Giải hạng nhất Việt Nam

Mùa giải gần nhất:

Bắt đầu : 01/01/1970 | Kết thúc : 01/01/1970

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

Lịch thi đấu Giải hạng nhất Việt Nam

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Giải hạng nhất Việt Nam

Giải Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Vòng 18
V 15:00 - 05/10 HÀ NỘI B 1 - 2 VIETTEL FC

0 - 0
V 15:00 - 05/10 Binh Phuoc 1 - 1 Đồng Tâm Long An

0 - 0
V 15:00 - 05/10 CÔNG AN NHÂN DÂN 1 - 1 SQC Bình Định

0 - 1
V 15:00 - 05/10 XM Fico Tây Ninh 5 - 4 Đắk Lắk

3 - 1
V 15:00 - 05/10 TDCS Đồng Tháp 5 - 3 Huda Huế

3 - 2
Vòng 17
V 15:00 - 22/09 Huda Huế - XM Fico Tây Ninh

0.5/1

V 15:00 - 22/09 Đắk Lắk - CÔNG AN NHÂN DÂN

1/1.5

V 15:00 - 22/09 SQC Bình Định - TDCS Đồng Tháp

0.5

V 15:00 - 22/09 Đồng Tâm Long An - HÀ NỘI B

0.5

V 15:00 - 22/09 VIETTEL FC - Binh Phuoc

1.5

V 15:00 - 29/09 Huda Huế 3 - 2 XM Fico Tây Ninh

0.5/1

1 - 1
V 15:00 - 29/09 Đắk Lắk 0 - 1 CÔNG AN NHÂN DÂN

1/1.5

0 - 0
V 15:00 - 29/09 SQC Bình Định 0 - 0 TDCS Đồng Tháp

0.5

0 - 0
V 15:00 - 29/09 Đồng Tâm Long An 2 - 2 HÀ NỘI B

0.5

1 - 1
V 15:00 - 29/09 VIETTEL FC 2 - 0 Binh Phuoc

1.5

0 - 0
Vòng 16
V 15:00 - 16/09 Đắk Lắk 2 - 2 Đồng Tâm Long An

1

1 - 1
V 16:30 - 16/09 Huda Huế 0 - 1 HÀ NỘI B

-0.5

0 - 1
V 16:30 - 16/09 XM Fico Tây Ninh 1 - 0 TDCS Đồng Tháp

-0.5

1 - 0
V 16:30 - 16/09 Binh Phuoc 1 - 0 CÔNG AN NHÂN DÂN

0.5/1

0 - 0
V 17:00 - 16/09 VIETTEL FC 2 - 0 SQC Bình Định

1.5

2 - 0
Vòng 15
V 15:30 - 12/09 CÔNG AN NHÂN DÂN 0 - 1 Huda Huế

0/0.5

0 - 0
V 16:00 - 12/09 TDCS Đồng Tháp 1 - 0 Đắk Lắk

0/0.5

1 - 0
V 16:00 - 12/09 SQC Bình Định 2 - 2 XM Fico Tây Ninh

1 - 1
V 17:00 - 12/09 HÀ NỘI B 3 - 0 Binh Phuoc

1/1.5

2 - 0
V 17:00 - 12/09 Đồng Tâm Long An 2 - 3 VIETTEL FC

0

1 - 1
Vòng 14
V 16:00 - 07/09 SQC Bình Định 5 - 2 Huda Huế

0.5

2 - 2
V 17:00 - 07/09 VIETTEL FC 2 - 1 TDCS Đồng Tháp

0.5/1

1 - 1
V 15:00 - 08/09 Đắk Lắk 0 - 0 HÀ NỘI B

0.5

0 - 0
V 15:30 - 08/09 CÔNG AN NHÂN DÂN 2 - 1 Đồng Tâm Long An

-0/0.5

1 - 0
V 16:30 - 08/09 Binh Phuoc 1 - 1 XM Fico Tây Ninh

0.5/1

0 - 0
Vòng 13
V 15:00 - 21/07 Đắk Lắk 2 - 1 SQC Bình Định

0 - 0
V 16:30 - 21/07 XM Fico Tây Ninh 1 - 0 VIETTEL FC

1 - 0
V 16:30 - 21/07 Huda Huế 0 - 0 Binh Phuoc

0 - 0
V 17:00 - 22/07 Đồng Tâm Long An 2 - 1 TDCS Đồng Tháp

2 - 0
