sv werder bremen ii

Bremen - Đức

Quốc tịch : Đức | Sân nhà: Weserstadion Platz 11 | Sức chứa: 5,500

SV Werder Bremen II

HUẤN LUYỆN VIÊN

Funfstuck, Konrad
Funfstuck, Konrad

CẦU THỦ

Dos Santos Haesler, Eduardo
1

Dos Santos Haesler, Eduardo

Vị trí: Thủ môn

Park, Kyu Hyun

Park, Kyu Hyun

Vị trí: Hậu vệ

Fionouke, Manasse

Fionouke, Manasse

Vị trí: Hậu vệ

Nawrocki, Maik

Nawrocki, Maik

Vị trí: Hậu vệ

Poznanski, Louis

Poznanski, Louis

Vị trí: Hậu vệ

Dettki, Luke

Dettki, Luke

Vị trí: Hậu vệ

Rorig, Henry

Rorig, Henry

Vị trí: Hậu vệ

Rieckmann, Julian
21

Rieckmann, Julian

Vị trí: Hậu vệ

Duffner, Tobias
22

Duffner, Tobias

Vị trí: Thủ môn

Plogmann, Luca
40

Plogmann, Luca

Vị trí: Thủ môn

Hackethal, Pascal

Hackethal, Pascal

Vị trí: Hậu vệ

Becker, Dominik

Becker, Dominik

Vị trí: Hậu vệ

Karbstein, Malte

Karbstein, Malte

Vị trí: Hậu vệ

Wiemann, Niklas

Wiemann, Niklas

Vị trí: Hậu vệ

Gruev, Ilia

Gruev, Ilia

Vị trí: Tiền vệ

Engelhardt, Yannick

Engelhardt, Yannick

Vị trí: Tiền vệ

Badjie, Kebba

Badjie, Kebba

Vị trí: Tiền vệ

Gross, Christian
6

Gross, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Schneider, Keanu

Schneider, Keanu

Vị trí: Tiền vệ

Zwetsloot, Trevor
35

Zwetsloot, Trevor

Vị trí: Tiền vệ

Bartels, Fin

Bartels, Fin

Vị trí: Tiền vệ

Schumacher, Kevin
8

Schumacher, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Pudic, Marin
14

Pudic, Marin

Vị trí: Tiền vệ

Straudi, Simon
17

Straudi, Simon

Vị trí: Tiền vệ

Philipp, David Lennart

Philipp, David Lennart

Vị trí: Tiền vệ

Sargent, Josh
19

Sargent, Josh

Vị trí: Tiền đạo

Quarshie, Fred MC Mensah

Quarshie, Fred MC Mensah

Vị trí: Tiền đạo

Eggestein, Johannes
24

Eggestein, Johannes

Vị trí: Tiền đạo

Ihorst, Luc
25

Ihorst, Luc

Vị trí: Tiền đạo

Manneh, Ousman
47

Manneh, Ousman

Vị trí: Tiền đạo

Goller, Benjamin

Goller, Benjamin

Vị trí: Tiền đạo

van den Berg, Bennet
9

van den Berg, Bennet

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Funfstuck, Konrad
Funfstuck, Konrad

CẦU THỦ

Dos Santos Haesler, Eduardo
1

Dos Santos Haesler, Eduardo

Vị trí: Thủ môn

Park, Kyu Hyun

Park, Kyu Hyun

Vị trí: Hậu vệ

Fionouke, Manasse

Fionouke, Manasse

Vị trí: Hậu vệ

Nawrocki, Maik

Nawrocki, Maik

Vị trí: Hậu vệ

Poznanski, Louis

Poznanski, Louis

Vị trí: Hậu vệ

Dettki, Luke

Dettki, Luke

Vị trí: Hậu vệ

Rorig, Henry

Rorig, Henry

Vị trí: Hậu vệ

Rieckmann, Julian
21

Rieckmann, Julian

Vị trí: Hậu vệ

Duffner, Tobias
22

Duffner, Tobias

Vị trí: Thủ môn

Plogmann, Luca
40

Plogmann, Luca

Vị trí: Thủ môn

Hackethal, Pascal

Hackethal, Pascal

Vị trí: Hậu vệ

Becker, Dominik

Becker, Dominik

Vị trí: Hậu vệ

Karbstein, Malte

Karbstein, Malte

Vị trí: Hậu vệ

Wiemann, Niklas

Wiemann, Niklas

Vị trí: Hậu vệ

Gruev, Ilia

Gruev, Ilia

Vị trí: Tiền vệ

Engelhardt, Yannick

Engelhardt, Yannick

Vị trí: Tiền vệ

Badjie, Kebba

Badjie, Kebba

Vị trí: Tiền vệ

Gross, Christian
6

Gross, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Schneider, Keanu

Schneider, Keanu

Vị trí: Tiền vệ

Zwetsloot, Trevor
35

Zwetsloot, Trevor

Vị trí: Tiền vệ

Bartels, Fin

Bartels, Fin

Vị trí: Tiền vệ

Schumacher, Kevin
8

Schumacher, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Pudic, Marin
14

Pudic, Marin

Vị trí: Tiền vệ

Straudi, Simon
17

Straudi, Simon

Vị trí: Tiền vệ

Philipp, David Lennart

Philipp, David Lennart

Vị trí: Tiền vệ

Sargent, Josh
19

Sargent, Josh

Vị trí: Tiền đạo

Quarshie, Fred MC Mensah

Quarshie, Fred MC Mensah

Vị trí: Tiền đạo

Eggestein, Johannes
24

Eggestein, Johannes

Vị trí: Tiền đạo

Ihorst, Luc
25

Ihorst, Luc

Vị trí: Tiền đạo

Manneh, Ousman
47

Manneh, Ousman

Vị trí: Tiền đạo

Goller, Benjamin

Goller, Benjamin

Vị trí: Tiền đạo

van den Berg, Bennet
9

van den Berg, Bennet

Vị trí: Tiền đạo