zob ahan isfahan fc

Isfahan - Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

Quốc tịch : Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran | Sân nhà: Foolad Shahr Stadium | Sức chứa: 15,000

Logo ZOB AHAN ISFAHAN FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mansourian, Ali Reza

CẦU THỦ

1

Sadeghi, Mohammad Bagher

Vị trí: Thủ môn

2

Nejadmehdi, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

3

Mohammadzadeh, Vahid

Vị trí: Hậu vệ

4

Akbar Imani

Vị trí: Tiền vệ

4

Mohammadi, Hadi

Vị trí: Hậu vệ

6

Bouhamdan, Hamid

Vị trí: Tiền vệ

7

Hosseini, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

8

Hadadifar, Ghasem

Vị trí: Tiền vệ

10

Bakhtiar Rahmani

Vị trí: Tiền vệ

12

Rashid Mazaheri

Vị trí: Thủ môn

16

Cheraghali, Alireza

Vị trí: Tiền đạo

17

Abbasi, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

18

Osaguona, Ighodaro

Vị trí: Tiền đạo

20

Niknafas, Mohammad Zobeir

Vị trí: Tiền vệ

24

Derakhshan, Mehran

Vị trí: Hậu vệ

25

Rostami, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

30

Rajabzadeh, Mahdi

Vị trí: Tiền đạo

31

Amini, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

32

Maleki, Hamid

Vị trí: Hậu vệ

33

Satari, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

35

Sangargir, Hossein

Vị trí: Hậu vệ

44

Esmaeili, Meraj

Vị trí: Thủ môn

48

Taheri, Nima

Vị trí: Hậu vệ

61

Ebrahim Zadeh, Masoud

Vị trí: Tiền đạo

69

Fakhreddini, Milad

Vị trí: Tiền đạo

72

Motahari, Amir Arsalan

Vị trí: Tiền đạo

99

Marion

Vị trí: Tiền đạo

Hernandez, Eddie

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mansourian, Ali Reza

CẦU THỦ

1

Sadeghi, Mohammad Bagher

Vị trí: Thủ môn

2

Nejadmehdi, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

3

Mohammadzadeh, Vahid

Vị trí: Hậu vệ

4

Akbar Imani

Vị trí: Tiền vệ

4

Mohammadi, Hadi

Vị trí: Hậu vệ

6

Bouhamdan, Hamid

Vị trí: Tiền vệ

7

Hosseini, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

8

Hadadifar, Ghasem

Vị trí: Tiền vệ

10

Bakhtiar Rahmani

Vị trí: Tiền vệ

12

Rashid Mazaheri

Vị trí: Thủ môn

16

Cheraghali, Alireza

Vị trí: Tiền đạo

17

Abbasi, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

18

Osaguona, Ighodaro

Vị trí: Tiền đạo

20

Niknafas, Mohammad Zobeir

Vị trí: Tiền vệ

24

Derakhshan, Mehran

Vị trí: Hậu vệ

25

Rostami, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

30

Rajabzadeh, Mahdi

Vị trí: Tiền đạo

31

Amini, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

32

Maleki, Hamid

Vị trí: Hậu vệ

33

Satari, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

35

Sangargir, Hossein

Vị trí: Hậu vệ

44

Esmaeili, Meraj

Vị trí: Thủ môn

48

Taheri, Nima

Vị trí: Hậu vệ

61

Ebrahim Zadeh, Masoud

Vị trí: Tiền đạo

69

Fakhreddini, Milad

Vị trí: Tiền đạo

72

Motahari, Amir Arsalan

Vị trí: Tiền đạo

99

Marion

Vị trí: Tiền đạo

Hernandez, Eddie

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu ZOB AHAN ISFAHAN FC

Huấn luyện viên

Mansourian, Ali Reza

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

01/04/1989

2

Hậu vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

20/10/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

16/05/1989

4

Tiền vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

21/03/1992

4

Hậu vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

09/03/1991

6

Tiền vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

23/07/1989

7

Tiền vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

15/09/1989

8

Tiền vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

12/07/1983

10

Tiền vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

23/09/1991

12

Thủ môn

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

18/05/1989

16

Tiền đạo

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

06/01/1997

17

Tiền vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

27/07/1996

18

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

10/10/1990

20

Tiền vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

12/04/1993

24

Hậu vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

10/08/1998

25

Tiền vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

13/01/1997

30

Tiền đạo

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

22/06/1978

31

Hậu vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

29/09/1995

32

Hậu vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

06/10/1996

33

Hậu vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

30/10/1993

35

Hậu vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

11/05/1998

44

Thủ môn

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

13/01/2000

48

Hậu vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

15/04/1997

61

Tiền đạo

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

16/01/1989

69

Tiền đạo

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

26/05/1990

72

Tiền đạo

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

10/03/1993

99

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

07/09/1991

Tiền đạo

Quốc gia: Honduras

27/02/1991

728x90
130x300
130x300