V 17:00 - 23/07 HÀ NỘI B 3 - 0 CÔNG AN NHÂN DÂN

3 - 0
Vòng 12
V 15:30 - 14/07 CÔNG AN NHÂN DÂN 3 - 1 XM Fico Tây Ninh

2 - 1
V 16:30 - 14/07 Binh Phuoc 0 - 2 Đắk Lắk

0 - 0
V 17:00 - 14/07 VIETTEL FC 3 - 1 Huda Huế

1 - 1
V 17:00 - 14/07 Đồng Tâm Long An 2 - 2 SQC Bình Định

1 - 1
V 16:00 - 18/07 TDCS Đồng Tháp 1 - 1 HÀ NỘI B

0 - 1
Vòng 11
V 16:30 - 06/07 XM Fico Tây Ninh 2 - 2 Đồng Tâm Long An

1 - 1
V 17:00 - 06/07 VIETTEL FC 2 - 1 CÔNG AN NHÂN DÂN

2 - 0
V 16:00 - 07/07 TDCS Đồng Tháp 3 - 2 Binh Phuoc

1 - 1
V 16:30 - 07/07 Huda Huế 1 - 3 Đắk Lắk

1 - 2
V 16:00 - 28/07 SQC Bình Định 1 - 1 HÀ NỘI B

-0.5

1 - 0
Vòng 10
V 17:00 - 26/06 HÀ NỘI B 2 - 1 XM Fico Tây Ninh

1 - 1
V 17:00 - 29/06 Đồng Tâm Long An 1 - 0 Huda Huế

1 - 0
V 15:00 - 30/06 Đắk Lắk 3 - 2 VIETTEL FC

0 - 2
V 15:30 - 30/06 CÔNG AN NHÂN DÂN 1 - 2 TDCS Đồng Tháp

0 - 2
V 16:30 - 30/06 Binh Phuoc 2 - 0 SQC Bình Định

2 - 0
Vòng 9
V 17:00 - 21/06 HÀ NỘI B 1 - 2 Đắk Lắk

1 - 1
V 16:30 - 22/06 XM Fico Tây Ninh 0 - 0 Binh Phuoc

0 - 0
V 17:00 - 22/06 Đồng Tâm Long An 1 - 0 CÔNG AN NHÂN DÂN

1 - 0
V 16:00 - 23/06 TDCS Đồng Tháp 1 - 0 VIETTEL FC

0 - 0
V 16:30 - 23/06 Huda Huế 3 - 0 SQC Bình Định

0 - 0
Vòng 8
V 16:00 - 15/06 TDCS Đồng Tháp 3 - 1 Đồng Tâm Long An

1 - 0
V 16:00 - 15/06 SQC Bình Định 3 - 2 Đắk Lắk

0 - 1
V 15:30 - 16/06 CÔNG AN NHÂN DÂN 3 - 4 HÀ NỘI B

0 - 1
V 16:30 - 16/06 Binh Phuoc 1 - 1 Huda Huế

1 - 0
V 17:00 - 16/06 VIETTEL FC 5 - 1 XM Fico Tây Ninh

3 - 0
Vòng 7
V 16:00 - 08/06 SQC Bình Định 4 - 0 Đồng Tâm Long An

0 - 0
V 16:30 - 08/06 XM Fico Tây Ninh 1 - 1 CÔNG AN NHÂN DÂN

1 - 0
V 16:30 - 08/06 Huda Huế 1 - 3 VIETTEL FC

0 - 2
V 15:30 - 09/06 Đắk Lắk 5 - 0 Binh Phuoc

1 - 0
V 17:00 - 09/06 HÀ NỘI B 2 - 0 TDCS Đồng Tháp

0 - 0
Vòng 6
V 17:00 - 01/06 HÀ NỘI B 5 - 1 SQC Bình Định

1 - 1
V 17:00 - 01/06 Đồng Tâm Long An 2 - 1 XM Fico Tây Ninh

0 - 0
V 15:30 - 02/06 Đắk Lắk 3 - 3 Huda Huế

0 - 1
V 15:30 - 02/06 CÔNG AN NHÂN DÂN 0 - 4 VIETTEL FC

0 - 3
V 16:30 - 02/06 Binh Phuoc 1 - 0 TDCS Đồng Tháp

1 - 0
Vòng 5
V 16:00 - 25/05 TDCS Đồng Tháp 1 - 0 CÔNG AN NHÂN DÂN

1 - 0
V 16:30 - 25/05 XM Fico Tây Ninh 0 - 2 HÀ NỘI B

0 - 1
V 16:00 - 26/05 SQC Bình Định 0 - 0 Binh Phuoc

0 - 0
V 16:30 - 26/05 Huda Huế 1 - 1 Đồng Tâm Long An

0 - 1
V 17:00 - 27/05 VIETTEL FC 2 - 0 Đắk Lắk

1 - 0
Vòng 4
