 0 stade reims

0

0 - 0
25/08 - 20:00 as monaco 2 - 2 olympique nimes

0.5/1

2 - 0
25/08 - 22:00 racing strasbourg 0 - 2 fc stade rennes

0

0 - 1
26/08 - 02:00 paris saint-germain 4 - 0 fc toulouse

2.5

0 - 0
28/08 - 00:00 montpellier hsc 1 - 0 olympique lyonnais

-0/0.5

1 - 0
29/08 - 00:00 losc lille 3 - 0 as saint-etienne

0/0.5

1 - 0
29/08 - 02:00 ogc nice 1 - 2 olympique marseille

0

0 - 1
Vòng 2
17/08 - 01:45 olympique lyonnais 6 - 0 sco angers

1/1.5

3 - 0
17/08 - 22:30 fc nantes 0 - 0 olympique marseille

0

0 - 0
18/08 - 01:00 fc metz 3 - 0 as monaco

0

1 - 0
18/08 - 01:00 fc toulouse 1 - 0 dijon fco

0.5

0 - 0
18/08 - 01:00 olympique nimes 1 - 2 ogc nice

0/0.5

1 - 2
18/08 - 01:00 sc amiens 1 - 0 losc lille

-0/0.5

0 - 0
18/08 - 01:00 fc girondins bordeaux 1 - 1 montpellier hsc

0

0 - 1
18/08 - 20:00 as saint-etienne 1 - 1 stade brestois 29

1

0 - 1
18/08 - 22:00 stade reims 0 - 0 racing strasbourg

0/0.5

0 - 0
19/08 - 02:00 fc stade rennes 2 - 1 paris saint-germain

-1.5

1 - 1
Vòng 1
10/08 - 01:45 as monaco 0 - 3 olympique lyonnais

-0/0.5

0 - 2
10/08 - 22:30 olympique marseille 0 - 2 stade reims

0.5/1

0 - 0
11/08 - 01:00 sco angers 3 - 1 fc girondins bordeaux

0/0.5

3 - 1
11/08 - 01:00 dijon fco 1 - 2 as saint-etienne

-0.5

1 - 2
11/08 - 01:00 montpellier hsc 0 - 1 fc stade rennes

0/0.5

0 - 1
11/08 - 01:00 ogc nice 2 - 1 sc amiens

0.5

1 - 0
11/08 - 01:00 stade brestois 29 1 - 1 fc toulouse

0/0.5

1 - 0
11/08 - 20:00 losc lille 2 - 1 fc nantes

0.5/1

1 - 0
11/08 - 22:00 racing strasbourg 1 - 1 fc metz

0.5

1 - 0
12/08 - 02:00 paris saint-germain 3 - 0 olympique nimes

2.5

1 - 0

Kết quả của giải đấu bóng đá hàng đầu nước Pháp  -  Ligue 1 2018  -  2019 tất cả các vòng đấu sẽ được cập nhật, cụ thể và chi tiết ở bài viết sau đây. Bongda365.com sẽ update nhanh chóng và chính xác kết quả thi đấu của vòng đấu hiện tại cũng như vòng đấu đã diễn ra của giải VĐQG Pháp 2018 – 2019. Hãy cùng theo dõi ở bài viết dưới đây để thấy rõ hơn.

Thông tin nhanh về giải đấu Ligue 1

Kết quả Ligue 1

 • Ligue 1 là giải đấu bóng đá vô địch quốc gia Pháp, là hạng thi đấu cao nhất của nền bóng đá nước Pháp. Giải đấu có sự góp mặt của nhiều đội bóng lớn như PSG, Monaco, Lille, Lyonnails… tạo ra nhiều trận cầu đỉnh cao, hấp dẫn. Chính vì thế, giải đấu luôn nhận sự quan tâm và cổ vũ của đông đảo người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
 • Về thể thức thi đấu của giải Ligue 1 sẽ được tổ chức theo vòng tròn tính điểm để tìm ra nhà vô địch của mùa giải. Đội bóng nào đủ điều kiện tham gia giải cấp châu lục và đội nào phải xuống hạng. Hiện tại, mùa bóng của giải bóng đá Ligue 1 là mùa 2018 – 2019.

Kết quả bóng đá Ligue 1

 • Kết quả bóng đá Ligue 1 trực tuyến hôm nay của mùa bóng 2018  -  2019 hiện đang vừa thi đấu xong vòng 7. Không chỉ riêng các vòng đấu hiện tại mà chúng tôi còn cung cấp chi tiết, tỉ mỉ tỷ số hiệp 1 (H1) và cả trận (FT), thẻ đỏ, thẻ vàng, thay người, penalty, đội hình ra sân thi đấu của các đội bóng tham gia giải đấu mùa 2018 – 2019 đêm qua, hôm nay và rạng sáng nay.
 • Ngoài kết quả bóng đá Pháp, chúng tôi còn cung cấp thêm cho bạn đọc danh sách lịch thi đấu cũng như kết quả bóng đá hôm nay một cách nổi bật nhất của giải đấu Ligue 1. Kết quả bóng đá cũng như lịch thi đấu Ligue 1 2018 hôm nay, kết quả bóng đá Ligue 1  -  kết quả bóng đá Pháp 2018 trực tiếp đêm nay và rạng sáng ngày mai luôn được cập nhật đầy đủ, mới nhất và chính xác nhất.
 • KQBD Ligue 1 2018  -  2019 được update toàn bộ thông tin đầy đủ theo thời gian thực và múi giờ của Việt Nam về từng vòng đấu, tỷ số, bàn thắng được ghi, thẻ vàng, thẻ đỏ… cũng như các tình huống diễn ra gay cấn, hấp dẫn trong trận đấu.
 • Tỷ số, kết quả bóng đá Pháp đêm qua của giải đấu Ligue 1 trực tiếp được sắp xếp một cách thuận tiện và đầy đủ theo từng mùa bóng, từng vòng đấu (vòng 1, 2, 3, 4 hoặc từng vòng bảng, tứ kết, bán kết, chung kết, trận khai tranh cho đến vòng thi đấu cuối và thông tin tiện ích của trận đấu bóng đá như video bàn thắng, highlights, link sopcast, livestream, link xem trực tiếp trận đấu ngay trên chuyên mục Kết quả Ligue 1 của chúng tôi.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1 hôm nay

