Libi

- Libi

Quốc tịch : Libi | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Libi

HUẤN LUYỆN VIÊN

Al Maremi, Omar

CẦU THỦ

1

Nashnush, Mohamed

Vị trí: Thủ môn

1

Abdaula, Mohamed Fathi

Vị trí: Thủ môn

2

Almaghasi, Ahmed Mohamed

Vị trí: Hậu vệ

4

Alwani, Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

4

Abdullah Ajbarah, Saed Abrayik

Vị trí: Hậu vệ

5

Eshtiba Ghit, Oussama

Vị trí: Hậu vệ

5

Chtiba, Ossama

Vị trí: Hậu vệ

6

Al Gabsi, Mohamed Ali

Vị trí: Hậu vệ

7

Fadel, Muataz Mahde

Vị trí: Hậu vệ

8

Masaud, Sand Masaud M

Vị trí: Hậu vệ

9

Ghanudi, Mohammed Yones

Vị trí: Hậu vệ

12

Rasheed, Fathi Sabir

Vị trí: Thủ môn

12

Eshnayna, Ali

Vị trí: Thủ môn

13

Sabbou, Motasem Masaud

Vị trí: Hậu vệ

Khalleefah, Abdulrahman Ramadhan

Vị trí: Tiền vệ

Aleyat, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

8

Elhnaish Elgadi, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

11

Mahfud, Mohamed Abrahim

Vị trí: Tiền vệ

Mohammed El Monir

Vị trí: Tiền vệ

3

Elhouni, Elmehdi Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Khumaj, Abdelmouin

Vị trí: Tiền vệ

5

Muftah, Amer Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

7

Ablo, Salem

Vị trí: Tiền vệ

8

Al-Gadi, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

9

Alaqoub, Abdelsalam Faraj

Vị trí: Tiền đạo

9

Al Ghanodi, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

10

Algritly, Moaied Abdeslam

Vị trí: Tiền đạo

10

Alharash, Zakaria

Vị trí: Tiền đạo

11

Taktak, Moftah

Vị trí: Tiền đạo

12

Shniena, Ali Khalil

Vị trí: Tiền vệ

14

Madeen, Muhanad Mustafa Almabrouk

Vị trí: Tiền đạo

14

Salama, Ali Ramdan

Vị trí: Hậu vệ

15

Eltrbi, Ahmed Kamal

Vị trí: Tiền vệ

16

Maetouq, Ali Maetouq

Vị trí: Hậu vệ

17

Fetori, Abdelrahman

Vị trí: Tiền vệ

18

Al Badri, Faisal

Vị trí: Tiền vệ

18

Ahmed, Bader Hasan

Vị trí: Tiền vệ

18

Ali, Faisal Mansour

Vị trí: Tiền đạo

18

Saleh, Faisal

Vị trí: Tiền vệ

19

Abushnaf, Elmutasem

Vị trí: Tiền đạo

20

Saltou, Anis Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

21

Saeid, Saleh Taher

Vị trí: Tiền đạo

21

Abdelsalam, Omar

Vị trí: Hậu vệ

22

Elwerfelli, Khaled Elmabruk

Vị trí: Thủ môn

22

Azzaqeh, Ahmed Abdulsalam

Vị trí: Thủ môn

23

Elhadi, Ali Taher

Vị trí: Tiền vệ

23

Hammad, Omar Aribi

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Al Maremi, Omar

CẦU THỦ

1

Nashnush, Mohamed

Vị trí: Thủ môn

1

Abdaula, Mohamed Fathi

Vị trí: Thủ môn

2

Almaghasi, Ahmed Mohamed

Vị trí: Hậu vệ

4

Alwani, Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

4

Abdullah Ajbarah, Saed Abrayik

Vị trí: Hậu vệ

5

Eshtiba Ghit, Oussama

Vị trí: Hậu vệ

5

Chtiba, Ossama

Vị trí: Hậu vệ

6

Al Gabsi, Mohamed Ali

Vị trí: Hậu vệ

7

Fadel, Muataz Mahde

Vị trí: Hậu vệ

8

Masaud, Sand Masaud M

Vị trí: Hậu vệ

9

Ghanudi, Mohammed Yones

Vị trí: Hậu vệ

12

Rasheed, Fathi Sabir

Vị trí: Thủ môn

12

Eshnayna, Ali

Vị trí: Thủ môn

13

Sabbou, Motasem Masaud

Vị trí: Hậu vệ

Khalleefah, Abdulrahman Ramadhan

Vị trí: Tiền vệ

Aleyat, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

8

Elhnaish Elgadi, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

11

Mahfud, Mohamed Abrahim

Vị trí: Tiền vệ

Mohammed El Monir

Vị trí: Tiền vệ

3

Elhouni, Elmehdi Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Khumaj, Abdelmouin

