ý

- Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Y

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nunziata, Carmine
Nunziata, Carmine

CẦU THỦ

Carnesecchi, Marco
1

Carnesecchi, Marco

Vị trí: Thủ môn

Bellanova, Raoul
2

Bellanova, Raoul

Vị trí: Hậu vệ

Ferrarini, Gabriele
2

Ferrarini, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Candela, Antonio
3

Candela, Antonio

Vị trí: Hậu vệ

Corrado, Niccolo
3

Corrado, Niccolo

Vị trí: Hậu vệ

Ricci, Samuele
4

Ricci, Samuele

Vị trí: Tiền vệ

Pompetti, Marco
4

Pompetti, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Esposito, Salvatore
4

Esposito, Salvatore

Vị trí: Tiền vệ

Corbo, Gabriele
5

Corbo, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Bettella, Davide
6

Bettella, Davide

Vị trí: Hậu vệ

Gozzi, Paolo
6

Gozzi, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

Raspadori, Giacomo
7

Raspadori, Giacomo

Vị trí: Tiền đạo

Gavioli, Lorenzo
8

Gavioli, Lorenzo

Vị trí: Tiền vệ

Petrelli, Elia
9

Petrelli, Elia

Vị trí: Tiền đạo

Fagioli, Nicolo
10

Fagioli, Nicolo

Vị trí: Tiền đạo

Salcedo, Eddie
11

Salcedo, Eddie

Vị trí: Tiền đạo

Millico, Vincenzo
11

Millico, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

Bellodi, Gabriele
12

Bellodi, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Armini, Nicolo
13

Armini, Nicolo

Vị trí: Hậu vệ

Rauti, Nicola
14

Rauti, Nicola

Vị trí: Tiền đạo

Caviglia, Nicolussi
14

Caviglia, Nicolussi

Vị trí: Tiền đạo

Udogie, Iyenoma Destiny
15

Udogie, Iyenoma Destiny

Vị trí: Hậu vệ

Greco, Jean
16

Greco, Jean

Vị trí: Tiền vệ

Portanova, Manolo
17

Portanova, Manolo

Vị trí: Tiền vệ

Tonali, Sandro
18

Tonali, Sandro

Vị trí: Tiền vệ

Merola, Davide
18

Merola, Davide

Vị trí: Tiền đạo

Piccoli, Roberto
19

Piccoli, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

Riccardi, Alessio
20

Riccardi, Alessio

Vị trí: Tiền vệ

Russo, Alessandro
22

Russo, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nunziata, Carmine
Nunziata, Carmine

CẦU THỦ

Carnesecchi, Marco
1

Carnesecchi, Marco

Vị trí: Thủ môn

Bellanova, Raoul
2

Bellanova, Raoul

Vị trí: Hậu vệ

Ferrarini, Gabriele
2

Ferrarini, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Candela, Antonio
3

Candela, Antonio

Vị trí: Hậu vệ

Corrado, Niccolo
3

Corrado, Niccolo

Vị trí: Hậu vệ

Ricci, Samuele
4

Ricci, Samuele

Vị trí: Tiền vệ

Pompetti, Marco
4

Pompetti, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Esposito, Salvatore
4

Esposito, Salvatore

Vị trí: Tiền vệ

Corbo, Gabriele
5

Corbo, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Bettella, Davide
6

Bettella, Davide

Vị trí: Hậu vệ

Gozzi, Paolo
6

Gozzi, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

Raspadori, Giacomo
7

Raspadori, Giacomo

Vị trí: Tiền đạo

Gavioli, Lorenzo
8

Gavioli, Lorenzo

Vị trí: Tiền vệ

Petrelli, Elia
9

Petrelli, Elia

Vị trí: Tiền đạo

Fagioli, Nicolo
10

Fagioli, Nicolo

Vị trí: Tiền đạo

Salcedo, Eddie
11

Salcedo, Eddie

Vị trí: Tiền đạo

Millico, Vincenzo
11

Millico, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

Bellodi, Gabriele
12

Bellodi, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Armini, Nicolo
13

Armini, Nicolo

Vị trí: Hậu vệ

Rauti, Nicola
14

Rauti, Nicola

Vị trí: Tiền đạo

Caviglia, Nicolussi
14

Caviglia, Nicolussi

Vị trí: Tiền đạo

Udogie, Iyenoma Destiny
15

Udogie, Iyenoma Destiny

Vị trí: Hậu vệ

Greco, Jean
16

Greco, Jean

Vị trí: Tiền vệ

Portanova, Manolo
17

Portanova, Manolo

Vị trí: Tiền vệ

Tonali, Sandro
18

Tonali, Sandro

Vị trí: Tiền vệ

Merola, Davide
18

Merola, Davide

Vị trí: Tiền đạo

Piccoli, Roberto
19

Piccoli, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

Riccardi, Alessio
20

Riccardi, Alessio

Vị trí: Tiền vệ

Russo, Alessandro
22

Russo, Alessandro

Vị trí: Thủ môn