V 16:00 - 18/05 SQC Bình Định 0 - 1 VIETTEL FC

0 - 1
V 17:00 - 18/05 HÀ NỘI B 0 - 3 Huda Huế

0 - 3
V 15:30 - 19/05 CÔNG AN NHÂN DÂN 1 - 1 Binh Phuoc

0 - 1
V 16:00 - 19/05 TDCS Đồng Tháp 1 - 0 XM Fico Tây Ninh

0 - 0
V 17:00 - 19/05 Đồng Tâm Long An 1 - 0 Đắk Lắk

1 - 0
Vòng 3
V 15:30 - 04/05 Huda Huế 2 - 0 CÔNG AN NHÂN DÂN

1 - 0
V 16:30 - 04/05 Binh Phuoc 2 - 2 HÀ NỘI B

1 - 2
V 17:00 - 04/05 VIETTEL FC 1 - 1 Đồng Tâm Long An

1 - 1
V 15:30 - 05/05 Đắk Lắk 0 - 0 TDCS Đồng Tháp

0 - 0
V 16:30 - 05/05 XM Fico Tây Ninh 2 - 0 SQC Bình Định

0 - 0
Vòng 2
V 16:00 - 20/04 TDCS Đồng Tháp 2 - 0 SQC Bình Định

0 - 0
V 15:30 - 21/04 CÔNG AN NHÂN DÂN 1 - 0 Đắk Lắk

0 - 0
V 15:30 - 21/04 Binh Phuoc 0 - 2 VIETTEL FC

0 - 0
V 16:30 - 21/04 XM Fico Tây Ninh 2 - 0 Huda Huế

1 - 0
V 17:00 - 08/05 HÀ NỘI B 1 - 1 Đồng Tâm Long An

0 - 1
Vòng 1
V 15:30 - 14/04 Đắk Lắk 3 - 0 XM Fico Tây Ninh

1 - 0
V 15:30 - 14/04 Huda Huế 1 - 1 TDCS Đồng Tháp

0 - 0
V 16:00 - 14/04 SQC Bình Định 1 - 0 CÔNG AN NHÂN DÂN

0 - 0
V 17:00 - 14/04 Đồng Tâm Long An 1 - 1 Binh Phuoc

1 - 0
V 17:00 - 14/04 VIETTEL FC 1 - 1 HÀ NỘI B

1 - 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 VIETTEL FC 18 13 2 3 37 15 22 41
2 HÀ NỘI B 18 8 7 3 32 20 12 31
3 TDCS Đồng Tháp 18 9 4 5 23 17 6 31
4 Đắk Lắk 18 7 4 7 31 24 7 25
5 Đồng Tâm Long An 18 5 9 4 24 27 -3 24
6 XM Fico Tây Ninh 18 5 5 8 23 31 -8 20
7 Huda Huế 18 5 5 8 26 31 -5 20
8 Binh Phuoc 18 3 9 6 13 24 -11 18
9 SQC Bình Định 18 4 6 8 21 29 -8 18
10 CÔNG AN NHÂN DÂN 18 4 3 11 15 27 -12 15
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 TDCS Đồng Tháp 9 8 1 0 18 7 11 25
2 VIETTEL FC 9 7 2 0 20 6 14 23
3 Đồng Tâm Long An 9 5 3 1 14 10 4 18
4 XM Fico Tây Ninh 9 5 3 1 14 9 5 18
5 SQC Bình Định 9 4 4 1 16 8 8 16
6 Đắk Lắk 9 4 4 1 18 9 9 16
7 HÀ NỘI B 9 5 1 3 18 10 8 16
8 Binh Phuoc 9 3 4 2 9 9 0 13
9 Huda Huế 9 3 3 3 12 11 1 12
10 CÔNG AN NHÂN DÂN 9 3 2 4 12 15 -3 11
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 VIETTEL FC 9 6 0 3 17 9 8 18
2 HÀ NỘI B 9 3 6 0 14 10 4 15
3 Đắk Lắk 9 3 0 6 13 15 -2 9
4 Huda Huế 9 2 2 5 14 20 -6 8
5 TDCS Đồng Tháp 9 1 3 5 5 10 -5 6
6 Đồng Tâm Long An 9 0 6 3 10 17 -7 6
7 Binh Phuoc 9 0 5 4 4 15 -11 5
8 CÔNG AN NHÂN DÂN 9 1 1 7 3 12 -9 4
9 XM Fico Tây Ninh 9 0 2 7 9 22 -13 2
10 SQC Bình Định 9 0 2 7 5 21 -16 2
728x90
130x300
130x300