Vị trí: Tiền vệ

5

Muftah, Amer Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

7

Ablo, Salem

Vị trí: Tiền vệ

8

Al-Gadi, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

9

Alaqoub, Abdelsalam Faraj

Vị trí: Tiền đạo

9

Al Ghanodi, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

10

Algritly, Moaied Abdeslam

Vị trí: Tiền đạo

10

Alharash, Zakaria

Vị trí: Tiền đạo

11

Taktak, Moftah

Vị trí: Tiền đạo

12

Shniena, Ali Khalil

Vị trí: Tiền vệ

14

Madeen, Muhanad Mustafa Almabrouk

Vị trí: Tiền đạo

14

Salama, Ali Ramdan

Vị trí: Hậu vệ

15

Eltrbi, Ahmed Kamal

Vị trí: Tiền vệ

16

Maetouq, Ali Maetouq

Vị trí: Hậu vệ

17

Fetori, Abdelrahman

Vị trí: Tiền vệ

18

Al Badri, Faisal

Vị trí: Tiền vệ

18

Ahmed, Bader Hasan

Vị trí: Tiền vệ

18

Ali, Faisal Mansour

Vị trí: Tiền đạo

18

Saleh, Faisal

Vị trí: Tiền vệ

19

Abushnaf, Elmutasem

Vị trí: Tiền đạo

20

Saltou, Anis Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

21

Saeid, Saleh Taher

Vị trí: Tiền đạo

21

Abdelsalam, Omar

Vị trí: Hậu vệ

22

Elwerfelli, Khaled Elmabruk

Vị trí: Thủ môn

22

Azzaqeh, Ahmed Abdulsalam

Vị trí: Thủ môn

23

Elhadi, Ali Taher

Vị trí: Tiền vệ

23

Hammad, Omar Aribi

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Libi

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Cúp Châu Phi, Vòng Loại Bảng Xếp Hạng
18:00 - 16/11 Seychelles vs Libi
18:00 - 22/03 Libi vs Nam Phi

Kết quả thi đấu Libi

Huấn luyện viên

Al Maremi, Omar

Quốc gia: Libi

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Libi

15/06/1978

1

Thủ môn

Quốc gia: Libi

14/06/1988

2

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

10/02/1993

4

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

19/08/1981

4

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

18/07/1996

5

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

27/09/1988

5

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

27/09/1988

6

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

14/01/1991

7

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

09/08/1990

8

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

17/05/1992

9

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

22/11/1992

12

Thủ môn

Quốc gia: Libi

11/12/1988

12

Thủ môn

Quốc gia: Libi

10/05/1991

13

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

20/08/1993

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

20/07/1984

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

10/07/1991

8

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

22/06/1990

11

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

10/07/1991

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

08/04/1992

3

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

19/06/1992

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

04/10/1988

5

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

08/01/1992

7

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

01/01/1970

8

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

22/06/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

22/07/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

22/11/1992

10

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

28/07/1993

10

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

23/10/1998

11

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

05/05/1996

12

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

10/05/1991

14

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

25/03/1994

14

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

18/09/1987

15

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

06/06/1992

16

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

04/01/1988

17

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

02/07/1984

18

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

04/06/1990

18

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

01/10/1987

18

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

04/06/1990

18

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

04/06/1990

19

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

14/11/1991

20

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

01/04/1992

21

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

01/01/1992

21

Hậu vệ

Quốc gia: Libi

22/07/1993

22

Thủ môn

Quốc gia: Libi

05/10/1985

22

Thủ môn

Quốc gia: Libi

09/08/1988

23

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

12/03/1991

23

Tiền đạo

Quốc gia: Libi

08/01/1992