vitoria guimaraes b

Guimaraes - Bồ Đào Nha

Quốc tịch : Bồ Đào Nha | Sân nhà: Dom Afonso Henriques | Sức chứa: 30,008

Logo VITORIA GUIMARAES B

HUẤN LUYỆN VIÊN

Alex Costa

CẦU THỦ

3

Sualehe, David

Vị trí: Hậu vệ

13

Fukahori, Shumpei

Vị trí: Tiền vệ

13

Shan, Huanhuan

Vị trí: Tiền đạo

14

Medarious, Henry

Vị trí: Tiền đạo

18

Elmusrati, Ali

Vị trí: Tiền vệ

22

Helder

Vị trí: Tiền đạo

29

Pedro Raul

Vị trí: Tiền đạo

31

Loreintz, Rosier

Vị trí: Tiền vệ

33

Martins, Denis

Vị trí: Hậu vệ

34

Spanoudakis, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

41

Tapsoba, Edmond

Vị trí: Hậu vệ

44

Nuca

Vị trí: Hậu vệ

51

Achouri, Elias

Vị trí: Tiền đạo

55

Costa, Andre

Vị trí: Thủ môn

58

Olivares, Christopher

Vị trí: Tiền đạo

60

Ouattara, Zie Mohamed

Vị trí: Hậu vệ

61

Bruno, Joao

Vị trí: Tiền vệ

62

Reisinho, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

64

Martins, Tiago

Vị trí: Thủ môn

65

Correia, Romain

Vị trí: Hậu vệ

67

Huang, Wei

Vị trí: Hậu vệ

68

Magalhaes, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

70

Almeida, Andre

Vị trí: Tiền vệ

74

Biro, Bence

Vị trí: Tiền đạo

75

Jorginho

Vị trí: Hậu vệ

76

Justino, Edson

Vị trí: Tiền đạo

77

Correia, Joao

Vị trí: Tiền đạo

79

Encada, Jefferson

Vị trí: Tiền đạo

80

S, Dani

Vị trí:

81

Aziz

Vị trí: Tiền đạo

85

Silva, Tiago

Vị trí: Thủ môn

86

Gudelj, Dragisa

Vị trí: Hậu vệ

88

Biai, Mimito

Vị trí: Tiền vệ

89

Nuninho

Vị trí: Tiền đạo

94

Phete, Thibang

Vị trí: Tiền vệ

99

Silva, Daniel

Vị trí: Thủ môn

99

Figueira, Daniel

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Alex Costa

CẦU THỦ

3

Sualehe, David

Vị trí: Hậu vệ

13

Fukahori, Shumpei

Vị trí: Tiền vệ

13

Shan, Huanhuan

Vị trí: Tiền đạo

14

Medarious, Henry

Vị trí: Tiền đạo

18

Elmusrati, Ali

Vị trí: Tiền vệ

22

Helder

Vị trí: Tiền đạo

29

Pedro Raul

Vị trí: Tiền đạo

31

Loreintz, Rosier

Vị trí: Tiền vệ

33

Martins, Denis

Vị trí: Hậu vệ

34

Spanoudakis, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

41

Tapsoba, Edmond

Vị trí: Hậu vệ

44

Nuca

Vị trí: Hậu vệ

51

Achouri, Elias

Vị trí: Tiền đạo

55

Costa, Andre

Vị trí: Thủ môn

58

Olivares, Christopher

Vị trí: Tiền đạo

60

Ouattara, Zie Mohamed

Vị trí: Hậu vệ

61

Bruno, Joao

Vị trí: Tiền vệ

62

Reisinho, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

64

Martins, Tiago

Vị trí: Thủ môn

65

Correia, Romain

Vị trí: Hậu vệ

67

Huang, Wei

Vị trí: Hậu vệ

68

Magalhaes, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

70

Almeida, Andre

Vị trí: Tiền vệ

74

Biro, Bence

Vị trí: Tiền đạo

75

Jorginho

Vị trí: Hậu vệ

76

Justino, Edson

Vị trí: Tiền đạo

77

Correia, Joao

Vị trí: Tiền đạo

79

Encada, Jefferson

Vị trí: Tiền đạo

80

S, Dani

Vị trí:

81

Aziz

Vị trí: Tiền đạo

85

Silva, Tiago

Vị trí: Thủ môn

86

Gudelj, Dragisa

Vị trí: Hậu vệ

88

Biai, Mimito

Vị trí: Tiền vệ

89

Nuninho

Vị trí: Tiền đạo

94

Phete, Thibang

Vị trí: Tiền vệ

99

Silva, Daniel

Vị trí: Thủ môn

99

Figueira, Daniel

Vị trí: Thủ môn

Kết quả thi đấu VITORIA GUIMARAES B

Huấn luyện viên

Alex Costa

Quốc gia: Bồ Đào Nha

Cầu thủ
3

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

23/03/1997

13

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

29/06/1998

13

Tiền đạo

Quốc gia: Trung Quốc

24/01/1999

14

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

20/09/1998

18

Tiền vệ

Quốc gia: Libi

06/04/1996

22

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

05/04/1997

29

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

05/11/1996

31

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

14/08/1998

33

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

30/06/1997

34

Tiền vệ

Quốc gia: Hy Lạp

25/11/1998

41

Hậu vệ

Quốc gia: Burkina Faso

02/02/1999

44

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

09/07/1998

51

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

10/02/1999

55

Thủ môn

Quốc gia: Bồ Đào Nha

24/05/1995

58

Tiền đạo

Quốc gia: Peru

03/04/1999

60

Hậu vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

09/01/2000

61

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

11/01/1998

62

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

09/04/1999

64

Thủ môn

Quốc gia: Bồ Đào Nha

28/09/1998

65

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

06/09/1999

67

Hậu vệ

Quốc gia: Trung Quốc

29/10/1993

68

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

19/04/1994

70

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

30/05/2000

74

Tiền đạo

Quốc gia: Hungary

14/07/1998

75

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

19/05/1998

76

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

17/09/1998

77

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

05/09/1996

79

Tiền đạo

Quốc gia: Guinea-Bissau

17/04/1998

80

Quốc gia:

01/01/1970

81

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

10/11/1998

85

Thủ môn

Quốc gia: Bồ Đào Nha

28/03/2000

86

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

08/11/1997

88

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

12/12/1997

89

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

28/02/1998

94

Tiền vệ

Quốc gia: Nam Phi

04/04/1994

99

Thủ môn

Quốc gia: Bồ Đào Nha

11/04/2000

99

Thủ môn

Quốc gia: Bồ Đào Nha

20/07/1998

728x90
130x300
130x300