VVV Venlo

Quốc gia : Netherlands | Sân nhà: Covebo Stadion - De Koel | Sức chứa: 8,000

VVV Venlo

VVV Venlo

Quốc gia : Netherlands | Sân nhà: Covebo Stadion - De Koel | | Sức chứa: 8,000

VVV Venlo

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
De Koning, Hans

Quốc gia: Netherlands

Cầu thủ
Darfalou Oussama
0

Tiền đạo

Quốc gia: Algeria

29/09/1993

Darfalou Oussama
0

Tiền đạo

29/09/1993

Munsters, Joep
0

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

19/08/1999

Munsters, Joep
0

Tiền vệ

19/08/1999

Kirschbaum, Thorsten
1

Thủ môn

Quốc gia: Germany

20/04/1987

Kirschbaum, Thorsten
1

Thủ môn

20/04/1987

Pachonik Tobias
2

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

04/01/1995

Pachonik Tobias
2

Hậu vệ

04/01/1995

Janssen Roel
4

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

16/06/1990

Janssen Roel
4

Hậu vệ

16/06/1990

Schafer Steffen
5

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

01/05/1994

Schafer Steffen
5

Hậu vệ

01/05/1994

Post Danny
6

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

07/04/1989

Post Danny
6

Tiền vệ

07/04/1989

Wright Haji
7

Tiền đạo

Quốc gia: USA

27/03/1998

Wright Haji
7

Tiền đạo

27/03/1998

Peter van Ooijen
8

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

16/02/1992

Peter van Ooijen
8

Tiền vệ

16/02/1992

Soriano Elia
9

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

26/06/1989

Soriano Elia
9

Tiền đạo

26/06/1989

Opoku Jonathan
10

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

18/04/1990

Opoku Jonathan
10

Tiền đạo

18/04/1990

Neudecker Richard
11

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

29/10/1996

Neudecker Richard
11

Tiền vệ

29/10/1996

Roseler Nils
13

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

10/02/1992

Roseler Nils
13

Hậu vệ

10/02/1992

Christian Kum
14

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

13/09/1985

Christian Kum
14

Hậu vệ

13/09/1985

Josimar Lima
15

Hậu vệ

Quốc gia: Cape Verde

02/08/1989

Josimar Lima
15

Hậu vệ

02/08/1989

Jerome Sinclair
15

Tiền đạo

Quốc gia: England

20/09/1996

Jerome Sinclair
15

Tiền đạo

20/09/1996

Crooy Delano
16

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

05/06/1991

Crooy Delano
16

Thủ môn

05/06/1991

Dekker Tristan
17

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

27/03/1998

Dekker Tristan
17

Hậu vệ

27/03/1998

Scheimann Samuel
18

Hậu vệ

Quốc gia: Israel

03/11/1987

Scheimann Samuel
18

Hậu vệ

03/11/1987

Yeboah, John
19

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

23/06/2000

Yeboah, John
19

Tiền vệ

23/06/2000

Bruggen Damian
20

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

18/03/1996

Bruggen Damian
20

Hậu vệ

18/03/1996

Linthorst Evert
21

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

03/03/2000

Linthorst Evert
21

Tiền vệ

03/03/2000

Verbong Bram
22

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

23/12/1999

Verbong Bram
22

Thủ môn

23/12/1999

Bosch, Levy
22

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

16/04/2001

Bosch, Levy
22

Thủ môn

16/04/2001

Roemer, Yahcuroo
23

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

22/07/2001

Roemer, Yahcuroo
23

Tiền đạo

22/07/2001

Janssen, Simon
24

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

25/09/2000

Janssen, Simon
24

Tiền vệ

25/09/2000

Bastiaans, Aaron
25

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

04/04/2002

Bastiaans, Aaron
25

Tiền vệ

04/04/2002

van Dijck Stan
26

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

07/10/2000

van Dijck Stan
26

Hậu vệ

07/10/2000

Antunic, Marko
30

Thủ môn

Quốc gia: Serbia

01/01/1970

Antunic, Marko
30

Thủ môn

01/01/1970

Craenmehr, Jens
30

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

30/04/2002

Craenmehr, Jens
30

Thủ môn

30/04/2002

Lee Cattermole
31

Tiền vệ

Quốc gia: England

21/03/1988

Lee Cattermole
31

Tiền vệ

21/03/1988

Wienhoven, Paul
32

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

10/02/2000

Wienhoven, Paul
32

Tiền vệ

10/02/2000