Giải hạng nhất Việt Nam

Mùa giải gần nhất:

Bắt đầu : 01/01/1970 | Kết thúc : 01/01/1970

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

Lịch thi đấu Giải hạng nhất Việt Nam

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Vòng 1
17:00 - 05/04 PHỐ HIẾN FC vs Binh Phuoc
16:00 - 06/04 SQC Bình Định vs TDCS Đồng Tháp
17:00 - 06/04 Đồng Tâm Long An vs Đắk Lắk
19:00 - 06/04 PHÙ ĐỔNG FC vs An Giang
16:00 - 07/04 XM Fico Tây Ninh vs Hong Linh Ha Tinh FC
16:00 - 07/04 Huda Huế vs TP Cần Thơ
Vòng 2
15:30 - 13/04 TDCS Đồng Tháp vs XM Fico Tây Ninh
16:00 - 13/04 Binh Phuoc vs PHÙ ĐỔNG FC
18:00 - 13/04 Hong Linh Ha Tinh FC vs Huda Huế
15:30 - 14/04 Đắk Lắk vs PHỐ HIẾN FC
15:30 - 14/04 An Giang vs Đồng Tâm Long An
17:00 - 14/04 TP Cần Thơ vs SQC Bình Định
Vòng 3
16:00 - 20/04 Huda Huế vs Binh Phuoc
17:00 - 20/04 PHỐ HIẾN FC vs TP Cần Thơ
19:00 - 20/04 PHÙ ĐỔNG FC vs TDCS Đồng Tháp
16:00 - 21/04 XM Fico Tây Ninh vs Đắk Lắk
16:00 - 21/04 SQC Bình Định vs An Giang
17:00 - 21/04 Đồng Tâm Long An vs Hong Linh Ha Tinh FC
Vòng 4
18:00 - 26/04 Hong Linh Ha Tinh FC vs PHỐ HIẾN FC
15:30 - 27/04 Đắk Lắk vs Huda Huế
15:30 - 27/04 An Giang vs XM Fico Tây Ninh
17:00 - 27/04 TP Cần Thơ vs PHÙ ĐỔNG FC
15:30 - 28/04 TDCS Đồng Tháp vs Đồng Tâm Long An
16:00 - 28/04 Binh Phuoc vs SQC Bình Định
Vòng 5
17:00 - 03/05 TP Cần Thơ vs An Giang
16:00 - 04/05 Huda Huế vs Đồng Tâm Long An
16:00 - 04/05 SQC Bình Định vs Đắk Lắk
19:00 - 04/05 PHÙ ĐỔNG FC vs Hong Linh Ha Tinh FC
16:00 - 05/05 Binh Phuoc vs TDCS Đồng Tháp
17:00 - 05/05 PHỐ HIẾN FC vs XM Fico Tây Ninh
Vòng 6
15:30 - 10/05 TDCS Đồng Tháp vs Huda Huế
15:30 - 11/05 Đắk Lắk vs TP Cần Thơ
17:00 - 11/05 PHỐ HIẾN FC vs An Giang
17:00 - 11/05 Đồng Tâm Long An vs SQC Bình Định
16:00 - 12/05 XM Fico Tây Ninh vs PHÙ ĐỔNG FC
18:00 - 12/05 Hong Linh Ha Tinh FC vs Binh Phuoc
Vòng 7
15:30 - 17/05 An Giang vs Đắk Lắk
19:00 - 17/05 PHÙ ĐỔNG FC vs PHỐ HIẾN FC
16:00 - 18/05 Huda Huế vs SQC Bình Định
17:00 - 18/05 TP Cần Thơ vs XM Fico Tây Ninh
16:00 - 19/05 Binh Phuoc vs Đồng Tâm Long An
18:00 - 19/05 Hong Linh Ha Tinh FC vs TDCS Đồng Tháp
Vòng 8
15:30 - 25/05 TDCS Đồng Tháp vs Đắk Lắk
16:00 - 25/05 SQC Bình Định vs PHỐ HIẾN FC
15:30 - 26/05 An Giang vs Hong Linh Ha Tinh FC
16:00 - 26/05 Binh Phuoc vs XM Fico Tây Ninh
17:00 - 26/05 TP Cần Thơ vs Đồng Tâm Long An
19:00 - 26/05 PHÙ ĐỔNG FC vs Huda Huế
Vòng 9
15:30 - 01/06 Đắk Lắk vs Binh Phuoc
16:00 - 01/06 XM Fico Tây Ninh vs SQC Bình Định
17:00 - 01/06 PHỐ HIẾN FC vs TDCS Đồng Tháp
16:00 - 02/06 Huda Huế vs An Giang
17:00 - 02/06 Đồng Tâm Long An vs PHÙ ĐỔNG FC
18:00 - 02/06 Hong Linh Ha Tinh FC vs TP Cần Thơ
Vòng 10
17:00 - 07/06 Đồng Tâm Long An vs XM Fico Tây Ninh
15:30 - 08/06 TDCS Đồng Tháp vs An Giang
16:00 - 08/06 Huda Huế vs PHỐ HIẾN FC
19:00 - 08/06 PHÙ ĐỔNG FC vs SQC Bình Định
16:00 - 09/06 Binh Phuoc vs TP Cần Thơ
18:00 - 09/06 Hong Linh Ha Tinh FC vs Đắk Lắk
Vòng 11
15:30 - 14/06 An Giang vs Binh Phuoc
15:30 - 15/06 Đắk Lắk vs PHÙ ĐỔNG FC
16:00 - 15/06 XM Fico Tây Ninh vs Huda Huế
17:00 - 15/06 PHỐ HIẾN FC vs Đồng Tâm Long An
16:00 - 16/06 SQC Bình Định vs Hong Linh Ha Tinh FC
17:00 - 16/06 TP Cần Thơ vs TDCS Đồng Tháp

Kết quả thi đấu Giải hạng nhất Việt Nam

Giải Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Binh Phuoc 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Huda Huế 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Đắk Lắk 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Đồng Tâm Long An 0 0 0 0 0 0 0 0
1 HONG LINH HA TINH FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 An Giang 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PHỐ HIẾN FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PHÙ ĐỔNG FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SQC Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TDCS Đồng Tháp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 XM Fico Tây Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TP Cần Thơ 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Binh Phuoc 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Huda Huế 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Đắk Lắk 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Đồng Tâm Long An 0 0 0 0 0 0 0 0
1 HONG LINH HA TINH FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 An Giang 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PHỐ HIẾN FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PHÙ ĐỔNG FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SQC Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TDCS Đồng Tháp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 XM Fico Tây Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TP Cần Thơ 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Binh Phuoc 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Huda Huế 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Đắk Lắk 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Đồng Tâm Long An 0 0 0 0 0 0 0 0
1 HONG LINH HA TINH FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 An Giang 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PHỐ HIẾN FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PHÙ ĐỔNG FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SQC Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TDCS Đồng Tháp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 XM Fico Tây Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TP Cần Thơ 0 0 0 0 0 0 0 0
728x90
130x300
130x300