zamora fc

Barinas - Venezuela

Quốc tịch : Venezuela | Sân nhà: Agustín Tovar | Sức chứa: 30,000

Zamora FC

"Choáng" với bộ áo đấu hình... nội tạng người

access_time 12-10-2018

Một đội bóng hạng tư của Tây Ban Nha vừa khiến người hâm hộ bóng đá phải ngã ngửa khi ra mắt mẫu áo đấu cực "di". Theo đó, bộ trang phục lấy cảm hứng từ... nội tạng người.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Canas, Ali
Canas, Ali

CẦU THỦ

Cornejo, Luis

Cornejo, Luis

Vị trí: Thủ môn

Graterol, Joel
1

Graterol, Joel

Vị trí: Thủ môn

Zafra, Layneker

Zafra, Layneker

Vị trí: Hậu vệ

Guaramato, Marcel

Guaramato, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Hernandez, Yanniel

Hernandez, Yanniel

Vị trí: Hậu vệ

Maldonado, Javier
2

Maldonado, Javier

Vị trí: Hậu vệ

Mora, Julio

Mora, Julio

Vị trí: Hậu vệ

Castro, Carlos
3

Castro, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

Morgillo, Luis
4

Morgillo, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Gonzalez, Ignacio
5

Gonzalez, Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

Makoun, Christian
6

Makoun, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Osorio, Cleiderman
6

Osorio, Cleiderman

Vị trí: Hậu vệ

Ramirez, Pedro
8

Ramirez, Pedro

Vị trí: Tiền vệ

Rojas, Gustavo
10

Rojas, Gustavo

Vị trí: Tiền vệ

Gonzalez, Mayker
12

Gonzalez, Mayker

Vị trí: Hậu vệ

Benitez, Andres
14

Benitez, Andres

Vị trí: Tiền vệ

Almeida, Richard
14

Almeida, Richard

Vị trí: Tiền đạo

Trujillo, Anthony
15

Trujillo, Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Solorzano, Jioryi
16

Solorzano, Jioryi

Vị trí: Hậu vệ

De la Hoz, Kevin
17

De la Hoz, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Paez, Jorge
20

Paez, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Hernandez, Oscar
23

Hernandez, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Henriquez, Moises
24

Henriquez, Moises

Vị trí: Hậu vệ

Charani, Fuzet
25

Charani, Fuzet

Vị trí: Tiền vệ

Quintero, Maikol
25

Quintero, Maikol

Vị trí: Tiền vệ

Milano, Franklin
26

Milano, Franklin

Vị trí: Tiền vệ

Mena, Edixon
26

Mena, Edixon

Vị trí: Tiền vệ

Soto, Jose
27

Soto, Jose

Vị trí: Tiền vệ

Maza, Jader
28

Maza, Jader

Vị trí: Tiền vệ

Valdes, Daniel
29

Valdes, Daniel

Vị trí: Thủ môn

Villamizar, Romeri

Villamizar, Romeri

Vị trí: Tiền vệ

Marquez, Mauricio

Marquez, Mauricio

Vị trí: Tiền đạo

Figueroa, Richard

Figueroa, Richard

Vị trí: Tiền đạo

Paiva, Guillermo
9

Paiva, Guillermo

Vị trí: Tiền đạo

Robles, Brian
11

Robles, Brian

Vị trí: Tiền đạo

Zarate, Juan Pablo
11

Zarate, Juan Pablo

Vị trí: Tiền đạo

Marcano, Rodolfo
28

Marcano, Rodolfo

Vị trí: Tiền đạo

Matheus, Darwin
30

Matheus, Darwin

Vị trí: Tiền đạo

Arteaga, Manuel

Arteaga, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

Rodriguez, Duvan

Rodriguez, Duvan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Canas, Ali
Canas, Ali

CẦU THỦ

Cornejo, Luis

Cornejo, Luis

Vị trí: Thủ môn

Graterol, Joel
1

Graterol, Joel

Vị trí: Thủ môn

Zafra, Layneker

Zafra, Layneker

Vị trí: Hậu vệ

Guaramato, Marcel

Guaramato, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Hernandez, Yanniel

Hernandez, Yanniel

Vị trí: Hậu vệ

Maldonado, Javier
2

Maldonado, Javier

Vị trí: Hậu vệ

Mora, Julio

Mora, Julio

Vị trí: Hậu vệ

Castro, Carlos
3

Castro, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

Morgillo, Luis
4

Morgillo, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Gonzalez, Ignacio
5

Gonzalez, Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

Makoun, Christian
6

Makoun, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Osorio, Cleiderman
6

Osorio, Cleiderman

Vị trí: Hậu vệ

Ramirez, Pedro
8

Ramirez, Pedro

Vị trí: Tiền vệ

Rojas, Gustavo
10

Rojas, Gustavo

Vị trí: Tiền vệ

Gonzalez, Mayker
12

Gonzalez, Mayker

Vị trí: Hậu vệ

Benitez, Andres
14

Benitez, Andres

Vị trí: Tiền vệ

Almeida, Richard
14

Almeida, Richard

Vị trí: Tiền đạo

Trujillo, Anthony
15

Trujillo, Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Solorzano, Jioryi
16

Solorzano, Jioryi

Vị trí: Hậu vệ

De la Hoz, Kevin
17

De la Hoz, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Paez, Jorge
20

Paez, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Hernandez, Oscar
23

Hernandez, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Henriquez, Moises
24

Henriquez, Moises

Vị trí: Hậu vệ

Charani, Fuzet
25

Charani, Fuzet

Vị trí: Tiền vệ

Quintero, Maikol
25

Quintero, Maikol

Vị trí: Tiền vệ

Milano, Franklin
26

Milano, Franklin

Vị trí: Tiền vệ

Mena, Edixon
26

Mena, Edixon

Vị trí: Tiền vệ

Soto, Jose
27

Soto, Jose

Vị trí: Tiền vệ

Maza, Jader
28

Maza, Jader

Vị trí: Tiền vệ

Valdes, Daniel
29

Valdes, Daniel

Vị trí: Thủ môn

Villamizar, Romeri

Villamizar, Romeri

Vị trí: Tiền vệ

Marquez, Mauricio

Marquez, Mauricio

Vị trí: Tiền đạo

Figueroa, Richard

Figueroa, Richard

Vị trí: Tiền đạo

Paiva, Guillermo
9

Paiva, Guillermo

Vị trí: Tiền đạo

Robles, Brian
11

Robles, Brian

Vị trí: Tiền đạo

Zarate, Juan Pablo
11

Zarate, Juan Pablo

Vị trí: Tiền đạo

Marcano, Rodolfo
28

Marcano, Rodolfo

Vị trí: Tiền đạo

Matheus, Darwin
30

Matheus, Darwin

Vị trí: Tiền đạo

Arteaga, Manuel

Arteaga, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

Rodriguez, Duvan

Rodriguez, Duvan

Vị trí: Tiền đạo