virtus entella

Chiavari - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Comunale Di Chiavari | Sức chứa: 4,154

Virtus Entella
Soi keo Roma vs Virtus Entella, 03h00 ngay 15/1: Ga khong lo va ke ti hon

Soi kèo Roma vs Virtus Entella, 03h00 ngày 15/1: Gã khổng lồ và kẻ tí hon

access_time 14-01-2019

Giữa Roma và Virtus Entella có sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp. Cục diện của trân đấu này đã được định đoạt trước và hoàn toàn không có bất ngờ nào xảy ra.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Boscaglia, Roberto
Boscaglia, Roberto

CẦU THỦ

Gragnoli, Filippo

Gragnoli, Filippo

Vị trí: Thủ môn

Paroni, Andrea
1

Paroni, Andrea

Vị trí: Thủ môn

Siaulys, Ovidijus

Siaulys, Ovidijus

Vị trí: Thủ môn

Gaccioli, Nicolo

Gaccioli, Nicolo

Vị trí: Thủ môn

Zucchetti, Raul
3

Zucchetti, Raul

Vị trí: Hậu vệ

Belli, Francesco
4

Belli, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

Zigrossi, Valerio
5

Zigrossi, Valerio

Vị trí: Hậu vệ

Oneto, Luca

Oneto, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Mauro Coppolaro

Mauro Coppolaro

Vị trí: Hậu vệ

Sernicola, Leonardo

Sernicola, Leonardo

Vị trí: Hậu vệ

Marco Chiosa

Marco Chiosa

Vị trí: Hậu vệ

Brunozzi, Andrea

Brunozzi, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Nardelli, Eugenio

Nardelli, Eugenio

Vị trí: Hậu vệ

Nagy, Filip
2

Nagy, Filip

Vị trí: Hậu vệ

Valietti, Federico

Valietti, Federico

Vị trí: Hậu vệ

Reale, Gianluca

Reale, Gianluca

Vị trí: Hậu vệ

Lipani, Jacopo

Lipani, Jacopo

Vị trí: Tiền vệ

Toscano, Marco

Toscano, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Settembrini, Andrea

Settembrini, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Paolo, Manuel
8

Paolo, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Cicconi, Manuel

Cicconi, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Andreis, Simone

Andreis, Simone

Vị trí: Tiền đạo

Caturano, Salvatore
9

Caturano, Salvatore

Vị trí: Tiền đạo

Nizzetto, Luca
10

Nizzetto, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Currarino, Michele
11

Currarino, Michele

Vị trí: Tiền vệ

Samuele Massolo
12

Samuele Massolo

Vị trí: Thủ môn

Borra, Daniele
12

Borra, Daniele

Vị trí: Thủ môn

Pellizzer, Michele
15

Pellizzer, Michele

Vị trí: Hậu vệ

Icardi, Simone
16

Icardi, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Ardizzone, Francesco
17

