wycombe wanderers

Wycombe - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Adams Park | Sức chứa: 10,284

Wycombe Wanderers

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ainsworth, Gareth
Ainsworth, Gareth

CẦU THỦ

Ryan Allsop
1

Ryan Allsop

Vị trí: Thủ môn

Sido Jombati
2

Sido Jombati

Vị trí: Hậu vệ

Joe Jacobson
3

Joe Jacobson

Vị trí: Hậu vệ

Dominic Gape
4

Dominic Gape

Vị trí: Tiền vệ

Anthony Stewart
5

Anthony Stewart

Vị trí: Hậu vệ

Adam El-Abd
6

Adam El-Abd

Vị trí: Hậu vệ

David Wheeler
7

David Wheeler

Vị trí: Tiền vệ

Pattison, Alex
8

Pattison, Alex

Vị trí: Tiền vệ

Craig Mackail-Smith
9

Craig Mackail-Smith

Vị trí: Tiền đạo

Matt Bloomfield
10

Matt Bloomfield

Vị trí: Tiền vệ

Scott Kashket
11

Scott Kashket

Vị trí: Tiền vệ

Yates, Cameron
13

Yates, Cameron

Vị trí: Thủ môn

Mascoll, Jamie
15

Mascoll, Jamie

Vị trí: Tiền vệ

Phillips, Giles
16

Phillips, Giles

Vị trí: Hậu vệ

Smyth, Paul
17

Smyth, Paul

Vị trí: Tiền đạo

Curtis Thompson
18

Curtis Thompson

Vị trí: Tiền vệ

Jack Grimmer
19

Jack Grimmer

Vị trí: Tiền vệ

Adebayo Akinfenwa
20

Adebayo Akinfenwa

Vị trí: Tiền đạo

Charles, Darius
21

Charles, Darius

Vị trí: Hậu vệ

Freeman, Nick
22

Freeman, Nick

Vị trí: Tiền vệ

Fred Onyedinma
23

Fred Onyedinma

Vị trí: Tiền vệ

Gardiner-Smith, Jacob
24

Gardiner-Smith, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

Samuel, Alex
25

Samuel, Alex

Vị trí: Tiền đạo

Parker, Josh
27

Parker, Josh

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ainsworth, Gareth
Ainsworth, Gareth

CẦU THỦ

Ryan Allsop
1

Ryan Allsop

Vị trí: Thủ môn

Sido Jombati
2

Sido Jombati

Vị trí: Hậu vệ

Joe Jacobson
3

Joe Jacobson

Vị trí: Hậu vệ

Dominic Gape
4

Dominic Gape

Vị trí: Tiền vệ

Anthony Stewart
5

Anthony Stewart

Vị trí: Hậu vệ

Adam El-Abd
6

Adam El-Abd

Vị trí: Hậu vệ

David Wheeler
7

David Wheeler

Vị trí: Tiền vệ

Pattison, Alex
8

Pattison, Alex

Vị trí: Tiền vệ

Craig Mackail-Smith
9

Craig Mackail-Smith

Vị trí: Tiền đạo

Matt Bloomfield
10

Matt Bloomfield

Vị trí: Tiền vệ

Scott Kashket
11

Scott Kashket

Vị trí: Tiền vệ

Yates, Cameron
13

Yates, Cameron

Vị trí: Thủ môn

Mascoll, Jamie
15

Mascoll, Jamie

Vị trí: Tiền vệ

Phillips, Giles
16

Phillips, Giles

Vị trí: Hậu vệ

Smyth, Paul
17

Smyth, Paul

Vị trí: Tiền đạo

Curtis Thompson
18

Curtis Thompson

Vị trí: Tiền vệ

Jack Grimmer
19

Jack Grimmer

Vị trí: Tiền vệ

Adebayo Akinfenwa
20

Adebayo Akinfenwa

Vị trí: Tiền đạo

Charles, Darius
21

Charles, Darius

Vị trí: Hậu vệ

Freeman, Nick
22

Freeman, Nick

Vị trí: Tiền vệ

Fred Onyedinma
23

Fred Onyedinma

Vị trí: Tiền vệ

Gardiner-Smith, Jacob
24

Gardiner-Smith, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

Samuel, Alex
25

Samuel, Alex

Vị trí: Tiền đạo

Parker, Josh
27

Parker, Josh

Vị trí: Tiền vệ