zulte waregem

Waregem - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Regenboogstadion | Sức chứa: 12,500

Logo Zulte Waregem

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dury, Francky

CẦU THỦ

1

Bossut, Sammy

Vị trí: Thủ môn

2

Davy de Fauw

Vị trí: Hậu vệ

3

Baudry, Marvin

Vị trí: Hậu vệ

4

Michael Heylen

Vị trí: Hậu vệ

5

Marcq, Damien

Vị trí: Tiền vệ

7

Buffel, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

8

Hicham Faik

Vị trí: Tiền vệ

9

Harbaoui, Hamdi

Vị trí: Tiền đạo

10

Theo Bongonda

Vị trí: Tiền đạo

11

Nill De Pauw

Vị trí: Tiền vệ

12

Bedia, Chris

Vị trí: Tiền đạo

14

Walsh, Sandy

Vị trí: Hậu vệ

16

Nissila, Urho

Vị trí: Tiền vệ

17

Soisalo, Mikael

Vị trí: Tiền đạo

18

Demir, Erdin

Vị trí: Hậu vệ

20

Henrik Bjordal

Vị trí: Tiền vệ

21

Seck, Ibrahima

Vị trí: Tiền vệ

22

Tardieu, Florian

Vị trí: Tiền vệ

23

Marco Burki

Vị trí: Hậu vệ

25

Bostyn, Louis

Vị trí: Thủ môn

26

Verboom, Bryan

Vị trí: Hậu vệ

26

Peeters, Steff

Vị trí: Tiền vệ

40

Idrissa Sylla

Vị trí: Tiền đạo

44

Bansen, Eike

Vị trí: Thủ môn

57

De Smet, Mathieu

Vị trí: Tiền vệ

61

De Roover, Jari

Vị trí: Hậu vệ

62

Pletinckx, Ewoud

Vị trí: Hậu vệ

63

Himpe

Vị trí: Tiền vệ

64

Taillieu, Jonas

Vị trí: Hậu vệ

67

Van Hecke, Jannes

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dury, Francky

CẦU THỦ

1

Bossut, Sammy

Vị trí: Thủ môn

2

Davy de Fauw

Vị trí: Hậu vệ

3

Baudry, Marvin

Vị trí: Hậu vệ

4

Michael Heylen

Vị trí: Hậu vệ

5

Marcq, Damien

Vị trí: Tiền vệ

7

Buffel, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

8

Hicham Faik

Vị trí: Tiền vệ

9

Harbaoui, Hamdi

Vị trí: Tiền đạo

10

Theo Bongonda

Vị trí: Tiền đạo

11

Nill De Pauw

Vị trí: Tiền vệ

12

Bedia, Chris

Vị trí: Tiền đạo

14

Walsh, Sandy

Vị trí: Hậu vệ

16

Nissila, Urho

Vị trí: Tiền vệ

17

Soisalo, Mikael

Vị trí: Tiền đạo

18

Demir, Erdin

Vị trí: Hậu vệ

20

Henrik Bjordal

Vị trí: Tiền vệ

21

Seck, Ibrahima

Vị trí: Tiền vệ

22

Tardieu, Florian

Vị trí: Tiền vệ

23

Marco Burki

Vị trí: Hậu vệ

25

Bostyn, Louis

Vị trí: Thủ môn

26

Verboom, Bryan

Vị trí: Hậu vệ

26

Peeters, Steff

Vị trí: Tiền vệ

40

Idrissa Sylla

Vị trí: Tiền đạo

44

Bansen, Eike

Vị trí: Thủ môn

57

De Smet, Mathieu

Vị trí: Tiền vệ

61

De Roover, Jari

Vị trí: Hậu vệ

62

Pletinckx, Ewoud

Vị trí: Hậu vệ

63

Himpe

Vị trí: Tiền vệ

64

Taillieu, Jonas

Vị trí: Hậu vệ

67

Van Hecke, Jannes

Vị trí: Tiền đạo