Cúp Châu Phi, Vòng Loại 2019

Mùa giải gần nhất:

Bắt đầu : 01/01/1970 | Kết thúc : 01/01/1970

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

Lịch thi đấu Cúp Châu Phi, Vòng Loại 2019

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Vòng 4
22:00 - 15/10 Sierra Leone vs Ghana
Vòng 6
18:00 - 09/11 Ghana vs Kenya
18:00 - 09/11 Sierra Leone vs Ethiopia
18:00 - 09/11 Zimbabwe vs Cộng Hòa Công Gô
18:00 - 09/11 Cộng Hòa Dân Chủ Congo vs Liberia
18:00 - 09/11 Cộng Hòa Trung Phi vs Guinea
18:00 - 09/11 Bờ Biển Ngà vs Ruwanda
18:00 - 09/11 Botswana vs Angola
18:00 - 09/11 Burkina Faso vs Mauritania
18:00 - 09/11 Niger vs Ai Cập
18:00 - 09/11 Tunisia vs Swaziland
18:00 - 09/11 Zambia vs Namibia
18:00 - 09/11 Guinea-Bissau vs Mozambique
18:00 - 09/11 Cape Verde vs Lesotho
18:00 - 09/11 Cộng Hòa Tanzania vs Uganda
18:00 - 22/03 Senegal vs Madagascar
18:00 - 22/03 Sudan vs Equatorial Guinea
18:00 - 22/03 Cameroon vs Comoros
18:00 - 22/03 Malawi vs Ma Rốc
18:00 - 22/03 Mali vs Nam Sudan
18:00 - 22/03 Burundi vs Gabon
18:00 - 22/03 Benin vs Togo
18:00 - 22/03 Algeria vs Gambia
18:00 - 22/03 Nigeria vs Seychelles
18:00 - 22/03 Libi vs Nam Phi
Vòng 5
17:00 - 16/11 Kenya vs Sierra Leone
17:00 - 16/11 Cộng Hòa Công Gô vs Cộng Hòa Dân Chủ Congo
17:00 - 16/11 Liberia vs Zimbabwe
17:00 - 16/11 Ruwanda vs Cộng Hòa Trung Phi
17:00 - 16/11 Guinea vs Bờ Biển Ngà
17:00 - 16/11 Mauritania vs Botswana
17:00 - 16/11 Ai Cập vs Tunisia
17:00 - 16/11 Swaziland vs Niger
17:00 - 16/11 Namibia vs Guinea-Bissau
17:00 - 16/11 Mozambique vs Zambia
17:00 - 16/11 Lesotho vs Cộng Hòa Tanzania
17:00 - 16/11 Uganda vs Cape Verde
18:00 - 16/11 Equatorial Guinea vs Senegal
18:00 - 16/11 Madagascar vs Sudan
18:00 - 16/11 Ma Rốc vs Cameroon
18:00 - 16/11 Comoros vs Malawi
18:00 - 16/11 Gabon vs Mali
18:00 - 16/11 Nam Sudan vs Burundi
18:00 - 16/11 Togo vs Algeria
18:00 - 16/11 Seychelles vs Libi
18:00 - 16/11 Nam Phi vs Nigeria
23:30 - 16/11 Gambia vs Benin
20:00 - 18/11 Ethiopia vs Ghana
23:00 - 18/11 Angola vs Burkina Faso

Kết quả thi đấu Cúp Châu Phi, Vòng Loại 2019

Giải Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
C 02:00 - 10/06 Sudan 1 - 3 Madagascar

