ả rập saudi

- Ả Rập Saudi

Quốc tịch : Ả Rập Saudi | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Ả Rập Saudi

HUẤN LUYỆN VIÊN

Juan Antonio Pizzi

CẦU THỦ

Albukhari, Amin

Vị trí: Thủ môn

2

Saeed Al Mowalad

Vị trí: Hậu vệ

4

Ali Al Bulayhi

Vị trí: Hậu vệ

4

Fatil, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

5

Omar Hawsawi

Vị trí: Hậu vệ

6

Mohammed Alburayk

Vị trí: Hậu vệ

Al-Khubrani, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

3

Al-Habib, Hassan

Vị trí: Tiền vệ

6

Abdulaziz Al Jebreen

Vị trí: Tiền vệ

7

Salman Al Faraj

Vị trí: Tiền vệ

8

Yahya Al Shehri

Vị trí: Tiền vệ

9

Camara, Haroune

Vị trí: Tiền đạo

10

Salem Al Dawsari

Vị trí: Tiền vệ

11

Hattan Bahebri

Vị trí: Tiền vệ

12

Hussein Omar Abdul Ghani Sulaimani

Vị trí: Hậu vệ

13

Yasir Al Shahrani

Vị trí: Hậu vệ

14

Abdullah Otayf

Vị trí: Tiền vệ

15

Abdullah Al Khaibari

Vị trí: Tiền vệ

16

Hussain Al Moqahwi

Vị trí: Tiền vệ

19

Gharib, Abdulrahman

Vị trí: Tiền vệ

20

Abdulaziz Ali Al Bishi

Vị trí: Tiền vệ

20

Muhannad Assiri

Vị trí: Tiền đạo

21

Mohammed Al-Owais

Vị trí: Thủ môn

22

Malaeka, Mustafa

Vị trí: Thủ môn

23

Alyami, Mohammed

Vị trí: Thủ môn

27

Mohamed Kanno

Vị trí: Tiền vệ

Al-Khalif, Ayman

Vị trí: Tiền vệ

Adam, Abdulfattah

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Juan Antonio Pizzi

CẦU THỦ

Albukhari, Amin

Vị trí: Thủ môn

2

Saeed Al Mowalad

Vị trí: Hậu vệ

4

Ali Al Bulayhi

Vị trí: Hậu vệ

4

Fatil, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

5

Omar Hawsawi

Vị trí: Hậu vệ

6

Mohammed Alburayk

Vị trí: Hậu vệ

Al-Khubrani, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

3

Al-Habib, Hassan

Vị trí: Tiền vệ

6

Abdulaziz Al Jebreen

Vị trí: Tiền vệ

7

Salman Al Faraj

Vị trí: Tiền vệ

8

Yahya Al Shehri

Vị trí: Tiền vệ

9

Camara, Haroune

Vị trí: Tiền đạo

10

Salem Al Dawsari

Vị trí: Tiền vệ

11

Hattan Bahebri

Vị trí: Tiền vệ

12

Hussein Omar Abdul Ghani Sulaimani

Vị trí: Hậu vệ

13

Yasir Al Shahrani

Vị trí: Hậu vệ

14

Abdullah Otayf

Vị trí: Tiền vệ

15

Abdullah Al Khaibari

Vị trí: Tiền vệ

16

Hussain Al Moqahwi

Vị trí: Tiền vệ

19

Gharib, Abdulrahman

Vị trí: Tiền vệ

20

Abdulaziz Ali Al Bishi

Vị trí: Tiền vệ

20

Muhannad Assiri

Vị trí: Tiền đạo

21

Mohammed Al-Owais

Vị trí: Thủ môn

22

Malaeka, Mustafa

Vị trí: Thủ môn

23

Alyami, Mohammed

Vị trí: Thủ môn

27

Mohamed Kanno

Vị trí: Tiền vệ

Al-Khalif, Ayman

Vị trí: Tiền vệ

Adam, Abdulfattah

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Ả Rập Saudi

Kết quả thi đấu Ả Rập Saudi

Huấn luyện viên

Juan Antonio Pizzi

Quốc gia: Tây Ban Nha

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Ả Rập Saudi

02/05/1997

2

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

09/03/1991

4

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

21/11/1989

4

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

04/01/1992

5

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

27/09/1985

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

15/09/1992

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

14/10/1993

3

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

14/09/1994

6

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

19/04/1990

7

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

01/08/1989

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

26/06/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ả Rập Saudi

01/01/1998

10

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

19/08/1991

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

16/07/1992

12

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

21/01/1977

13

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

25/05/1992

14

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

03/08/1992

15

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

16/08/1996

16

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

24/03/1988

19

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

31/03/1997

20

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

11/03/1994

20

Tiền đạo

Quốc gia: Ả Rập Saudi

14/10/1986

21

Thủ môn

Quốc gia: Ả Rập Saudi

10/10/1991

22

Thủ môn

Quốc gia: Ả Rập Saudi

21/05/1986

23

Thủ môn

Quốc gia: Ả Rập Saudi

14/08/1997

27

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

22/09/1994

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

22/05/1997

Tiền đạo

Quốc gia: Ả Rập Saudi

01/01/1995

728x90
130x300
130x300