Giải hữu cấp Câu lạc bộ

Mùa giải gần nhất:

Bắt đầu : 01/01/1970 | Kết thúc : 01/01/1970

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

Lịch thi đấu Giải hữu cấp Câu lạc bộ

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Giải hữu cấp Câu lạc bộ

Giải Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bayern Munich 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paris St. Germain 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Borussia Monchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Manchester United 1 0 0 1 0 1 -1 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
0 Bayern Munich 1 1 0 0 1 0 1 3
0 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Paris St. Germain 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Borussia Monchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
0 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Manchester United 1 0 0 1 0 1 -1 0
0 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Paris St. Germain 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Borussia Monchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
728x90
130x300
130x300