ả rập saudi

- Ả Rập Saudi

Quốc tịch : Ả Rập Saudi | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Ả Rập Saudi

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Waleed Abdullah

Vị trí: Thủ môn

2

Mohammed Alburayk

Vị trí: Hậu vệ

3

Al Amri, Abdulelah

Vị trí: Hậu vệ

4

Al Bulayhi, Ali

Vị trí: Hậu vệ

5

Omar Hawsawi

Vị trí: Hậu vệ

6

Al-Khalif, Ayman

Vị trí: Tiền vệ

7

Salman Al Faraj

Vị trí: Tiền vệ

7

Almousa, Nouh

Vị trí: Tiền vệ

8

Yahya Al Shehri

Vị trí: Tiền vệ

9

Al Saiari, Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

10

Salem Al Dawsari

Vị trí: Tiền vệ

11

Hattan Bahebri

Vị trí: Tiền vệ

12

Al Shamrani, Hamdan

Vị trí: Hậu vệ

13

Yasir Al Shahrani

Vị trí: Hậu vệ

14

Abdullah Otayf

Vị trí: Tiền vệ

15

Ibrahim Mohammed Ghaleb Jahshan

Vị trí: Tiền vệ

16

Hussain Al Moqahwi

Vị trí: Tiền vệ

17

Abdullah Al Khaibari

Vị trí: Tiền vệ

17

Alganham, Sultan

Vị trí: Hậu vệ

18

Gharib, Abdulrahman

Vị trí: Tiền vệ

19

Fahad Al Muwallad

Vị trí: Tiền đạo

21

Mohammed Al Owais

Vị trí: Thủ môn

22

Alyami, Mohammed

Vị trí: Thủ môn

23

Fatil, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Waleed Abdullah

Vị trí: Thủ môn

2

Mohammed Alburayk

Vị trí: Hậu vệ

3

Al Amri, Abdulelah

Vị trí: Hậu vệ

4

Al Bulayhi, Ali

Vị trí: Hậu vệ

5

Omar Hawsawi

Vị trí: Hậu vệ

6

Al-Khalif, Ayman

Vị trí: Tiền vệ

7

Salman Al Faraj

Vị trí: Tiền vệ

7

Almousa, Nouh

Vị trí: Tiền vệ

8

Yahya Al Shehri

Vị trí: Tiền vệ

9

Al Saiari, Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

10

Salem Al Dawsari

Vị trí: Tiền vệ

11

Hattan Bahebri

Vị trí: Tiền vệ

12

Al Shamrani, Hamdan

Vị trí: Hậu vệ

13

Yasir Al Shahrani

Vị trí: Hậu vệ

14

Abdullah Otayf

Vị trí: Tiền vệ

15

Ibrahim Mohammed Ghaleb Jahshan

Vị trí: Tiền vệ

16

Hussain Al Moqahwi

Vị trí: Tiền vệ

17

Abdullah Al Khaibari

Vị trí: Tiền vệ

17

Alganham, Sultan

Vị trí: Hậu vệ

18

Gharib, Abdulrahman

Vị trí: Tiền vệ

19

Fahad Al Muwallad

Vị trí: Tiền đạo

21

Mohammed Al Owais

Vị trí: Thủ môn

22

Alyami, Mohammed

Vị trí: Thủ môn

23

Fatil, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