wacker innsbruck

Innsbruck - Áo

Quốc tịch : Áo | Sân nhà: Tivoli Stadion Tirol | Sức chứa: 16,008

Logo Wacker Innsbruck

HUẤN LUYỆN VIÊN

Grumser, Thomas

CẦU THỦ

Krell, Stefan

Vị trí: Thủ môn

1

Knett, Christopher

Vị trí: Thủ môn

5

Peric, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

6

Henning, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

7

Horvath, Sascha

Vị trí: Tiền vệ

8

Kerschbaum, Roman

Vị trí: Tiền vệ

9

Dedic, Zlatko

Vị trí: Tiền đạo

10

Rakowitz, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

11

Harrer, Martin

Vị trí: Tiền vệ

13

Maak, Matthias

Vị trí: Hậu vệ

14

Huplauf, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

15

Hankic, Hidajet

Vị trí: Thủ môn

16

Freitag, Christoph

Vị trí: Tiền vệ

17

Schimpelsberger, Michael

Vị trí: Hậu vệ

18

Meusburger, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

19

Buchacher, Florian

Vị trí: Hậu vệ

20

Kiprit, Muhammed

Vị trí: Tiền đạo

21

Gabriele, Daniele

Vị trí: Tiền vệ

23

Rieder, Florian

Vị trí: Tiền vệ

24

Zaizen, Atsushi

Vị trí: Tiền vệ

25

Wedl, Lukas

Vị trí: Thủ môn

27

Klem, Christian

Vị trí: Hậu vệ

29

Durmus, Ilkay

Vị trí: Tiền vệ

30

Dieng, Cheikhou

Vị trí: Tiền đạo

42

Eckmayr, Alexander

Vị trí: Thủ môn

46

Handl Henning, Johannes

Vị trí: Hậu vệ

50

Maranda, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

60

Conte, Karim

Vị trí: Tiền vệ

66

Martic, Robert

Vị trí: Tiền vệ

70

Taferner, Matthaus

Vị trí: Tiền vệ

71

Galle, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

80

Satin, Murat

Vị trí: Tiền vệ

93

Grundler, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

97

Yilmaz, Okan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Grumser, Thomas

CẦU THỦ

Krell, Stefan

Vị trí: Thủ môn

1

Knett, Christopher

Vị trí: Thủ môn

5

Peric, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

6

Henning, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

7

Horvath, Sascha

Vị trí: Tiền vệ

8

Kerschbaum, Roman

Vị trí: Tiền vệ

9

Dedic, Zlatko

Vị trí: Tiền đạo

10

Rakowitz, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

11

Harrer, Martin

Vị trí: Tiền vệ

13

Maak, Matthias

Vị trí: Hậu vệ

14

Huplauf, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

15

Hankic, Hidajet

Vị trí: Thủ môn

16

Freitag, Christoph

Vị trí: Tiền vệ

17

Schimpelsberger, Michael

Vị trí: Hậu vệ

18

Meusburger, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

19

Buchacher, Florian

Vị trí: Hậu vệ

20

Kiprit, Muhammed

Vị trí: Tiền đạo

21

Gabriele, Daniele

Vị trí: Tiền vệ

23

Rieder, Florian

Vị trí: Tiền vệ

24

Zaizen, Atsushi

Vị trí: Tiền vệ

25

Wedl, Lukas

Vị trí: Thủ môn

27

Klem, Christian

Vị trí: Hậu vệ

29

Durmus, Ilkay

Vị trí: Tiền vệ

30

Dieng, Cheikhou

Vị trí: Tiền đạo

42

Eckmayr, Alexander

Vị trí: Thủ môn

46

Handl Henning, Johannes

Vị trí: Hậu vệ

50

Maranda, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

60

Conte, Karim

Vị trí: Tiền vệ

66

Martic, Robert

Vị trí: Tiền vệ

70

Taferner, Matthaus

Vị trí: Tiền vệ

71

Galle, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

80

Satin, Murat

Vị trí: Tiền vệ

93

Grundler, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

97

Yilmaz, Okan

Vị trí: Tiền đạo