zob ahan isfahan fc

Isfahan - Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

Quốc tịch : Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran | Sân nhà: Foolad Shahr Stadium | Sức chứa: 15,000

ZOB AHAN ISFAHAN FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mansourian, Ali Reza
Mansourian, Ali Reza

CẦU THỦ

Sadeghi, Mohammad Bagher
1

Sadeghi, Mohammad Bagher

Vị trí: Thủ môn

Nejadmehdi, Mohammad
2

Nejadmehdi, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

Mohammadzadeh, Vahid
3

Mohammadzadeh, Vahid

Vị trí: Hậu vệ

Mohammadi, Hadi
4

Mohammadi, Hadi

Vị trí: Hậu vệ

Bouhamdan, Hamid
6

Bouhamdan, Hamid

Vị trí: Tiền vệ

Hosseini, Mohammadreza
7

Hosseini, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

Hadadifar, Ghasem
8

Hadadifar, Ghasem

Vị trí: Tiền vệ

Bakhtiar Rahmani
10

Bakhtiar Rahmani

Vị trí: Tiền vệ

Rashid Mazaheri
12

Rashid Mazaheri

Vị trí: Thủ môn

Esmaeili, Meraj
13

Esmaeili, Meraj

Vị trí: Thủ môn

Cheraghali, Alireza
16

Cheraghali, Alireza

Vị trí: Tiền đạo

Abbasi, Mohammadreza
17

Abbasi, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

Osaguona, Ighodaro
18

Osaguona, Ighodaro

Vị trí: Tiền đạo

Niknafas, Mohammad Zobeir
20

Niknafas, Mohammad Zobeir

Vị trí: Tiền vệ

Khodadadi, Ali
21

Khodadadi, Ali

Vị trí: Tiền đạo

Habibzadeh, Reza
23

Habibzadeh, Reza

Vị trí: Tiền đạo

Derakhshan, Mehran
24

Derakhshan, Mehran

Vị trí: Hậu vệ

Rostami, Mohammadreza
25

Rostami, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

Moghtadaei, Mojtaba
26

Moghtadaei, Mojtaba

Vị trí: Hậu vệ

Rajabzadeh, Mahdi
30

Rajabzadeh, Mahdi

Vị trí: Tiền đạo

Amini, Mohammad
31

Amini, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

Maleki, Hamid
32

Maleki, Hamid

Vị trí: Hậu vệ

Monazami, Alireza
33

Monazami, Alireza

Vị trí: Tiền đạo

Asadi, Pouya
34

Asadi, Pouya

Vị trí: Hậu vệ

Sangargir, Hossein
35

Sangargir, Hossein

Vị trí: Hậu vệ

Taheri, Nima
48

Taheri, Nima

Vị trí: Hậu vệ

Ebrahim Zadeh, Masoud
61

Ebrahim Zadeh, Masoud

Vị trí: Tiền đạo

Fakhreddini, Milad
69

Fakhreddini, Milad

Vị trí: Tiền đạo

Motahari, Amir Arsalan
72

Motahari, Amir Arsalan

Vị trí: Tiền đạo

Safarzadeh, Abouazar
77

Safarzadeh, Abouazar

Vị trí: Tiền đạo

Marion
99

Marion

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mansourian, Ali Reza
Mansourian, Ali Reza

CẦU THỦ

Sadeghi, Mohammad Bagher
1

Sadeghi, Mohammad Bagher

Vị trí: Thủ môn

Nejadmehdi, Mohammad
2

Nejadmehdi, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

Mohammadzadeh, Vahid
3

Mohammadzadeh, Vahid

Vị trí: Hậu vệ

Mohammadi, Hadi
4

Mohammadi, Hadi

Vị trí: Hậu vệ

Bouhamdan, Hamid
6

Bouhamdan, Hamid

Vị trí: Tiền vệ

Hosseini, Mohammadreza
7

Hosseini, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

Hadadifar, Ghasem
8

Hadadifar, Ghasem

Vị trí: Tiền vệ

Bakhtiar Rahmani
10

Bakhtiar Rahmani

Vị trí: Tiền vệ

Rashid Mazaheri
12

Rashid Mazaheri

Vị trí: Thủ môn

Esmaeili, Meraj
13

Esmaeili, Meraj

Vị trí: Thủ môn

Cheraghali, Alireza
16

Cheraghali, Alireza

Vị trí: Tiền đạo

Abbasi, Mohammadreza
17

Abbasi, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

Osaguona, Ighodaro
18

Osaguona, Ighodaro

Vị trí: Tiền đạo

Niknafas, Mohammad Zobeir
20

Niknafas, Mohammad Zobeir

Vị trí: Tiền vệ

Khodadadi, Ali
21

Khodadadi, Ali

Vị trí: Tiền đạo

Habibzadeh, Reza
23

Habibzadeh, Reza

Vị trí: Tiền đạo

Derakhshan, Mehran
24

Derakhshan, Mehran

Vị trí: Hậu vệ

Rostami, Mohammadreza
25

Rostami, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

Moghtadaei, Mojtaba
26

Moghtadaei, Mojtaba

Vị trí: Hậu vệ

Rajabzadeh, Mahdi
30

Rajabzadeh, Mahdi

Vị trí: Tiền đạo

Amini, Mohammad
31

Amini, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

Maleki, Hamid
32

Maleki, Hamid

Vị trí: Hậu vệ

Monazami, Alireza
33

Monazami, Alireza

Vị trí: Tiền đạo

Asadi, Pouya
34

Asadi, Pouya

Vị trí: Hậu vệ

Sangargir, Hossein
35

Sangargir, Hossein

Vị trí: Hậu vệ

Taheri, Nima
48

Taheri, Nima

Vị trí: Hậu vệ

Ebrahim Zadeh, Masoud
61

Ebrahim Zadeh, Masoud

Vị trí: Tiền đạo

Fakhreddini, Milad
69

Fakhreddini, Milad

Vị trí: Tiền đạo

Motahari, Amir Arsalan
72

Motahari, Amir Arsalan

Vị trí: Tiền đạo

Safarzadeh, Abouazar
77

Safarzadeh, Abouazar

Vị trí: Tiền đạo

Marion
99

Marion

Vị trí: Tiền đạo