0 - 1
C 03:00 - 10/06 Libi 5 - 1 Seychelles

3 - 0
C 19:30 - 10/06 Malawi 1 - 0 Comoros

1 - 0
C 20:00 - 10/06 Burundi 3 - 0 Nam Sudan

3 - 0
C 20:00 - 10/06 Zambia 0 - 1 Mozambique

0 - 0
C 20:30 - 10/06 Botswana 0 - 1 Mauritania

0 - 0
C 21:00 - 10/06 Cameroon 1 - 0 Ma Rốc

1 - 0
C 22:00 - 10/06 Niger 0 - 0 Swaziland

0 - 0
C 23:00 - 10/06 Nigeria 0 - 2 Nam Phi

0 - 0
C 23:00 - 10/06 Guinea-Bissau 1 - 0 Namibia

1 - 0
C 23:30 - 10/06 Sierra Leone 2 - 1 Kenya

1 - 0
C 00:00 - 11/06 Cộng Hòa Tanzania 1 - 1 Lesotho

1 - 1
C 00:30 - 11/06 Cộng Hòa Dân Chủ Congo 3 - 1 Cộng Hòa Công Gô

1 - 1
C 01:00 - 11/06 Bờ Biển Ngà 2 - 3 Guinea

1 - 1
C 01:00 - 11/06 Burkina Faso 3 - 1 Angola

2 - 1
C 02:00 - 11/06 Mali 2 - 1 Gabon

0 - 1
C 04:00 - 11/06 Senegal 3 - 0 Equatorial Guinea

1 - 0
C 20:00 - 11/06 Zimbabwe 3 - 0 Liberia

1 - 0
C 21:00 - 11/06 Cộng Hòa Trung Phi 2 - 1 Ruwanda

0 - 0
C 22:00 - 11/06 Benin 1 - 0 Gambia

0 - 0
C 22:30 - 11/06 Ghana 5 - 0 Ethiopia

3 - 0
C 00:30 - 12/06 Cape Verde 0 - 1 Uganda

0 - 0
C 04:00 - 12/06 Algeria 1 - 0 Togo

1 - 0
C 05:00 - 12/06 Tunisia 1 - 0 Ai Cập

0 - 0
C 19:00 - 08/09 Comoros 1 - 1 Cameroon

-0.5/1

1 - 0
C 19:30 - 08/09 Seychelles 0 - 3 Nigeria

-2/2.5

0 - 2
C 20:00 - 08/09 Nam Phi 0 - 0 Libi

0.5/1

0 - 0
C 20:00 - 08/09 Kenya 1 - 0 Ghana

-0.5

1 - 0
C 20:00 - 08/09 Uganda 0 - 0 Cộng Hòa Tanzania

1

0 - 0
C 21:00 - 08/09 Namibia 1 - 1 Zambia

0/0.5

0 - 0
C 22:00 - 08/09 Equatorial Guinea 1 - 0 Sudan

0/0.5

1 - 0
C 22:00 - 08/09 Gabon 1 - 1 Burundi

1

0 - 1
C 22:00 - 08/09 Mozambique 2 - 2 Guinea-Bissau

0/0.5

1 - 0
C 23:30 - 08/09 Gambia 1 - 1 Algeria

-0.5

0 - 0
C 00:00 - 09/09 Mauritania 2 - 0 Burkina Faso

-0.5

2 - 0
C 01:00 - 09/09 Ai Cập 6 - 0 Niger

1

3 - 0
C 03:00 - 09/09 Ma Rốc 3 - 0 Malawi

1/1.5

2 - 0
C 18:30 - 09/09 Madagascar 2 - 2 Senegal

-0.5/1

1 - 1
C 20:00 - 09/09 Nam Sudan 0 - 3 Mali

-1

0 - 1
C 20:00 - 09/09 Ethiopia 1 - 0 Sierra Leone

0.5

1 - 0
C 20:00 - 09/09 Swaziland 0 - 2 Tunisia

-0.5/1

0 - 2
C 20:00 - 09/09 Lesotho 1 - 1 Cape Verde

-1

0 - 0
C 20:30 - 09/09 Ruwanda 1 - 2 Bờ Biển Ngà

-0.5/1

0 - 1
C 21:30 - 09/09 Cộng Hòa Công Gô 1 - 1 Zimbabwe

0/0.5

0 - 1
C 22:00 - 09/09 Angola 1 - 0 Botswana

0/0.5

1 - 0
C 23:00 - 09/09 Togo 0 - 0 Benin

0/0.5

0 - 0
C 23:00 - 09/09 Liberia 1 - 1 Cộng Hòa Dân Chủ Congo

-0.5/1

0 - 0
C 23:30 - 09/09 Guinea 1 - 0 Cộng Hòa Trung Phi

0.5/1

0 - 0
C 20:00 - 10/10 Ethiopia 0 - 0 Kenya

0/0.5

0 - 0
C 22:30 - 10/10 Zambia 2 - 1 Guinea-Bissau

0.5

1 - 0
C 21:30 - 11/10 Cộng Hòa Công Gô 3 - 1 Liberia

1/1.5

1 - 0
C 21:30 - 12/10 Cameroon 1 - 0 Malawi

