wacker innsbruck

Innsbruck - Áo

Quốc tịch : Áo | Sân nhà: Tivoli Stadion Tirol | Sức chứa: 16,008

Wacker Innsbruck

HUẤN LUYỆN VIÊN

Grumser, Thomas
Grumser, Thomas

CẦU THỦ

Kofler, Dominik

Kofler, Dominik

Vị trí: Thủ môn

Wedl, Lukas
1

Wedl, Lukas

Vị trí: Thủ môn

Abali, Sefik
4

Abali, Sefik

Vị trí: Hậu vệ

Martic, Robert
6

Martic, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Wallner, Markus
11

Wallner, Markus

Vị trí: Tiền đạo

Eckmayr, Alexander
13

Eckmayr, Alexander

Vị trí: Thủ môn

Joppich, Alexander
16

Joppich, Alexander

Vị trí: Hậu vệ

Viertler, Philipp

Viertler, Philipp

Vị trí: Hậu vệ

Kochl, Felix
2

Kochl, Felix

Vị trí: Hậu vệ

Bacher, Felix
5

Bacher, Felix

Vị trí: Hậu vệ

Yildirim, Ertugrul
7

Yildirim, Ertugrul

Vị trí: Tiền đạo

Conte, Karim
8

Conte, Karim

Vị trí: Tiền vệ

Ibrisimovic, Elvin
9

Ibrisimovic, Elvin

Vị trí: Tiền đạo

Grundler, Alexander
10

Grundler, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Huplauf, Lukas
14

Huplauf, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Galle, Raphael
17

Galle, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

Meusburger, Stefan
18

Meusburger, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Kofler, Thomas
19

Kofler, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Satin, Murat
20

Satin, Murat

Vị trí: Tiền vệ

Gavric, Sandro
21

Gavric, Sandro

Vị trí: Tiền vệ

Zaizen, Atsushi
24

Zaizen, Atsushi

Vị trí: Tiền vệ

Leitner, Fabian
26

Leitner, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Jawadi, Rahman
27

Jawadi, Rahman

Vị trí: Tiền đạo

Hubmann, Clemens
28

Hubmann, Clemens

Vị trí: Tiền vệ

Maranda, Manuel
50

Maranda, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Grumser, Thomas
Grumser, Thomas

CẦU THỦ

Kofler, Dominik

Kofler, Dominik

Vị trí: Thủ môn

Wedl, Lukas
1

Wedl, Lukas

Vị trí: Thủ môn

Abali, Sefik
4

Abali, Sefik

Vị trí: Hậu vệ

Martic, Robert
6

Martic, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Wallner, Markus
11

Wallner, Markus

Vị trí: Tiền đạo

Eckmayr, Alexander
13

Eckmayr, Alexander

Vị trí: Thủ môn

Joppich, Alexander
16

Joppich, Alexander

Vị trí: Hậu vệ

Viertler, Philipp

Viertler, Philipp

Vị trí: Hậu vệ

Kochl, Felix
2

Kochl, Felix

Vị trí: Hậu vệ

Bacher, Felix
5

Bacher, Felix

Vị trí: Hậu vệ

Yildirim, Ertugrul
7

Yildirim, Ertugrul

Vị trí: Tiền đạo

Conte, Karim
8

Conte, Karim

Vị trí: Tiền vệ

Ibrisimovic, Elvin
9

Ibrisimovic, Elvin

Vị trí: Tiền đạo

Grundler, Alexander
10

Grundler, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Huplauf, Lukas
14

Huplauf, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Galle, Raphael
17

Galle, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

Meusburger, Stefan
18

Meusburger, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Kofler, Thomas
19

Kofler, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Satin, Murat
20

Satin, Murat

Vị trí: Tiền vệ

Gavric, Sandro
21

Gavric, Sandro

Vị trí: Tiền vệ

Zaizen, Atsushi
24

Zaizen, Atsushi

Vị trí: Tiền vệ

Leitner, Fabian
26

Leitner, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Jawadi, Rahman
27

Jawadi, Rahman

Vị trí: Tiền đạo

Hubmann, Clemens
28

Hubmann, Clemens

Vị trí: Tiền vệ

Maranda, Manuel
50

Maranda, Manuel

Vị trí: Hậu vệ