Đội tuyển Việt Nam - Thông tin về U23, ĐTQG Việt Nam

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Park Hang Seo

Quốc gia: Republic of Korea

Cầu thủ
Nguyễn Mạnh
1

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

31/07/1990

Nguyễn Mạnh
1

Thủ môn

31/07/1990

Bùi Tiến Dũng
1

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

28/02/1997

Bùi Tiến Dũng
1

Thủ môn

28/02/1997

Đỗ Duy Mạnh
2

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

29/09/1996

Đỗ Duy Mạnh
2

Hậu vệ

29/09/1996

Quế Ngọc Hải
3

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

15/05/1993

Quế Ngọc Hải
3

Hậu vệ

15/05/1993

Bui Dung
4

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

02/10/1995

Bui Dung
4

Hậu vệ

02/10/1995

Lương Xuân Trường
6

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

28/04/1995

Lương Xuân Trường
6

Tiền vệ

28/04/1995

Nguyễn Phong Hồng Duy
7

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

13/06/1996

Nguyễn Phong Hồng Duy
7

Tiền vệ

13/06/1996

Nguyễn Trọng Hoàng
8

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

14/04/1989

Nguyễn Trọng Hoàng
8

Tiền vệ

14/04/1989

Nguyễn Văn Toàn
9

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

12/04/1996

Nguyễn Văn Toàn
9

Tiền đạo

12/04/1996

Nguyễn Văn Quyết
10

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

27/06/1991

Nguyễn Văn Quyết
10

Tiền vệ

27/06/1991

Nguyễn Công Phượng
10

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

21/01/1995

Nguyễn Công Phượng
10

Tiền đạo

21/01/1995

Ngân Văn Đại
11

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

09/02/1992

Ngân Văn Đại
11

Tiền vệ

09/02/1992

Duc Nguyen Anh
11

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

25/01/1985

Duc Nguyen Anh
11

Tiền đạo

25/01/1985

Nguyễn Tuấn
12

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

06/05/1992

Nguyễn Tuấn
12

Tiền vệ

06/05/1992

Trần Văn Kiên
13

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

13/05/1996

Trần Văn Kiên
13

Tiền vệ

13/05/1996

Nguyễn Tuấn Anh
14

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

16/05/1995

Nguyễn Tuấn Anh
14

Tiền vệ

16/05/1995

Trần Minh Vương
14

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

28/03/1995

Trần Minh Vương
14

Tiền vệ

28/03/1995

Phạm Đức Huy
15

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

20/01/1995

Phạm Đức Huy
15

Tiền vệ

20/01/1995

Đỗ Hùng Dũng
16

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

08/09/1993

Đỗ Hùng Dũng
16

Tiền vệ

08/09/1993

Vũ Văn Thanh
17

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

14/04/1996

Vũ Văn Thanh
17

Hậu vệ

14/04/1996

Hồ Tấn Tài
17

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

06/11/1997

Hồ Tấn Tài
17

Hậu vệ

06/11/1997

Nguyễn Tiến Linh
18

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

20/10/1997

Nguyễn Tiến Linh
18

Tiền đạo

20/10/1997

Hà Đức Chinh
18

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

22/09/1997

Hà Đức Chinh
18

Tiền đạo

22/09/1997

Nguyễn Hải
19

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

12/04/1997

Nguyễn Hải
19

Tiền đạo

12/04/1997

Phan Văn Đức
20

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

11/04/1996

Phan Văn Đức
20

Tiền vệ

11/04/1996

Nguyễn Huy Hùng
14

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

02/03/1992

Nguyễn Huy Hùng
14

Tiền vệ

02/03/1992

Nguyễn Thành Chung
21

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

08/09/1997

Nguyễn Thành Chung
21

Hậu vệ

08/09/1997

Phạm Văn Cường
22

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

19/07/1990

Phạm Văn Cường
22

Thủ môn

19/07/1990

Đặng Văn Lâm
23

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

13/08/1993

Đặng Văn Lâm
23

Thủ môn

13/08/1993