chi lê

- Chi lê

Quốc tịch : Chi lê | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Chi lê

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rueda, Reinaldo

CẦU THỦ

1

Arias, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

2

Lichnovsky, Igor

Vị trí: Hậu vệ

3

Maripan, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

4

Isla, Mauricio

Vị trí: Hậu vệ

5

Diaz, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

6

Fuenzalida, Jose Pedro

Vị trí: Tiền vệ

7

Sanchez, Alexis

Vị trí: Tiền đạo

8

Vidal, Arturo

Vị trí: Tiền vệ

9

Nicolas Castillo

Vị trí: Tiền đạo

10

Valdes, Diego

Vị trí: Tiền vệ

11

Vargas, Eduardo

Vị trí: Tiền đạo

12

Cortes, Brayan

Vị trí: Thủ môn

13

Pulgar, Erick

Vị trí: Tiền vệ

14

Pavez, Esteban

Vị trí: Tiền vệ

15

Beausejour, Jean

Vị trí: Tiền vệ

16

Hernandez, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

17

Medel, Gary

Vị trí: Hậu vệ

18

Jara, Gonzalo

Vị trí: Hậu vệ

19

Fernandes, Junior

Vị trí: Tiền đạo

20

Aranguiz, Charles

Vị trí: Tiền vệ

21

Opazo, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

22

Sagal, Angelo

Vị trí: Tiền vệ

23

Urra, Yerko

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rueda, Reinaldo

CẦU THỦ

1

Arias, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

2

Lichnovsky, Igor

Vị trí: Hậu vệ

3

Maripan, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

4

Isla, Mauricio

Vị trí: Hậu vệ

5

Diaz, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

6

Fuenzalida, Jose Pedro

Vị trí: Tiền vệ

7

Sanchez, Alexis

Vị trí: Tiền đạo

8

Vidal, Arturo

Vị trí: Tiền vệ

9

Nicolas Castillo

Vị trí: Tiền đạo

10

Valdes, Diego

Vị trí: Tiền vệ

11

Vargas, Eduardo

Vị trí: Tiền đạo

12

Cortes, Brayan

Vị trí: Thủ môn

13

Pulgar, Erick

Vị trí: Tiền vệ

14

Pavez, Esteban

Vị trí: Tiền vệ

15

Beausejour, Jean

Vị trí: Tiền vệ

16

Hernandez, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

17

Medel, Gary

Vị trí: Hậu vệ

18

Jara, Gonzalo

Vị trí: Hậu vệ

19

Fernandes, Junior

Vị trí: Tiền đạo

20

Aranguiz, Charles

Vị trí: Tiền vệ

21

Opazo, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

22

Sagal, Angelo

Vị trí: Tiền vệ

23

Urra, Yerko

Vị trí: Thủ môn