wycombe wanderers

Wycombe - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Adams Park | Sức chứa: 10,284

Logo Wycombe Wanderers

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ainsworth, Gareth

CẦU THỦ

1

Ryan Allsop

Vị trí: Thủ môn

2

Sido Jombati

Vị trí: Hậu vệ

3

Joe Jacobson

Vị trí: Hậu vệ

4

Dominic Gape

Vị trí: Tiền vệ

5

Anthony Stewart

Vị trí: Hậu vệ

6

Adam El-Abd

Vị trí: Hậu vệ

8

Marcus Bean

Vị trí: Tiền vệ

10

Matt Bloomfield

Vị trí: Tiền vệ

11

Scott Kashket

Vị trí: Tiền vệ

12

Cowan-Hall, Paris

Vị trí: Tiền đạo

13

Yates, Cameron

Vị trí: Thủ môn

15

Owens, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

16

Michael Harriman

Vị trí: Hậu vệ

17

Bolton, Luke

Vị trí: Tiền đạo

18

Curtis Thompson

Vị trí: Tiền vệ

20

Adebayo Akinfenwa

Vị trí: Tiền đạo

21

Darius Charles

Vị trí: Hậu vệ

22

Freeman, Nick

Vị trí: Tiền vệ

23

Nathan Tyson

Vị trí: Tiền đạo

25

Samuel, Alex

Vị trí: Tiền đạo

26

Jason McCarthy

Vị trí: Hậu vệ

28

Stephen Henderson

Vị trí: Thủ môn

29

Ben Frempah

Vị trí: Hậu vệ

30

Ma-Kalamby, Yves

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ainsworth, Gareth

CẦU THỦ

1

Ryan Allsop

Vị trí: Thủ môn

2

Sido Jombati

Vị trí: Hậu vệ

3

Joe Jacobson

Vị trí: Hậu vệ

4

Dominic Gape

Vị trí: Tiền vệ

5

Anthony Stewart

Vị trí: Hậu vệ

6

Adam El-Abd

Vị trí: Hậu vệ

8

Marcus Bean

Vị trí: Tiền vệ

10

Matt Bloomfield

Vị trí: Tiền vệ

11

Scott Kashket

Vị trí: Tiền vệ

12

Cowan-Hall, Paris

Vị trí: Tiền đạo

13

Yates, Cameron

Vị trí: Thủ môn

15

Owens, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

16

Michael Harriman

Vị trí: Hậu vệ

17

Bolton, Luke

Vị trí: Tiền đạo

18

Curtis Thompson

Vị trí: Tiền vệ

20

Adebayo Akinfenwa

Vị trí: Tiền đạo

21

Darius Charles

Vị trí: Hậu vệ

22

Freeman, Nick

Vị trí: Tiền vệ

23

Nathan Tyson

Vị trí: Tiền đạo

25

Samuel, Alex

Vị trí: Tiền đạo

26

Jason McCarthy

Vị trí: Hậu vệ

28

Stephen Henderson

Vị trí: Thủ môn

29

Ben Frempah

Vị trí: Hậu vệ

30

Ma-Kalamby, Yves

Vị trí: Thủ môn