wycombe wanderers

Wycombe - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Adams Park | Sức chứa: 10,284

Logo Wycombe Wanderers

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ainsworth, Gareth

CẦU THỦ

1

Ryan Allsop

Vị trí: Thủ môn

2

Sido Jombati

Vị trí: Hậu vệ

3

Joe Jacobson

Vị trí: Hậu vệ

4

Dominic Gape

Vị trí: Tiền vệ

5

Anthony Stewart

Vị trí: Hậu vệ

6

Adam El-Abd

Vị trí: Hậu vệ

7

Sam Saunders

Vị trí: Tiền vệ

8

Marcus Bean

Vị trí: Tiền vệ

9

Craig Mackail-Smith

Vị trí: Tiền đạo

10

Matt Bloomfield

Vị trí: Tiền vệ

11

Scott Kashket

Vị trí: Tiền vệ

12

Cowan-Hall, Paris

Vị trí: Tiền đạo

13

Yates, Cameron

Vị trí: Thủ môn

16

Michael Harriman

Vị trí: Hậu vệ

18

Curtis Thompson

Vị trí: Tiền vệ

20

Adebayo Akinfenwa

Vị trí: Tiền đạo

21

Darius Charles

Vị trí: Hậu vệ

22

Freeman, Nick

Vị trí: Tiền vệ

23

Nathan Tyson

Vị trí: Tiền đạo

25

Samuel, Alex

Vị trí: Tiền đạo

26

Jason McCarthy

Vị trí: Hậu vệ

28

Stephen Henderson

Vị trí: Thủ môn

30

Ma-Kalamby, Yves

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ainsworth, Gareth

CẦU THỦ

1

Ryan Allsop

Vị trí: Thủ môn

2

Sido Jombati

Vị trí: Hậu vệ

3

Joe Jacobson

Vị trí: Hậu vệ

4

Dominic Gape

Vị trí: Tiền vệ

5

Anthony Stewart

Vị trí: Hậu vệ

6

Adam El-Abd

Vị trí: Hậu vệ

7

Sam Saunders

Vị trí: Tiền vệ

8

Marcus Bean

Vị trí: Tiền vệ

9

Craig Mackail-Smith

Vị trí: Tiền đạo

10

Matt Bloomfield

Vị trí: Tiền vệ

11

Scott Kashket

Vị trí: Tiền vệ

12

Cowan-Hall, Paris

Vị trí: Tiền đạo

13

Yates, Cameron

Vị trí: Thủ môn

16

Michael Harriman

Vị trí: Hậu vệ

18

Curtis Thompson

Vị trí: Tiền vệ

20

Adebayo Akinfenwa

Vị trí: Tiền đạo

21

Darius Charles

Vị trí: Hậu vệ

22

Freeman, Nick

Vị trí: Tiền vệ

23

Nathan Tyson

Vị trí: Tiền đạo

25

Samuel, Alex

Vị trí: Tiền đạo

26

Jason McCarthy

Vị trí: Hậu vệ

28

Stephen Henderson

Vị trí: Thủ môn

30

Ma-Kalamby, Yves

Vị trí: Thủ môn

Kết quả thi đấu Wycombe Wanderers

Huấn luyện viên

Ainsworth, Gareth

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

17/06/1992

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

20/08/1987

3

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

17/11/1986

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

09/09/1994

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

18/09/1992

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ai Cập

11/09/1984

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

29/08/1983

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

02/11/1984

9

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

25/02/1984

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

08/02/1984

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/07/1995

12

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

05/10/1990

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

14/02/1999

16

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

23/10/1992

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/09/1994

20

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

10/05/1982

21

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

10/12/1987

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

07/11/1995

23

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

04/05/1982

25

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

20/09/1995

26

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/11/1995

28

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

02/05/1988

30

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

31/01/1986

728x90
130x300
130x300