Chi lê

- Chi lê

Quốc tịch : Chi lê | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Chi lê

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rueda, Reinaldo

CẦU THỦ

1

Cortes, Brayan

Vị trí: Thủ môn

2

Mena, Eugenio

Vị trí: Hậu vệ

3

Enzo Roco

Vị trí: Hậu vệ

4

Mauricio Isla

Vị trí: Hậu vệ

5

Diaz, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

6

Maripan, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

7

Alexis Sanchez

Vị trí: Tiền đạo

8

Arturo Vidal

Vị trí: Tiền vệ

9

Nicolas Castillo

Vị trí: Tiền đạo

10

Valdes, Diego

Vị trí: Tiền vệ

11

Junior Fernandes

Vị trí: Tiền đạo

12

Arias, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

12

De Paul, Fernando

Vị trí: Thủ môn

13

Pulgar, Erick

Vị trí: Tiền vệ

14

Felipe Gutierrez

Vị trí: Tiền vệ

15

Parot, Alfonso

Vị trí: Hậu vệ

16

Matias Fernandez

Vị trí: Tiền vệ

17

Gary Medel

Vị trí: Hậu vệ

18

Sagal, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

19

Davila, Victor

Vị trí: Tiền đạo

20

Lichnovsky, Igor

Vị trí: Hậu vệ

21

Reyes, Lolo

Vị trí: Tiền vệ

22

Angelo Henriquez

Vị trí: Tiền đạo

23

Vigouroux, Lawrence

Vị trí: Thủ môn

24

Ignacio Jeraldino

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rueda, Reinaldo

CẦU THỦ

1

Cortes, Brayan

Vị trí: Thủ môn

2

Mena, Eugenio

Vị trí: Hậu vệ

3

Enzo Roco

Vị trí: Hậu vệ

4

Mauricio Isla

Vị trí: Hậu vệ

5

Diaz, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

6

Maripan, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

7

Alexis Sanchez

Vị trí: Tiền đạo

8

Arturo Vidal

Vị trí: Tiền vệ

9

Nicolas Castillo

Vị trí: Tiền đạo

10

Valdes, Diego

Vị trí: Tiền vệ

11

Junior Fernandes

Vị trí: Tiền đạo

12

Arias, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

12

De Paul, Fernando

Vị trí: Thủ môn

13

Pulgar, Erick

Vị trí: Tiền vệ

14

Felipe Gutierrez

Vị trí: Tiền vệ

15

Parot, Alfonso

Vị trí: Hậu vệ

16

Matias Fernandez

Vị trí: Tiền vệ

17

Gary Medel

Vị trí: Hậu vệ

18

Sagal, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

19

Davila, Victor

Vị trí: Tiền đạo

20

Lichnovsky, Igor

Vị trí: Hậu vệ

21

Reyes, Lolo

Vị trí: Tiền vệ

22

Angelo Henriquez

Vị trí: Tiền đạo

23

Vigouroux, Lawrence

Vị trí: Thủ môn

24

Ignacio Jeraldino

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Chi lê

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Chi lê

Huấn luyện viên

Rueda, Reinaldo

Quốc gia: Colombia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

11/03/1995

2

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

18/07/1988

3

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

16/08/1992

4

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

12/06/1988

5

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

25/08/1994

6

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

06/05/1994

7

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

19/12/1988

8

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

22/05/1987

9

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

14/02/1993

10

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

30/01/1994

11

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

10/04/1988

12

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

13/09/1987

12

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

25/04/1991

13

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

15/01/1994

14

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

08/10/1990

15

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

15/10/1989

16

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

15/05/1986

17

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

03/08/1987

18

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

18/04/1993

19

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

04/11/1997

20

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

07/03/1994

21

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

13/06/1991

22

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

13/04/1994

23

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

19/11/1993

24

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

06/12/1995