vitoria guimaraes b

Guimaraes - Bồ Đào Nha

Quốc tịch : Bồ Đào Nha | Sân nhà: Dom Afonso Henriques | Sức chứa: 30,008

Logo VITORIA GUIMARAES B

HUẤN LUYỆN VIÊN

Costa, Alex

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Costa, Alex

CẦU THỦ

Kết quả thi đấu VITORIA GUIMARAES B

Huấn luyện viên

Costa, Alex

Quốc gia:

Cầu thủ
728x90
130x300
130x300