Giải vô địch U17 Thế giới

Mùa giải gần nhất:

Bắt đầu : 01/01/1970 | Kết thúc : 01/01/1970

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

Kết quả thi đấu Giải vô địch U17 Thế giới

Giải Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
1 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
1 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG B
1 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG C
1 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG D
1 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
0 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
0 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG B
0 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
0 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG C
0 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
0 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG D
0 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
0 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
0 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
0 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG B
0 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
0 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG C
0 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
0 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG D
0 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
0 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0