# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI ĐIỂM
1 B. Binh Duong 0 0 0 0 0
2 CLB BD Thanh Hoa 0 0 0 0 0
3 CLB Viettel 0 0 0 0 0
4 Ha Noi FC 0 0 0 0 0
5 Ho Chi Minh City FC 0 0 0 0 0
6 Hoang Anh Gia Lai 0 0 0 0 0
7 Hong Linh Ha Tinh FC 0 0 0 0 0
8 Nam Dinh FC 0 0 0 0 0
9 Quang Nam FC 0 0 0 0 0
10 Sai Gon FC 0 0 0 0 0
11 SHB Da Nang 0 0 0 0 0
12 Song Lam Nghe An 0 0 0 0 0
13 Than Quang Ninh 0 0 0 0 0
14 Hai Phong FC 0 0 0 0 0