Zamora FC

Quốc tịch : Venezuela | Sân nhà: Agustín Tovar | Sức chứa: 30,000

"Choáng" với bộ áo đấu hình... nội tạng người

access_time 12-10-2018

Một đội bóng hạng tư của Tây Ban Nha vừa khiến người hâm hộ bóng đá phải ngã ngửa khi ra mắt mẫu áo đấu cực "di". Theo đó, bộ trang phục lấy cảm hứng từ... nội tạng người.

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Zafra, Layneker

Zafra, Layneker

Vị trí: Hậu vệ

Arteaga, Manuel

Arteaga, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

Mora, Julio

Mora, Julio

Vị trí: Hậu vệ

Villamizar Romeri

Villamizar Romeri

Vị trí: Tiền vệ

Guaramato Marcel

Guaramato Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Hernandez Yanniel

Hernandez Yanniel

Vị trí: Hậu vệ

Figueroa Richard

Figueroa Richard

Vị trí: Tiền đạo

Cornejo, Luis

Cornejo, Luis

Vị trí: Thủ môn

Marquez, Mauricio

Marquez, Mauricio

Vị trí: Tiền đạo

Rodriguez, Duvan

Rodriguez, Duvan

Vị trí: Tiền đạo

Maldonado Javier
2

Maldonado Javier

Vị trí: Hậu vệ

Castro Carlos
3

Castro Carlos

Vị trí: Hậu vệ

Morgillo Luis
4

Morgillo Luis

Vị trí: Hậu vệ

Gonzalez, Ignacio
5

Gonzalez, Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

Osorio Cleiderman
6

Osorio Cleiderman

Vị trí: Hậu vệ

Ramirez Pedro
8

Ramirez Pedro

Vị trí: Tiền vệ

Paiva Guillermo
9

Paiva Guillermo

Vị trí: Tiền đạo

Rojas Gustavo
10

Rojas Gustavo

Vị trí: Tiền vệ

Zarate Juan Pablo
11

Zarate Juan Pablo

Vị trí: Tiền đạo

Robles, Brian
11

Robles, Brian

Vị trí: Tiền đạo

Gonzalez Mayker
12

Gonzalez Mayker

Vị trí: Hậu vệ

Benitez, Andres
14

Benitez, Andres

Vị trí: Tiền vệ

Almeida, Richard
14

Almeida, Richard

Vị trí: Tiền đạo

Trujillo Anthony
15

Trujillo Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Solorzano, Jioryi
16

Solorzano, Jioryi

Vị trí: Hậu vệ

De la Hoz Kevin
17

De la Hoz Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Paez Jorge
20

Paez Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Henriquez Moises
24

Henriquez Moises

Vị trí: Hậu vệ

Charani, Fuzet
25

Charani, Fuzet

Vị trí: Tiền vệ

Quintero, Maikol
25

Quintero, Maikol

Vị trí: Tiền vệ

Mena, Edixon
26

Mena, Edixon

Vị trí: Tiền vệ

Milano Franklin
26

Milano Franklin

Vị trí: Tiền vệ

Soto, Jose
27

Soto, Jose

Vị trí: Tiền vệ

Maza, Jader
28

Maza, Jader

Vị trí: Tiền vệ

Marcano Rodolfo
28

Marcano Rodolfo

Vị trí: Tiền đạo

Valdes Daniel
29

Valdes Daniel

Vị trí: Thủ môn

Matheus, Darwin
30

Matheus, Darwin

Vị trí: Tiền đạo

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Zafra, Layneker
0

Zafra, Layneker

Vị trí: Hậu vệ

Arteaga, Manuel
0

Arteaga, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

Mora, Julio
0

Mora, Julio

Vị trí: Hậu vệ

Villamizar Romeri
0

Villamizar Romeri

Vị trí: Tiền vệ

Guaramato Marcel
0

Guaramato Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Hernandez Yanniel
0

Hernandez Yanniel

Vị trí: Hậu vệ

Figueroa Richard
0

Figueroa Richard

Vị trí: Tiền đạo

Cornejo, Luis
0

Cornejo, Luis

Vị trí: Thủ môn

Marquez, Mauricio
0

Marquez, Mauricio

Vị trí: Tiền đạo

Rodriguez, Duvan
0

Rodriguez, Duvan

Vị trí: Tiền đạo

Maldonado Javier
2

Maldonado Javier

Vị trí: Hậu vệ

Castro Carlos
3

Castro Carlos

Vị trí: Hậu vệ

Morgillo Luis
4

Morgillo Luis

Vị trí: Hậu vệ

Gonzalez, Ignacio
5

Gonzalez, Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

Osorio Cleiderman
6

Osorio Cleiderman

Vị trí: Hậu vệ

Ramirez Pedro
8

Ramirez Pedro

Vị trí: Tiền vệ

Paiva Guillermo
9

Paiva Guillermo

Vị trí: Tiền đạo

Rojas Gustavo
10

Rojas Gustavo

Vị trí: Tiền vệ

Zarate Juan Pablo
11

Zarate Juan Pablo

Vị trí: Tiền đạo

Robles, Brian
11

Robles, Brian

Vị trí: Tiền đạo

Gonzalez Mayker
12

Gonzalez Mayker

Vị trí: Hậu vệ

Benitez, Andres
14

Benitez, Andres

Vị trí: Tiền vệ

Almeida, Richard
14

Almeida, Richard

Vị trí: Tiền đạo

Trujillo Anthony
15

Trujillo Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Solorzano, Jioryi
16

Solorzano, Jioryi

Vị trí: Hậu vệ

De la Hoz Kevin
17

De la Hoz Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Paez Jorge
20

Paez Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Henriquez Moises
24

Henriquez Moises

Vị trí: Hậu vệ

Charani, Fuzet
25

Charani, Fuzet

Vị trí: Tiền vệ

Quintero, Maikol
25

Quintero, Maikol

Vị trí: Tiền vệ

Mena, Edixon
26

Mena, Edixon

Vị trí: Tiền vệ

Milano Franklin
26

Milano Franklin

Vị trí: Tiền vệ

Soto, Jose
27

Soto, Jose

Vị trí: Tiền vệ

Maza, Jader
28

Maza, Jader

Vị trí: Tiền vệ

Marcano Rodolfo
28

Marcano Rodolfo

Vị trí: Tiền đạo

Valdes Daniel
29

Valdes Daniel

Vị trí: Thủ môn

Matheus, Darwin
30

Matheus, Darwin

Vị trí: Tiền đạo