1.5/2

0 - 0
C 22:00 - 12/10 Gabon 3 - 0 Nam Sudan

2.5

1 - 0
C 22:00 - 12/10 Angola 4 - 1 Mauritania

2 - 1
C 23:00 - 12/10 Togo 1 - 1 Gambia

0.5/1

0 - 1
C 23:30 - 12/10 Guinea 2 - 0 Ruwanda

1/1.5

1 - 0
C 00:00 - 13/10 Bờ Biển Ngà 4 - 0 Cộng Hòa Trung Phi

1 - 0
C 00:00 - 13/10 Ai Cập 4 - 1 Swaziland

2.5/3

4 - 0
C 00:00 - 13/10 Cape Verde 3 - 0 Cộng Hòa Tanzania

2 - 0
C 02:00 - 13/10 Mali 0 - 0 Burundi

1

0 - 0
C 02:45 - 13/10 Algeria 2 - 0 Benin

1

1 - 0
C 20:00 - 13/10 Nam Phi 6 - 0 Seychelles

2.5

3 - 0
C 20:00 - 13/10 Uganda 3 - 0 Lesotho

1

2 - 0
C 22:00 - 13/10 Equatorial Guinea 0 - 1 Madagascar

0.5

0 - 1
C 22:00 - 13/10 Nigeria 4 - 0 Libi

1 - 0
C 22:00 - 13/10 Mozambique 1 - 2 Namibia

-0.5

1 - 0
C 00:30 - 14/10 Cộng Hòa Dân Chủ Congo 1 - 2 Zimbabwe

0.5/1

0 - 1
C 01:00 - 14/10 Ma Rốc 1 - 0 Comoros

2/2.5

0 - 0
C 01:00 - 14/10 Burkina Faso 3 - 0 Botswana

1/1.5

1 - 0
C 01:15 - 14/10 Tunisia 1 - 0 Niger

1.5/2

1 - 0
C 02:00 - 14/10 Senegal 3 - 0 Sudan

1.5

2 - 0
C 20:00 - 14/10 Kenya 3 - 0 Ethiopia

0.5

2 - 0
C 23:00 - 14/10 Guinea-Bissau 2 - 1 Zambia

-0/0.5

0 - 1
C 18:30 - 16/10 Madagascar 1 - 0 Equatorial Guinea

1 - 0
C 19:00 - 16/10 Comoros 2 - 2 Ma Rốc

1 - 0
C 19:30 - 16/10 Malawi 0 - 0 Cameroon

0 - 0
C 20:00 - 16/10 Nam Sudan 0 - 1 Gabon

0 - 0
C 20:00 - 16/10 Burundi 1 - 1 Mali

1 - 0
C 20:00 - 16/10 Swaziland 0 - 2 Ai Cập

0 - 1
C 20:30 - 16/10 Seychelles 0 - 0 Nam Phi

0 - 0
C 20:30 - 16/10 Ruwanda 1 - 1 Guinea

0 - 1
C 21:00 - 16/10 Cộng Hòa Trung Phi 0 - 0 Bờ Biển Ngà

0 - 0
C 21:00 - 16/10 Cộng Hòa Tanzania 2 - 0 Cape Verde

1 - 0
C 22:00 - 16/10 Benin 1 - 0 Algeria

1 - 0
C 22:00 - 16/10 Niger 1 - 2 Tunisia

1 - 2
C 23:00 - 16/10 Lesotho 0 - 2 Uganda

0 - 2
C 23:30 - 16/10 Gambia 0 - 1 Togo

0 - 0
C 00:00 - 17/10 Zimbabwe 1 - 1 Cộng Hòa Dân Chủ Congo

1 - 1
C 00:00 - 17/10 Mauritania 1 - 0 Angola

1 - 0
C 00:00 - 17/10 Botswana 0 - 0 Burkina Faso

0 - 0
C 00:00 - 17/10 Namibia 1 - 0 Mozambique

0 - 0
C 00:30 - 17/10 Sudan 0 - 1 Senegal

0 - 0
C 01:00 - 17/10 Libi 2 - 3 Nigeria

1 - 2
C 01:00 - 17/10 Liberia 2 - 1 Cộng Hòa Công Gô

2 - 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
1 Senegal 4 3 1 0 9 2 7 10
2 Madagascar 4 3 1 0 7 3 4 10
3 Equatorial Guinea 4 1 0 3 1 5 -4 3
4 Sudan 4 0 0 4 1 8 -7 0
BẢNG B
1 Cameroon 4 2 2 0 3 1 2 8
2 Ma Rốc 4 2 1 1 6 3 3 7
3 Malawi 4 1 1 2 1 4 -3 4
4 Comoros 4 0 2 2 3 5 -2 2
BẢNG C
1 Mali 4 2 2 0 6 2 4 8
2 Gabon 4 2 1 1 6 3 3 7
3 Burundi 4 1 3 0 5 2 3 6
4 Nam Sudan 4 0 0 4 0 10 -10 0
BẢNG D
1 Algeria 4 2 1 1 4 2 2 7
2 Benin 4 2 1 1 2 2 0 7
3 Togo 4 1 2 1 2 2 0 5
