zob ahan isfahan fc

Isfahan - Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

Quốc tịch : Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran | Sân nhà: Foolad Shahr Stadium | Sức chứa: 15,000

Logo ZOB AHAN ISFAHAN FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mansourian, Ali Reza

CẦU THỦ

1

Sadeghi, Mohammad Bagher

Vị trí: Thủ môn

2

Nejadmehdi, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

3

Mohammadzadeh, Vahid

Vị trí: Hậu vệ

4

Akbar Imani

Vị trí: Tiền vệ

4

Mohammadi, Hadi

Vị trí: Hậu vệ

6

Bouhamdan, Hamid

Vị trí: Tiền vệ

7

Hosseini, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

8

Hadadifar, Ghasem

Vị trí: Tiền vệ

10

Bakhtiar Rahmani

Vị trí: Tiền vệ

12

Rashid Mazaheri

Vị trí: Thủ môn

13

Esmaeili, Meraj

Vị trí: Thủ môn

16

Cheraghali, Alireza

Vị trí: Tiền đạo

17

Abbasi, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

18

Osaguona, Ighodaro

Vị trí: Tiền đạo

20

Niknafas, Mohammad Zobeir

Vị trí: Tiền vệ

21

Khodadadi, Ali

Vị trí: Tiền đạo

23

Habibzadeh, Reza

Vị trí: Tiền đạo

24

Derakhshan, Mehran

Vị trí: Hậu vệ

25

Rostami, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

26

Moghtadaei, Mojtaba

Vị trí: Hậu vệ

30

Rajabzadeh, Mahdi

Vị trí: Tiền đạo

31

Amini, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

32

Maleki, Hamid

Vị trí: Hậu vệ

33

Monazami, Alireza

Vị trí: Tiền đạo

34

Asadi, Pouya

Vị trí: Hậu vệ

35

Sangargir, Hossein

Vị trí: Hậu vệ

48

Taheri, Nima

Vị trí: Hậu vệ

61

Ebrahim Zadeh, Masoud

Vị trí: Tiền đạo

69

Fakhreddini, Milad

Vị trí: Tiền đạo

72

Motahari, Amir Arsalan

Vị trí: Tiền đạo

77

Safarzadeh, Abouazar

Vị trí: Tiền đạo

99

Marion

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mansourian, Ali Reza

CẦU THỦ

1

Sadeghi, Mohammad Bagher

Vị trí: Thủ môn

2

Nejadmehdi, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

3

Mohammadzadeh, Vahid

Vị trí: Hậu vệ

4

Akbar Imani

Vị trí: Tiền vệ

4

Mohammadi, Hadi

Vị trí: Hậu vệ

6

Bouhamdan, Hamid

Vị trí: Tiền vệ

7

Hosseini, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

8

Hadadifar, Ghasem

Vị trí: Tiền vệ

10

Bakhtiar Rahmani

Vị trí: Tiền vệ

12

Rashid Mazaheri

Vị trí: Thủ môn

13

Esmaeili, Meraj

Vị trí: Thủ môn

16

Cheraghali, Alireza

Vị trí: Tiền đạo

17

Abbasi, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

18

Osaguona, Ighodaro

Vị trí: Tiền đạo

20

Niknafas, Mohammad Zobeir

Vị trí: Tiền vệ

21

Khodadadi, Ali

Vị trí: Tiền đạo

23

Habibzadeh, Reza

Vị trí: Tiền đạo

24

Derakhshan, Mehran

Vị trí: Hậu vệ

25

Rostami, Mohammadreza

Vị trí: Tiền vệ

26

Moghtadaei, Mojtaba

Vị trí: Hậu vệ

30

Rajabzadeh, Mahdi

Vị trí: Tiền đạo

31

Amini, Mohammad

Vị trí: Hậu vệ

32

Maleki, Hamid

Vị trí: Hậu vệ

33

Monazami, Alireza

Vị trí: Tiền đạo

34

Asadi, Pouya

Vị trí: Hậu vệ

35

Sangargir, Hossein

Vị trí: Hậu vệ

48

Taheri, Nima

Vị trí: Hậu vệ

61

Ebrahim Zadeh, Masoud

Vị trí: Tiền đạo

69

Fakhreddini, Milad

Vị trí: Tiền đạo

72

Motahari, Amir Arsalan

Vị trí: Tiền đạo

77

Safarzadeh, Abouazar

Vị trí: Tiền đạo

99

Marion

Vị trí: Tiền đạo