Copa Centroamericana

Mùa giải gần nhất: Copa Centroamericana 2017

Bắt đầu : 13/01/2017 | Kết thúc : 23/01/2017

Giải đấu Giờ Chủ Tỷ số Khách Sân vận động
Copa Centroamericana 2017 14/01 04:00 Honduras - Nicaragua Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 14/01 06:30 Costa Rica - El Salvador Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 14/01 09:00 Panama - Belize Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 16/01 01:00 Belize - Costa Rica Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 16/01 03:30 El Salvador - Honduras Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 16/01 06:00 Panama - Nicaragua Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 18/01 04:00 El Salvador - Belize Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 18/01 06:30 Costa Rica - Nicaragua Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 18/01 09:00 Panama - Honduras Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 21/01 04:00 Nicaragua - Belize Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 21/01 06:30 Honduras - Costa Rica Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 21/01 09:00 Panama - El Salvador Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 22/01 11:00 Belize - Honduras Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 23/01 01:30 El Salvador - Nicaragua Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 23/01 04:00 Panama - Costa Rica Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Giải đấu Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1 Sân vận động
Copa Centroamericana 2017 14/01 04:00 Honduras 2 - 1 Nicaragua 1 - 1 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 14/01 06:30 Costa Rica 0 - 0 El Salvador 0 - 0 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 14/01 09:00 Panama 0 - 0 Belize 0 - 0 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 16/01 01:00 Belize 0 - 3 Costa Rica 0 - 1 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 16/01 03:30 El Salvador 1 - 2 Honduras 1 - 0 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 16/01 06:00 Panama 2 - 1 Nicaragua 2 - 1 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 18/01 04:00 El Salvador 3 - 1 Belize 3 - 1 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 18/01 06:30 Costa Rica 0 - 0 Nicaragua 0 - 0 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 18/01 09:00 Panama 0 - 1 Honduras 0 - 1 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 21/01 04:00 Nicaragua 3 - 1 Belize 1 - 0 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 21/01 06:30 Honduras 1 - 1 Costa Rica 1 - 0 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 21/01 09:00 Panama 1 - 0 El Salvador 0 - 0 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 22/01 11:00 Belize 0 - 1 Honduras 0 - 0 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 23/01 01:30 El Salvador 1 - 0 Nicaragua 0 - 0 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama
Copa Centroamericana 2017 23/01 04:00 Panama 1 - 0 Costa Rica 0 - 0 Estadio Rommel Fernandez - Panama City - Panama