ý

- Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Y

HUẤN LUYỆN VIÊN

Guidi, Federico
Guidi, Federico

CẦU THỦ

Carnesecchi, Marco
1

Carnesecchi, Marco

Vị trí: Thủ môn

Bellanova, Raoul
2

Bellanova, Raoul

Vị trí: Hậu vệ

Corrado, Niccolo
3

Corrado, Niccolo

Vị trí: Hậu vệ

Bettella, Davide
6

Bettella, Davide

Vị trí: Hậu vệ

Russo, Alessandro
12

Russo, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

Armini, Nicolo
13

Armini, Nicolo

Vị trí: Hậu vệ

Gozzi, Paolo
13

Gozzi, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

Bellodi, Gabriele
23

Bellodi, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Udogie, Iyenoma Destiny

Udogie, Iyenoma Destiny

Vị trí: Hậu vệ

Candela, Antonio
3

Candela, Antonio

Vị trí: Hậu vệ

Pompetti, Marco
4

Pompetti, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Esposito, Salvatore
4

Esposito, Salvatore

Vị trí: Tiền vệ

Corbo, Gabriele
5

Corbo, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Raspadori, Giacomo
7

Raspadori, Giacomo

Vị trí: Tiền đạo

Gavioli, Lorenzo
8

Gavioli, Lorenzo

Vị trí: Tiền vệ

Petrelli, Elia
9

Petrelli, Elia

Vị trí: Tiền đạo

Fagioli, Nicolo
10

Fagioli, Nicolo

Vị trí: Tiền đạo

Salcedo, Eddie
11

Salcedo, Eddie

Vị trí: Tiền đạo

Millico, Vincenzo
11

Millico, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

Rauti, Nicola
14

Rauti, Nicola

Vị trí: Tiền đạo

Greco, Jean
16

Greco, Jean

Vị trí: Tiền vệ

Portanova, Manolo
17

Portanova, Manolo

Vị trí: Tiền vệ

Tonali, Sandro
18

Tonali, Sandro

Vị trí: Tiền vệ

Piccoli, Roberto
19

Piccoli, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

Riccardi, Alessio
20

Riccardi, Alessio

Vị trí: Tiền vệ

Ricci, Samuele
21

Ricci, Samuele

Vị trí: Tiền vệ

Merola, Davide
24

Merola, Davide

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Guidi, Federico
Guidi, Federico

CẦU THỦ

Carnesecchi, Marco
1

Carnesecchi, Marco

Vị trí: Thủ môn

Bellanova, Raoul
2

Bellanova, Raoul

Vị trí: Hậu vệ

Corrado, Niccolo
3

Corrado, Niccolo

Vị trí: Hậu vệ

Bettella, Davide
6

Bettella, Davide

Vị trí: Hậu vệ

Russo, Alessandro
12

Russo, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

Armini, Nicolo
13

Armini, Nicolo

Vị trí: Hậu vệ

Gozzi, Paolo
13

Gozzi, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

Bellodi, Gabriele
23

Bellodi, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Udogie, Iyenoma Destiny

Udogie, Iyenoma Destiny

Vị trí: Hậu vệ

Candela, Antonio
3

Candela, Antonio

Vị trí: Hậu vệ

Pompetti, Marco
4

Pompetti, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Esposito, Salvatore
4

Esposito, Salvatore

Vị trí: Tiền vệ

Corbo, Gabriele
5

Corbo, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Raspadori, Giacomo
7

Raspadori, Giacomo

Vị trí: Tiền đạo

Gavioli, Lorenzo
8

Gavioli, Lorenzo

Vị trí: Tiền vệ

Petrelli, Elia
9

Petrelli, Elia

Vị trí: Tiền đạo

Fagioli, Nicolo
10

Fagioli, Nicolo

Vị trí: Tiền đạo

Salcedo, Eddie
11

Salcedo, Eddie

Vị trí: Tiền đạo

Millico, Vincenzo
11

Millico, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

Rauti, Nicola
14

Rauti, Nicola

Vị trí: Tiền đạo

Greco, Jean
16

Greco, Jean

Vị trí: Tiền vệ

Portanova, Manolo
17

Portanova, Manolo

Vị trí: Tiền vệ

Tonali, Sandro
18

Tonali, Sandro

Vị trí: Tiền vệ

Piccoli, Roberto
19

Piccoli, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

Riccardi, Alessio
20

Riccardi, Alessio

Vị trí: Tiền vệ

Ricci, Samuele
21

Ricci, Samuele

Vị trí: Tiền vệ

Merola, Davide
24

Merola, Davide

Vị trí: Tiền đạo