4 Gambia 4 0 2 2 2 4 -2 2
BẢNG E
1 Nigeria 4 3 0 1 10 4 6 9
2 Nam Phi 4 2 2 0 8 0 8 8
3 Libi 4 1 1 2 7 8 -1 4
4 Seychelles 4 0 1 3 1 14 -13 1
BẢNG F
1 Kenya 4 2 1 1 5 2 3 7
2 Ethiopia 4 1 1 2 1 8 -7 4
3 Ghana 2 1 0 1 5 1 4 3
4 Sierra Leone 2 1 0 1 2 2 0 3
BẢNG G
1 Zimbabwe 4 2 2 0 7 3 4 8
2 Cộng Hòa Dân Chủ Congo 4 1 2 1 6 5 1 5
3 Cộng Hòa Công Gô 4 1 1 2 6 7 -1 4
4 Liberia 4 1 1 2 4 8 -4 4
BẢNG H
1 Guinea 4 3 1 0 7 3 4 10
2 Bờ Biển Ngà 4 2 1 1 8 4 4 7
3 Cộng Hòa Trung Phi 4 1 1 2 2 6 -4 4
4 Ruwanda 4 0 1 3 3 7 -4 1
BẢNG I
1 Mauritania 4 3 0 1 5 4 1 9
2 Burkina Faso 4 2 1 1 6 3 3 7
3 Angola 4 2 0 2 6 5 1 6
4 Botswana 4 0 1 3 0 5 -5 1
BẢNG J
1 Tunisia 4 4 0 0 6 1 5 12
2 Ai Cập 4 3 0 1 12 2 10 9
3 Swaziland 4 0 1 3 1 8 -7 1
4 Niger 4 0 1 3 1 9 -8 1
BẢNG K
1 Guinea-Bissau 4 2 1 1 6 5 1 7
2 Namibia 4 2 1 1 4 3 1 7
3 Mozambique 4 1 1 2 4 5 -1 4
4 Zambia 4 1 1 2 4 5 -1 4
BẢNG L
1 Uganda 4 3 1 0 6 0 6 10
2 Cộng Hòa Tanzania 4 1 2 1 3 4 -1 5
3 Cape Verde 4 1 1 2 4 4 0 4
4 Lesotho 4 0 2 2 2 7 -5 2
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG B
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG C
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG D
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG E
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG F
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG G
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG H
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG I
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG J
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG K
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG L
0 Senegal 2 2 0 0 6 0 6 6
0 Madagascar 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Equatorial Guinea 2 1 0 1 1 1 0 3
0 Sudan 2 0 0 2 1 4 -3 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0
BẢNG B
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0
BẢNG C
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0
BẢNG D
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0
BẢNG E
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0
BẢNG F
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0
BẢNG G
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0
BẢNG H
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0
BẢNG I
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0
BẢNG J
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0
BẢNG K
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0
BẢNG L
0 Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Madagascar 2 2 0 0 4 1 3 6
0 Equatorial Guinea 2 0 0 2 0 4 -4 0
0 Sudan 2 0 0 2 0 4 -4 0