Vòng loại Giải vô địch Châu Âu 2020

Mùa giải gần nhất: Vòng loại Giải vô địch Châu Âu 2020

Bắt đầu : 21/03/2019 | Kết thúc : 01/04/2020

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Bảng D

Bảng E

Bảng F

Bảng G

Bảng H

Bảng I

Bảng J

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Bảng D

Bảng E

Bảng F

Bảng G

Bảng H

Bảng I

Bảng J