Africa Cup of Nations, Women

Mùa giải gần nhất: Africa Cup of Nations 2016, Women

Bắt đầu : 17/11/2016 | Kết thúc : 04/12/2016

Giải đấu Giờ Chủ Tỷ số Khách Sân vận động
Africa Cup of Nations 2016, Women 19/11 09:30 Cameroon - Ai Cập
Africa Cup of Nations 2016, Women 20/11 12:30 Nam Phi - Zimbabwe
Africa Cup of Nations 2016, Women 20/11 10:00 Nigeria - Mali
Africa Cup of Nations 2016, Women 21/11 01:00 Ghana - Kenya
Africa Cup of Nations 2016, Women 22/11 10:00 Cameroon - Nam Phi
Africa Cup of Nations 2016, Women 23/11 01:00 Zimbabwe - Ai Cập
Africa Cup of Nations 2016, Women 23/11 10:00 Nigeria - Ghana
Africa Cup of Nations 2016, Women 24/11 01:00 Kenya - Mali
Africa Cup of Nations 2016, Women 25/11 10:00 Zimbabwe - Cameroon
Africa Cup of Nations 2016, Women 25/11 10:00 Ai Cập - Nam Phi
Africa Cup of Nations 2016, Women 27/11 01:00 Mali - Ghana
Africa Cup of Nations 2016, Women 27/11 01:00 Kenya - Nigeria
Africa Cup of Nations 2016, Women 29/11 10:00 Cameroon - Ghana
Africa Cup of Nations 2016, Women 30/11 01:00 Nigeria - Nam Phi
Africa Cup of Nations 2016, Women 02/12 09:30 Ghana - Nam Phi
Africa Cup of Nations 2016, Women 03/12 09:30 Cameroon - Nigeria
Giải đấu Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1 Sân vận động
Africa Cup of Nations 2016, Women 19/11 09:30 Cameroon 2 - 0 Ai Cập 1 - 0
Africa Cup of Nations 2016, Women 20/11 12:30 Nam Phi 0 - 0 Zimbabwe 0 - 0
Africa Cup of Nations 2016, Women 20/11 10:00 Nigeria 6 - 0 Mali 2 - 0
Africa Cup of Nations 2016, Women 21/11 01:00 Ghana 3 - 1 Kenya 0 - 1
Africa Cup of Nations 2016, Women 22/11 10:00 Cameroon 1 - 0 Nam Phi 0 - 0
Africa Cup of Nations 2016, Women 23/11 01:00 Zimbabwe 0 - 1 Ai Cập 0 - 0
Africa Cup of Nations 2016, Women 23/11 10:00 Nigeria 1 - 1 Ghana 1 - 1
Africa Cup of Nations 2016, Women 24/11 01:00 Kenya 1 - 3 Mali 0 - 1
Africa Cup of Nations 2016, Women 25/11 10:00 Zimbabwe 0 - 2 Cameroon 0 - 1
Africa Cup of Nations 2016, Women 25/11 10:00 Ai Cập 0 - 5 Nam Phi 0 - 1
Africa Cup of Nations 2016, Women 27/11 01:00 Mali 1 - 3 Ghana 0 - 1
Africa Cup of Nations 2016, Women 27/11 01:00 Kenya 0 - 4 Nigeria 0 - 2
Africa Cup of Nations 2016, Women 29/11 10:00 Cameroon 1 - 0 Ghana 0 - 0
Africa Cup of Nations 2016, Women 30/11 01:00 Nigeria 1 - 0 Nam Phi 0 - 0
Africa Cup of Nations 2016, Women 02/12 09:30 Ghana 1 - 0 Nam Phi 0 - 0
Africa Cup of Nations 2016, Women 03/12 09:30 Cameroon 0 - 1 Nigeria 0 - 0