DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Kocian, Jan

Quốc gia: Slovakia

Cầu thủ
Ayash, Mohammed Ali
1

Thủ môn

Quốc gia: Yemen

06/03/1986

Ayash, Mohammed Ali
1

Thủ môn

06/03/1986

Al Wasmani, Rami Ali
2

Hậu vệ

Quốc gia: Yemen

01/02/1997

Al Wasmani, Rami Ali
2

Hậu vệ

01/02/1997

Omar, Mohammed Fuad
3

Hậu vệ

Quốc gia: Yemen

13/03/1989

Omar, Mohammed Fuad
3

Hậu vệ

13/03/1989

Al Radaei, Mudir
4

Hậu vệ

Quốc gia: Yemen

01/01/1993

Al Radaei, Mudir
4

Hậu vệ

01/01/1993

Al-Gumaei, Abdulaziz Mohammed
5

Hậu vệ

Quốc gia: Yemen

08/01/1990

Al-Gumaei, Abdulaziz Mohammed
5

Hậu vệ

08/01/1990

Abdulrab, Ahmed Saeed
6

Tiền vệ

Quốc gia: Yemen

27/04/1994

Abdulrab, Ahmed Saeed
6

Tiền vệ

27/04/1994

Al-Sarori, Ahmed
7

Tiền đạo

Quốc gia: Yemen

09/08/1998

Al-Sarori, Ahmed
7

Tiền đạo

09/08/1998

Al Khyat, Wahid Mohammed Mohammed
8

Tiền vệ

Quốc gia: Yemen

01/01/1986

Al Khyat, Wahid Mohammed Mohammed
8
Al Sasi, Ala Mohammed
9

Tiền vệ

Quốc gia: Yemen

02/07/1987

Al Sasi, Ala Mohammed
9

Tiền vệ

02/07/1987

Al-dahi, Omar Abdullah
9

Tiền vệ

Quốc gia: Yemen

15/12/1999

Al-dahi, Omar Abdullah
9

Tiền vệ

15/12/1999

Dhabaan, Ahmed Nabil
10

Tiền đạo

Quốc gia: Yemen

09/07/1994

Dhabaan, Ahmed Nabil
10

Tiền đạo

09/07/1994

Hasan, Mohsen
10

Tiền vệ

Quốc gia: Yemen

15/05/1989

Hasan, Mohsen
10

Tiền vệ

15/05/1989

Matari Abdulwasea
11

Tiền đạo

Quốc gia: Yemen

04/07/1994

Matari Abdulwasea
11

Tiền đạo

04/07/1994

Hifi Ahmed
12

Tiền vệ

Quốc gia: Yemen

01/01/1994

Hifi Ahmed
12

Tiền vệ

01/01/1994

Hafeedh, Ali Abdullah
14

Tiền đạo

Quốc gia: Yemen

21/02/1997

Hafeedh, Ali Abdullah
14

Tiền đạo

21/02/1997

Hamsan Ammar
15

Hậu vệ

Quốc gia: Yemen

05/11/1994

Hamsan Ammar
15

Hậu vệ

05/11/1994

Al Gahwashi, Nasser
16

Hậu vệ

Quốc gia: Yemen

24/05/1999

Al Gahwashi, Nasser
16

Hậu vệ

24/05/1999

Al-Omzae, Salem
16

Tiền đạo

Quốc gia: Yemen

01/01/1992

Al-Omzae, Salem
16

Tiền đạo

01/01/1992

Al Ghazi, Hussein Ahmed
17

Tiền vệ

Quốc gia: Yemen

07/05/1990

Al Ghazi, Hussein Ahmed
17

Tiền vệ

07/05/1990

Alos Ahmed
18

Tiền đạo

Quốc gia: Yemen

03/04/1994

Alos Ahmed
18

Tiền đạo

03/04/1994

Boqshan Mohammed
19

Hậu vệ

Quốc gia: Yemen

10/03/1994

Boqshan Mohammed
19

Hậu vệ

10/03/1994

Ali Tawfik, Emad Mansoor
20

Tiền đạo

Quốc gia: Yemen

15/04/1992

Ali Tawfik, Emad Mansoor
20

Tiền đạo

15/04/1992

Ba Rowis, Mohammed
21

Tiền vệ

Quốc gia: Yemen

04/12/1988

Ba Rowis, Mohammed
21

Tiền vệ

04/12/1988

Al Sowadi, Saoud Abdullah Abdullah
23

Thủ môn

Quốc gia: Yemen

10/04/1988

Al Sowadi, Saoud Abdullah Abdullah
23