yeovil town

Yeovil - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Huish Park | Sức chứa: 9,565

Logo Yeovil Town

HUẤN LUYỆN VIÊN

Way, Darren

CẦU THỦ

1

Stuart Nelson

Vị trí: Thủ môn

2

Adel Gafaiti

Vị trí: Hậu vệ

3

Carl Dickinson

Vị trí: Hậu vệ

4

Gary Warren

Vị trí: Hậu vệ

5

Mugabi, Bevis

Vị trí: Hậu vệ

6

Omar Sowunmi

Vị trí: Hậu vệ

7

Browne, Rhys

Vị trí: Tiền vệ

8

Worthington, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

9

Alex Fisher

Vị trí: Tiền đạo

10

Jake Gray

Vị trí: Tiền vệ

11

Courtney Duffus

Vị trí: Tiền đạo

12

Baxter, Nathan

Vị trí: Thủ môn

13

Zoko, Francois

Vị trí: Tiền đạo

14

Jaiyesimi, Diallang

Vị trí: Tiền đạo

15

Rogers, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

16

James Bailey

Vị trí: Tiền vệ

16

Abrahams, Tristan

Vị trí: Tiền đạo

17

Pattison, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

18

Arquin, Yoann

Vị trí: Tiền đạo

19

Henry, Korrey

Vị trí: Tiền vệ

20

Sessi D'almeida

Vị trí: Tiền vệ

21

Grant, Joshua

Vị trí: Hậu vệ

22

Clarke, Tyrique

Vị trí: Tiền vệ

23

Thomas James

Vị trí: Hậu vệ

24

Craig Alcock

Vị trí: Hậu vệ

25

Dobre, Mihai

Vị trí: Hậu vệ

26

Ojo, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

27

Ryan Seager

Vị trí: Tiền đạo

28

Arnold, Devon

Vị trí: Tiền đạo

30

Alefe Santos

Vị trí: Tiền vệ

31

Scott, Tommy

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Way, Darren

CẦU THỦ

1

Stuart Nelson

Vị trí: Thủ môn

2

Adel Gafaiti

Vị trí: Hậu vệ

3

Carl Dickinson

Vị trí: Hậu vệ

4

Gary Warren

Vị trí: Hậu vệ

5

Mugabi, Bevis

Vị trí: Hậu vệ

6

Omar Sowunmi

Vị trí: Hậu vệ

7

Browne, Rhys

Vị trí: Tiền vệ

8

Worthington, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

9

Alex Fisher

Vị trí: Tiền đạo

10

Jake Gray

Vị trí: Tiền vệ

11

Courtney Duffus

Vị trí: Tiền đạo

12

Baxter, Nathan

Vị trí: Thủ môn

13

Zoko, Francois

Vị trí: Tiền đạo

14

Jaiyesimi, Diallang

Vị trí: Tiền đạo

15

Rogers, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

16

James Bailey

Vị trí: Tiền vệ

16

Abrahams, Tristan

Vị trí: Tiền đạo

17

Pattison, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

18

Arquin, Yoann

Vị trí: Tiền đạo

19

Henry, Korrey

Vị trí: Tiền vệ

20

Sessi D'almeida

Vị trí: Tiền vệ

21

Grant, Joshua

Vị trí: Hậu vệ

22

Clarke, Tyrique

Vị trí: Tiền vệ

23

Thomas James

Vị trí: Hậu vệ

24

Craig Alcock

Vị trí: Hậu vệ

25

Dobre, Mihai

Vị trí: Hậu vệ

26

Ojo, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

27

Ryan Seager

Vị trí: Tiền đạo

28

Arnold, Devon

Vị trí: Tiền đạo

30

Alefe Santos

Vị trí: Tiền vệ

31

Scott, Tommy

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu Yeovil Town

Kết quả thi đấu Yeovil Town

Huấn luyện viên

Way, Darren

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

17/09/1981

2

Hậu vệ

Quốc gia: Algeria

13/09/1994

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

31/03/1987

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

16/08/1984

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/05/1995

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/11/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Antigua And Barbuda

16/11/1995

8

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

18/12/1997

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

30/06/1990

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

25/12/1995

11

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

24/10/1995

12

Thủ môn

Quốc gia: Anh

08/11/1998

13

Tiền đạo

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

13/09/1983

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

18/03/1999

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/02/2000

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/09/1988

16

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

29/12/1998

17

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/09/1997

18

Tiền đạo

Quốc gia: Martinique

15/04/1988

19

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

28/11/1999

20

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

20/11/1995

21

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

11/10/1998

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

23

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

15/04/1996

24

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

08/12/1987

25

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

30/08/1998

26

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

17/02/2001

27

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

05/02/1996

28

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/11/2001

30

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

01/03/1995

31

Thủ môn

Quốc gia: Anh

13/09/1999

728x90
130x300
130x300