walsall

Walsall - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Banks's Stadium | Sức chứa: 11,300

Logo Walsall

HUẤN LUYỆN VIÊN

Keates, Dean

CẦU THỦ

1

Liam Roberts

Vị trí: Thủ môn

2

Joe Edwards

Vị trí: Hậu vệ

3

Leahy, Luke

Vị trí: Hậu vệ

4

Dobson, George

Vị trí: Tiền vệ

5

Jon Guthrie

Vị trí: Hậu vệ

6

Nicky Devlin

Vị trí: Hậu vệ

7

Adam Chambers

Vị trí: Tiền vệ

8

Kieron Morris

Vị trí: Tiền vệ

9

Andy Cook

Vị trí: Tiền đạo

10

Zeli Ismail

Vị trí: Tiền vệ

11

Matthew Jarvis

Vị trí: Tiền vệ

13

Chris Dunn

Vị trí: Thủ môn

15

Liam Kinsella

Vị trí: Hậu vệ

16

Ferrier, Morgan

Vị trí: Tiền đạo

17

Kouhyar, Qamaruddin

Vị trí: Hậu vệ

Ben Purkiss

Vị trí: Hậu vệ

18

Sangha, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

19

Candlin, Mitchell

Vị trí: Tiền đạo

20

Johnson, Connor

Vị trí: Hậu vệ

24

Roberts, Kory

Vị trí: Hậu vệ

25

Peters, Cameron

Vị trí: Tiền đạo

27

Fitzwater, Jack

Vị trí: Hậu vệ

29

Gordon, Josh

Vị trí: Tiền đạo

30

Isaiah Osbourne

Vị trí: Tiền vệ

31

Ronan, Connor

Vị trí: Tiền vệ

31

Mussa, Omar

Vị trí: Tiền vệ

32

Bates, Alfie

Vị trí: Tiền vệ

34

Russell Martin

Vị trí: Hậu vệ

35

Hayles-Docherty, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

37

Ganley, Brandon

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Keates, Dean

CẦU THỦ

1

Liam Roberts

Vị trí: Thủ môn

2

Joe Edwards

Vị trí: Hậu vệ

3

Leahy, Luke

Vị trí: Hậu vệ

4

Dobson, George

Vị trí: Tiền vệ

5

Jon Guthrie

Vị trí: Hậu vệ

6

Nicky Devlin

Vị trí: Hậu vệ

7

Adam Chambers

Vị trí: Tiền vệ

8

Kieron Morris

Vị trí: Tiền vệ

9

Andy Cook

Vị trí: Tiền đạo

10

Zeli Ismail

Vị trí: Tiền vệ

11

Matthew Jarvis

Vị trí: Tiền vệ

13

Chris Dunn

Vị trí: Thủ môn

15

Liam Kinsella

Vị trí: Hậu vệ

16

Ferrier, Morgan

Vị trí: Tiền đạo

17

Kouhyar, Qamaruddin

Vị trí: Hậu vệ

Ben Purkiss

Vị trí: Hậu vệ

18

Sangha, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

19

Candlin, Mitchell

Vị trí: Tiền đạo

20

Johnson, Connor

Vị trí: Hậu vệ

24

Roberts, Kory

Vị trí: Hậu vệ

25

Peters, Cameron

Vị trí: Tiền đạo

27

Fitzwater, Jack

Vị trí: Hậu vệ

29

Gordon, Josh

Vị trí: Tiền đạo

30

Isaiah Osbourne

Vị trí: Tiền vệ

31

Ronan, Connor

Vị trí: Tiền vệ

31

Mussa, Omar

Vị trí: Tiền vệ

32

Bates, Alfie

Vị trí: Tiền vệ

34

Russell Martin

Vị trí: Hậu vệ

35

Hayles-Docherty, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

37

Ganley, Brandon

Vị trí: Thủ môn

Huấn luyện viên

Keates, Dean

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

21/11/1994

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

31/10/1990

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

19/11/1992

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/11/1997

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/02/1993

6

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

17/10/1993

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

20/11/1980

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/06/1994

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

18/10/1990

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

12/12/1993

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

22/05/1986

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

23/10/1987

15

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

23/02/1996

16

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

15/11/1994

17

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

30/09/1997

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/04/1984

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

04/01/1988

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

08/06/2000

20

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

11/03/1998

24

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

17/12/1997

25

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

19/02/1999

27

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

23/09/1997

29

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

10/10/1994

30

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

05/11/1987

31

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

06/03/1998

31

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

20/08/2000

32

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/05/2001

34

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

04/01/1986

35

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

30/01/1999

37

Thủ môn

Quốc gia: Anh

03/07/1999

728x90
130x300
130x300