yeovil town

Yeovil - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Huish Park | Sức chứa: 9,565

Logo Yeovil Town

HUẤN LUYỆN VIÊN

Way, Darren

CẦU THỦ

1

Stuart Nelson

Vị trí: Thủ môn

3

Carl Dickinson

Vị trí: Hậu vệ

4

Gary Warren

Vị trí: Hậu vệ

5

Mugabi, Bevis

Vị trí: Hậu vệ

6

Omar Sowunmi

Vị trí: Hậu vệ

7

Browne, Rhys

Vị trí: Tiền vệ

8

Patrick, Omari

Vị trí: Tiền đạo

9

Alex Fisher

Vị trí: Tiền đạo

10

Jake Gray

Vị trí: Tiền vệ

11

Green, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

12

Baxter, Nathan

Vị trí: Thủ môn

13

Zoko, Francois

Vị trí: Tiền đạo

14

Jaiyesimi, Diallang

Vị trí: Tiền đạo

15

Rogers, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

16

James Bailey

Vị trí: Tiền vệ

17

Pattison, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

18

Arquin, Yoann

Vị trí: Tiền đạo

19

Henry, Korrey

Vị trí: Tiền vệ

20

Sessi D'almeida

Vị trí: Tiền vệ

21

McDonald, Wes

Vị trí: Tiền đạo

22

Clarke, Tyrique

Vị trí: Tiền vệ

23

Thomas James

Vị trí: Hậu vệ

24

Olomala, Olufela

Vị trí: Tiền đạo

25

Phillips, Steve

Vị trí: Thủ môn

26

Ojo, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

27

Donnellan, Shaun

Vị trí: Tiền vệ

29

Enes Mahmutovic

Vị trí: Hậu vệ

30

Alefe Santos

Vị trí: Tiền vệ

31

Scott, Tommy

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Way, Darren

CẦU THỦ

1

Stuart Nelson

Vị trí: Thủ môn

3

Carl Dickinson

Vị trí: Hậu vệ

4

Gary Warren

Vị trí: Hậu vệ

5

Mugabi, Bevis

Vị trí: Hậu vệ

6

Omar Sowunmi

Vị trí: Hậu vệ

7

Browne, Rhys

Vị trí: Tiền vệ

8

Patrick, Omari

Vị trí: Tiền đạo

9

Alex Fisher

Vị trí: Tiền đạo

10

Jake Gray

Vị trí: Tiền vệ

11

Green, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

12

Baxter, Nathan

Vị trí: Thủ môn

13

Zoko, Francois

Vị trí: Tiền đạo

14

Jaiyesimi, Diallang

Vị trí: Tiền đạo

15

Rogers, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

16

James Bailey

Vị trí: Tiền vệ

17

Pattison, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

18

Arquin, Yoann

Vị trí: Tiền đạo

19

Henry, Korrey

Vị trí: Tiền vệ

20

Sessi D'almeida

Vị trí: Tiền vệ

21

McDonald, Wes

Vị trí: Tiền đạo

22

Clarke, Tyrique

Vị trí: Tiền vệ

23

Thomas James

Vị trí: Hậu vệ

24

Olomala, Olufela

Vị trí: Tiền đạo

25

Phillips, Steve

Vị trí: Thủ môn

26

Ojo, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

27

Donnellan, Shaun

Vị trí: Tiền vệ

29

Enes Mahmutovic

Vị trí: Hậu vệ

30

Alefe Santos

Vị trí: Tiền vệ

31

Scott, Tommy

Vị trí: Thủ môn

Huấn luyện viên

Way, Darren

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

17/09/1981

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

31/03/1987

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

16/08/1984

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/05/1995

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/11/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Antigua And Barbuda

16/11/1995

8

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/05/1996

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

30/06/1990

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

25/12/1995

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

22/02/1995

12

Thủ môn

Quốc gia: Anh

08/11/1998

13

Tiền đạo

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

13/09/1983

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

18/03/1999

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/02/2000

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/09/1988

17

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/09/1997

18

Tiền đạo

Quốc gia: Martinique

15/04/1988

19

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

28/11/1999

20

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

20/11/1995

21

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

04/05/1997

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

23

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

15/04/1996

24

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

05/09/1997

25

Thủ môn

Quốc gia: Anh

06/05/1978

26

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

17/02/2001

27

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

16/10/1996

29

Hậu vệ

Quốc gia: Luxembourg

22/05/1997

30

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

01/03/1995

31

Thủ môn

Quốc gia: Anh

13/09/1999

728x90
130x300
130x300