ý

- Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Ý

HUẤN LUYỆN VIÊN

Guidi, Federico

CẦU THỦ

1

Carnesecchi, Marco

Vị trí: Thủ môn

2

Bellanova, Raoul

Vị trí: Hậu vệ

3

Candela, Antonio

Vị trí: Hậu vệ

4

Pompetti, Marco

Vị trí: Tiền vệ

5

Corbo, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

6

Bettella, Davide

Vị trí: Hậu vệ

7

Raspadori, Giacomo

Vị trí: Tiền đạo

8

Gavioli, Lorenzo

Vị trí: Tiền vệ

9

Piccoli, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

10

Fagioli, Nicolo

Vị trí: Tiền đạo

11

Millico, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

12

Russo, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Armini, Nicolo

Vị trí: Hậu vệ

14

Rauti, Nicola

Vị trí: Tiền đạo

15

Gozzi, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

16

Greco, Jean

Vị trí: Tiền vệ

17

Portanova, Manolo

Vị trí: Tiền vệ

18

Tonali, Sandro

Vị trí: Tiền vệ

19

Petrelli, Elia

Vị trí: Tiền đạo

20

Riccardi, Alessio

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Guidi, Federico

CẦU THỦ

1

Carnesecchi, Marco

Vị trí: Thủ môn

2

Bellanova, Raoul

Vị trí: Hậu vệ

3

Candela, Antonio

Vị trí: Hậu vệ

4

Pompetti, Marco

Vị trí: Tiền vệ

5

Corbo, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

6

Bettella, Davide

Vị trí: Hậu vệ

7

Raspadori, Giacomo

Vị trí: Tiền đạo

8

Gavioli, Lorenzo

Vị trí: Tiền vệ

9

Piccoli, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

10

Fagioli, Nicolo

Vị trí: Tiền đạo

11

Millico, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

12

Russo, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Armini, Nicolo

Vị trí: Hậu vệ

14

Rauti, Nicola

Vị trí: Tiền đạo

15

Gozzi, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

16

Greco, Jean

Vị trí: Tiền vệ

17

Portanova, Manolo

Vị trí: Tiền vệ

18

Tonali, Sandro

Vị trí: Tiền vệ

19

Petrelli, Elia

Vị trí: Tiền đạo

20

Riccardi, Alessio

Vị trí: Tiền vệ