Kết quả Ligue 1

 • Kết quả bóng đá Pháp hôm nay sẽ được hệ thống website cập nhật tự động để đưa đến bạn đọc kết quả mới nhất, nhanh nhất. Thông tin kết quả bóng đá Pháp hôm nay bao gồm ngày giờ thi đấu, tên đội chủ nhà, tên đội khách, tỷ số cả trận và tỷ số hiệp 1…
 • Kết quả vòng 7 là bạn đang xem kết quả bóng đá Pháp mới nhất của mùa giải Ligue 1. Kết quả bóng đá Ligue 1 mới nhất được cập nhật chi tiết và cụ thể như bên dưới, được sắp xếp theo thứ tự của vòng đấu gần nhất để quý độc giả tiện theo dõi:

Vòng 7

Ngày 26/09/2018 

 • Toulouse 2 – 3 Saint Etienne      
 • AS Monaco 0 – 1 Angers SCO    
 • Nantes 1 - 2 Nice   

Vòng 6

Ngày 24/09/2018 

 • Lyon 4 – 2 Marseille1       

Ngày 23/09/2018

 • Guingamp 1 – 3 Bordeaux          
 • Stade Rennais 1 - 3 PSG  
 • Angers SCO 0 – 0 Toulouse         
 • Montpellier 1 – 0 Nice     
 • Stade Reims 0 – 0 Dijon   
 • Saint Etienne 2 - 1  Caen  
 • Strasbourg 3 – 1 Amiens 

Ngày 22/09/2018 

 • Lille 2 – 1 Nantes   
 • AS Monaco 1 – 1 Nimes   

Vòng 5

Ngày 17/09/2018 

 • Marseille 4 – 0 Guingamp           

Ngày 16/09/2018 

 • Bordeaux 3 – 3 Nimes      
 • Nantes 0 - 0 Stade Reims
 • Amiens 2 - 3 Lille    
 • Dijon 1 – 3 Angers SCO    
 • Montpellier 1 – 1 Strasbourg    
 • Toulouse 1 – 1 AS Monaco         

Ngày 15/09/2018 

 • Caen 2 – 2 Lyon     
 • PSG 4 – 0 Saint Etienne    
 • Nice 2 – 1 Stade Rennais

Vòng 4          

Ngày 03/09/2018 

 • AS Monaco 2 – 3 Marseille         

Ngày 02/09/2018 

 • Stade Rennais 2 – 0 Bordeaux   
 • Saint Etienne 0 - 0  Amiens         
 • Angers SCO 1 – 0 Lille    
 • Dijon 0 – 2 Caen    
 • Guingamp 1 – 2 Toulouse1         
 • Stade Reims 0 – 1 Montpellier   
 • Strasbourg 2 – 3 Nantes  

Ngày 01/09/2018 

 • Nimes 2 – 4 PSG1  
 • Lyon 0 – 1 Nice       
 • Xem kết quả bóng đá Pháp trực tuyến hôm nay, kết quả bóng đá Ligue 1 được update toàn bộ thông tin chi tiết về tỉ số hiệp 1, tỉ số cả trận, thẻ vàng, thẻ đỏ, đội hình thi đấu… để bạn đọc tiện theo dõi cũng như có thêm dữ liệu nhằm dự đoán kết quả bóng đá cũng như các trận đấu đã và đang diễn ra.
 • Kết quả bóng đá Pháp, kqbd Pháp hôm nay được cập nhật nhanh chóng, chính xác theo thời gian thực, theo múi giờ thực để bạn đọc tiện theo dõi.
 • Tỷ số bóng đá Pháp, KQ BD hôm nay được sắp xếp thuận tiện và đầy đủ theo từng mùa bóng, vòng đấu khác nhau. Từ vòng khai mạc cho đến vòng 1, 2, 3 và vòng đấu cuối cùng người xem đều có được đầy đủ những thông tin mình cần về trận đấu đã diễn ra.

Bên cạnh, việc xem kết quả bóng đá trực tiếp của các trận đấu thuộc quốc gia Pháp thì còn giúp bạn dễ dàng theo dõi lịch thi đấu bóng đá Pháp một cách tiện lợi hơn. Không chỉ riêng kết quả của giải đấu Ligue 1 mà Bongda365.com còn cập nhật liên tục các giải đấu hàng đầu thế giới nổi bật như: Ngoại hạng Anh, C1, FA Cúp, C2, Đức, Ý, Tây Ban Nha... Hãy để chúng tôi đồng hàng cùng bạn ở các trận cầu đỉnh cao, cuồng nhiệt để thỏa sức đam mê bóng đá nhé!