yangon united

Yangon - Myamar

Quốc tịch : Myamar | Sân nhà: Thuwunna Stadium | Sức chứa: 32,000

Logo YANGON UNITED

HUẤN LUYỆN VIÊN

Myo, Min Tun

CẦU THỦ

1

Htet, Kyaw Zin

Vị trí: Thủ môn

Naing, Sann Sat

Vị trí: Thủ môn

2

Htet, Zar Ni

Vị trí: Tiền vệ

3

Zaw, Pyae Phyo

Vị trí: Hậu vệ

5

Thein, Zaw

Vị trí: Hậu vệ

6

Aung, Yan

Vị trí: Tiền vệ

7

Aung, Nyein

Vị trí: Tiền vệ

7

Ko, Kyaw

Vị trí: Tiền đạo

8

Suan, Lam

Vị trí: Tiền vệ

10

Lin, Kyi

Vị trí: Tiền vệ

11

Lwin, Maung

Vị trí: Tiền đạo

12

Aung, Wai Lin

Vị trí: Thủ môn

13

Thu, Min

Vị trí: Thủ môn

14

Nan, Wai Min

Vị trí: Hậu vệ

15

Sylla, Sekou

Vị trí: Tiền đạo

16

Thu, Rein Soe

Vị trí: Tiền vệ

18

Ko, Zin

Vị trí: Tiền vệ

19

Zin Oo, Kyaw

Vị trí: Tiền vệ

20

Yamazaki, Kosuke

Vị trí: Tiền vệ

21

Moe Aung, Zon

Vị trí: Tiền vệ

22

Min, Kyaw Khant

Vị trí: Tiền vệ

23

Aung, Phaye

Vị trí: Hậu vệ

25

Kyaw, Yan

Vị trí: Tiền vệ

26

Htoo Kyant, Lwin

Vị trí: Tiền vệ

27

Soe, Aee

Vị trí: Tiền đạo

31

Htoo, Kyaw

Vị trí: Tiền vệ

32

Tun, Zaw

Vị trí: Hậu vệ

44

Moukailou, Kekere

Vị trí: Hậu vệ

75

Sat Naing, Sann

Vị trí: Thủ môn

Thu, Min Ko

Vị trí: Hậu vệ

Zaw, Pyae Pyho

Vị trí: Hậu vệ

Zaw, Thiha

Vị trí: Tiền vệ

77

Oo, Kyaw

Vị trí: Tiền vệ

Miller, Vinicius

Vị trí: Tiền vệ

88

Emmanuel, Ikechukwu

Vị trí: Tiền đạo

Naing, Soe Min

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Myo, Min Tun

CẦU THỦ

1

Htet, Kyaw Zin

Vị trí: Thủ môn

Naing, Sann Sat

Vị trí: Thủ môn

2

Htet, Zar Ni

Vị trí: Tiền vệ

3

Zaw, Pyae Phyo

Vị trí: Hậu vệ

5

Thein, Zaw

Vị trí: Hậu vệ

6

Aung, Yan

Vị trí: Tiền vệ

7

Aung, Nyein

Vị trí: Tiền vệ

7

Ko, Kyaw

Vị trí: Tiền đạo

8

Suan, Lam

Vị trí: Tiền vệ

10

Lin, Kyi

Vị trí: Tiền vệ

11

Lwin, Maung

Vị trí: Tiền đạo

12

Aung, Wai Lin

Vị trí: Thủ môn

13

Thu, Min

Vị trí: Thủ môn

14

Nan, Wai Min

Vị trí: Hậu vệ

15

Sylla, Sekou

Vị trí: Tiền đạo

16

Thu, Rein Soe

Vị trí: Tiền vệ

18

Ko, Zin

Vị trí: Tiền vệ

19

Zin Oo, Kyaw

Vị trí: Tiền vệ

20

Yamazaki, Kosuke

Vị trí: Tiền vệ

21

Moe Aung, Zon

Vị trí: Tiền vệ

22

Min, Kyaw Khant

Vị trí: Tiền vệ

23

Aung, Phaye

Vị trí: Hậu vệ

25

Kyaw, Yan

Vị trí: Tiền vệ

26

Htoo Kyant, Lwin

Vị trí: Tiền vệ

27

Soe, Aee

Vị trí: Tiền đạo

31

Htoo, Kyaw

Vị trí: Tiền vệ

32

Tun, Zaw

Vị trí: Hậu vệ

44

Moukailou, Kekere

Vị trí: Hậu vệ

75

Sat Naing, Sann

Vị trí: Thủ môn

Thu, Min Ko

Vị trí: Hậu vệ

Zaw, Pyae Pyho

Vị trí: Hậu vệ

Zaw, Thiha

Vị trí: Tiền vệ

77

Oo, Kyaw

Vị trí: Tiền vệ

Miller, Vinicius

Vị trí: Tiền vệ

88

Emmanuel, Ikechukwu

Vị trí: Tiền đạo

Naing, Soe Min

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu YANGON UNITED

Huấn luyện viên

Myo, Min Tun

Quốc gia: Myamar

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Myamar

02/03/1990

Thủ môn

Quốc gia: Myamar

04/09/1998

2

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

04/06/1994

3

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

19/09/1987

5

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

28/05/1994

6

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

17/08/1996

7

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

18/08/1996

7

Tiền đạo

Quốc gia: Myamar

20/12/1992

8

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

28/07/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

04/09/1992

11

Tiền đạo

Quốc gia: Myamar

18/06/1995

12

Thủ môn

Quốc gia: Myamar

20/05/1996

13

Thủ môn

Quốc gia: Myamar

13/06/1996

14

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

01/01/1996

15

Tiền đạo

Quốc gia: Guinea

01/01/1992

16

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

04/09/1998

18

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

06/01/1997

19

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

08/10/1994

20

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

08/10/1987

21

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

08/07/1993

22

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

28/06/1995

23

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

19/11/1987

25

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

04/08/1989

26

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

26/10/1998

27

Tiền đạo

Quốc gia: Myamar

15/11/1996

31

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

19/05/1994

32

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

20/05/1992

44

Hậu vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

01/01/1992

75

Thủ môn

Quốc gia: Myamar

04/09/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

01/01/1970

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

01/01/1970

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

25/02/1994

77

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

16/06/1996

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

23/11/1990

88

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

14/07/1998

Tiền đạo

Quốc gia: Myamar

01/07/1990

728x90
130x300
130x300