virtus entella

Chiavari - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Comunale Di Chiavari | Sức chứa: 4,154

Logo Virtus Entella

Soi kèo Roma vs Virtus Entella, 03h00 ngày 15/1: Gã khổng lồ và kẻ tí hon

access_time 14-01-2019

Giữa Roma và Virtus Entella có sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp. Cục diện của trân đấu này đã được định đoạt trước và hoàn toàn không có bất ngờ nào xảy ra.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Boscaglia, Roberto

CẦU THỦ

Gragnoli, Filippo

Vị trí: Thủ môn

1

Paroni, Andrea

Vị trí: Thủ môn

Siaulys, Ovidijus

Vị trí: Thủ môn

Reale, Gianluca

Vị trí: Hậu vệ

Migliorelli, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

2

Nagy, Filip

Vị trí: Hậu vệ

4

Belli, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

5

Zigrossi, Valerio

Vị trí: Hậu vệ

Brunozzi, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Nardelli, Eugenio

Vị trí: Hậu vệ

Marco Chiosa

Vị trí: Hậu vệ

6

Crialese, Carlo

Vị trí: Hậu vệ

Lipani, Jacopo

Vị trí: Tiền vệ

7

Mota, Dany

Vị trí: Tiền đạo

8

Urso, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

Andreis, Simone

Vị trí: Tiền đạo

Meazzi, Lorenzo

Vị trí: Tiền đạo

Costa, Alessandro

Vị trí: Tiền đạo

Vianni, Samuele

Vị trí: Tiền đạo

9

Caturano, Salvatore

Vị trí: Tiền đạo

10

Nizzetto, Luca

Vị trí: Tiền vệ

11

Currarino, Michele

Vị trí: Tiền vệ

12

Samuele Massolo

Vị trí: Thủ môn

15

Pellizzer, Michele

Vị trí: Hậu vệ

16

Icardi, Simone

Vị trí: Tiền vệ

17

Ardizzone, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

18

Petrovic, Tomi

Vị trí: Tiền đạo

20

Iocolano, Simone

Vị trí: Tiền vệ

21

Ivan De Santis

Vị trí: Hậu vệ

22

Ayoub, Aladin

Vị trí: Thủ môn

23

Paolucci, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

26

Di Cosmo

Vị trí: Tiền vệ

27

Mirko Eramo

Vị trí: Tiền vệ

29

Havlena, Jan

Vị trí: Tiền vệ

29

Baroni, Riccardo

Vị trí: Hậu vệ

30

Cleur, Gabriel

Vị trí: Hậu vệ

31

De Rigo, Mattia

Vị trí: Tiền vệ

31

Casagrande, Luca

Vị trí: Hậu vệ

32

Mancosu, Matteo

Vị trí: Tiền đạo

33

Adorjan, Krisztian

Vị trí: Tiền vệ

34

Bonini, Federico

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Boscaglia, Roberto

CẦU THỦ

Gragnoli, Filippo

Vị trí: Thủ môn

1

Paroni, Andrea

Vị trí: Thủ môn

Siaulys, Ovidijus

Vị trí: Thủ môn

Reale, Gianluca

Vị trí: Hậu vệ

Migliorelli, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

2

Nagy, Filip

Vị trí: Hậu vệ

4

Belli, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

5

Zigrossi, Valerio

Vị trí: Hậu vệ

Brunozzi, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Nardelli, Eugenio

Vị trí: Hậu vệ

Marco Chiosa

Vị trí: Hậu vệ

6

Crialese, Carlo

Vị trí: Hậu vệ

Lipani, Jacopo

Vị trí: Tiền vệ

7

Mota, Dany

Vị trí: Tiền đạo

8

Urso, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

Andreis, Simone

Vị trí: Tiền đạo

Meazzi, Lorenzo

Vị trí: Tiền đạo

Costa, Alessandro

Vị trí: Tiền đạo

Vianni, Samuele

Vị trí: Tiền đạo

9

Caturano, Salvatore

Vị trí: Tiền đạo

10

Nizzetto, Luca

Vị trí: Tiền vệ

11

Currarino, Michele

Vị trí: Tiền vệ

12

Samuele Massolo

Vị trí: Thủ môn

15

Pellizzer, Michele

Vị trí: Hậu vệ

16

Icardi, Simone

Vị trí: Tiền vệ

17

Ardizzone, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

18

Petrovic, Tomi

Vị trí: Tiền đạo

20

Iocolano, Simone

Vị trí: Tiền vệ

21

Ivan De Santis

Vị trí: Hậu vệ

22

Ayoub, Aladin

Vị trí: Thủ môn

23

Paolucci, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

26

Di Cosmo

Vị trí: Tiền vệ

27

Mirko Eramo

Vị trí: Tiền vệ

29

Havlena, Jan

Vị trí: Tiền vệ

29

Baroni, Riccardo

Vị trí: Hậu vệ

30

Cleur, Gabriel

Vị trí: Hậu vệ

31

De Rigo, Mattia

Vị trí: Tiền vệ

31

Casagrande, Luca

Vị trí: Hậu vệ

32

Mancosu, Matteo

Vị trí: Tiền đạo

33

Adorjan, Krisztian

Vị trí: Tiền vệ

34

Bonini, Federico

Vị trí: Hậu vệ