Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

zalgiris vilnius

Vilnius - Lithuania

Quốc tịch : Lithuania | Sân nhà: Lff Stadium | Sức chứa: 5,400

Logo Zalgiris Vilnius

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zub, Marek

CẦU THỦ

1

Vitkauskas, Armantas

Vị trí: Thủ môn

2

Olberkis, Sigitas

Vị trí: Hậu vệ

3

Freidgeimas, Georgas

Vị trí: Hậu vệ

Portilla, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

4

Vorobjovas, Modestas

Vị trí: Tiền vệ

5

Donovan Slijngard

Vị trí: Tiền vệ

6

Adili, Mevlan

Vị trí: Tiền vệ

7

Perez, Victor

Vị trí: Tiền vệ

8

Antal, Liviu

Vị trí: Tiền vệ

9

Urbys, Simonas

Vị trí: Tiền đạo

10

Kis, Tomislav

Vị trí: Tiền đạo

11

Filipov, Venelin

Vị trí: Hậu vệ

13

Mikoliunas, Saulius

Vị trí: Tiền vệ

16

Tomic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

17

Vareika, Matas

Vị trí: Tiền vệ

22

Morer, Pau

Vị trí: Tiền đạo

23

Baravykas, Rolandas

Vị trí: Hậu vệ

33

Simkus, Domantas

Vị trí: Tiền vệ

44

Erton Fejzullahu

Vị trí: Tiền đạo

56

Laurentiu Branescu

Vị trí: Thủ môn

62

Ankudinov, Adam

Vị trí: Tiền vệ

70

Pukhov, Timur

Vị trí: Tiền vệ

73

Linauskas, Deividas

Vị trí: Hậu vệ

81

Mikulenas, Meinardas

Vị trí: Tiền đạo

95

Ralys, Gaudentas

Vị trí: Thủ môn

96

Jarusevicius, Gustas

Vị trí: Tiền vệ

99

Cipkus, Osvaldas

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zub, Marek

CẦU THỦ

1

Vitkauskas, Armantas

Vị trí: Thủ môn

2

Olberkis, Sigitas

Vị trí: Hậu vệ

3

Freidgeimas, Georgas

Vị trí: Hậu vệ

Portilla, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

4

Vorobjovas, Modestas

Vị trí: Tiền vệ

5

Donovan Slijngard

Vị trí: Tiền vệ

6

Adili, Mevlan

Vị trí: Tiền vệ

7

Perez, Victor

Vị trí: Tiền vệ

8

Antal, Liviu

Vị trí: Tiền vệ

9

Urbys, Simonas

Vị trí: Tiền đạo

10

Kis, Tomislav

Vị trí: Tiền đạo

11

Filipov, Venelin

Vị trí: Hậu vệ

13

Mikoliunas, Saulius

Vị trí: Tiền vệ

16

Tomic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

17

Vareika, Matas

Vị trí: Tiền vệ

22

Morer, Pau

Vị trí: Tiền đạo

23

Baravykas, Rolandas

Vị trí: Hậu vệ

33

Simkus, Domantas

Vị trí: Tiền vệ

44

Erton Fejzullahu

Vị trí: Tiền đạo

56

Laurentiu Branescu

Vị trí: Thủ môn

62

Ankudinov, Adam

Vị trí: Tiền vệ

70

Pukhov, Timur

Vị trí: Tiền vệ

73

Linauskas, Deividas

Vị trí: Hậu vệ

81

Mikulenas, Meinardas

Vị trí: Tiền đạo

95

Ralys, Gaudentas

Vị trí: Thủ môn

96

Jarusevicius, Gustas

Vị trí: Tiền vệ

99

Cipkus, Osvaldas

Vị trí: Tiền đạo