Ardizzone, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

Ayoub, Aladin
22

Ayoub, Aladin

Vị trí: Thủ môn

Crimi, Marco
23

Crimi, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Paolucci, Andrea
23

Paolucci, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Mirko Eramo
27

Mirko Eramo

Vị trí: Tiền vệ

Baroni, Riccardo
29

Baroni, Riccardo

Vị trí: Hậu vệ

Havlena, Jan
29

Havlena, Jan

Vị trí: Tiền vệ

Cleur, Gabriel
30

Cleur, Gabriel

Vị trí: Hậu vệ

Casagrande, Luca
31

Casagrande, Luca

Vị trí: Hậu vệ

De Rigo, Mattia
31

De Rigo, Mattia

Vị trí: Tiền vệ

Adorjan, Krisztian
33

Adorjan, Krisztian

Vị trí: Tiền vệ

Bonini, Federico
34

Bonini, Federico

Vị trí: Hậu vệ

Vianni, Samuele

Vianni, Samuele

Vị trí: Tiền đạo

Costa, Alessandro

Costa, Alessandro

Vị trí: Tiền đạo

Meazzi, Lorenzo

Meazzi, Lorenzo

Vị trí: Tiền đạo

Luca, Manuel

Luca, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

Pandolfi, Luca

Pandolfi, Luca

Vị trí: Tiền đạo

Mota, Dany
7

Mota, Dany

Vị trí: Tiền đạo

Giuseppe De Luca
10

Giuseppe De Luca

Vị trí: Tiền đạo

Puntorere, Francesco
14

Puntorere, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

Gatto, Leonardo
16

Gatto, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

Petrovic, Tomi
18

Petrovic, Tomi

Vị trí: Tiền đạo

Mancosu, Matteo
32

Mancosu, Matteo

Vị trí: Tiền đạo

Siaulys, Ovidijus

Siaulys, Ovidijus

Vị trí:

Adorjan, Krisztian

Adorjan, Krisztian

Vị trí:

Bonini
34

Bonini

Vị trí:

Bruno, Andrea
35

Bruno, Andrea

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Boscaglia, Roberto
Boscaglia, Roberto

CẦU THỦ

Gragnoli, Filippo

Gragnoli, Filippo

Vị trí: Thủ môn

Paroni, Andrea
1

Paroni, Andrea

Vị trí: Thủ môn

Siaulys, Ovidijus

Siaulys, Ovidijus

Vị trí: Thủ môn

Gaccioli, Nicolo

Gaccioli, Nicolo

Vị trí: Thủ môn

Zucchetti, Raul
3

Zucchetti, Raul

Vị trí: Hậu vệ

Belli, Francesco
4

Belli, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

Zigrossi, Valerio
5

Zigrossi, Valerio

Vị trí: Hậu vệ

Oneto, Luca

Oneto, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Mauro Coppolaro

Mauro Coppolaro

Vị trí: Hậu vệ

Sernicola, Leonardo

Sernicola, Leonardo

Vị trí: Hậu vệ

Marco Chiosa

Marco Chiosa

Vị trí: Hậu vệ

Brunozzi, Andrea

Brunozzi, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Nardelli, Eugenio

Nardelli, Eugenio

Vị trí: Hậu vệ

Nagy, Filip
2

Nagy, Filip

Vị trí: Hậu vệ

Valietti, Federico

Valietti, Federico

Vị trí: Hậu vệ

Reale, Gianluca

Reale, Gianluca

Vị trí: Hậu vệ

Lipani, Jacopo

Lipani, Jacopo

Vị trí: Tiền vệ

Toscano, Marco

Toscano, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Settembrini, Andrea

Settembrini, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Paolo, Manuel
8

Paolo, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Cicconi, Manuel

Cicconi, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Andreis, Simone

Andreis, Simone

Vị trí: Tiền đạo

Caturano, Salvatore
9

Caturano, Salvatore

Vị trí: Tiền đạo

Nizzetto, Luca
10

Nizzetto, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Currarino, Michele
11

Currarino, Michele

Vị trí: Tiền vệ

Samuele Massolo
12

Samuele Massolo

Vị trí: Thủ môn

Borra, Daniele
12

Borra, Daniele

Vị trí: Thủ môn

Pellizzer, Michele
15

Pellizzer, Michele

Vị trí: Hậu vệ

Icardi, Simone
16

Icardi, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Ardizzone, Francesco
17

Ardizzone, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

Ayoub, Aladin
22

Ayoub, Aladin

Vị trí: Thủ môn

Crimi, Marco
23

Crimi, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Paolucci, Andrea
23

Paolucci, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Mirko Eramo
27

Mirko Eramo

Vị trí: Tiền vệ

Baroni, Riccardo
29

Baroni, Riccardo

Vị trí: Hậu vệ

Havlena, Jan
29

Havlena, Jan

Vị trí: Tiền vệ

Cleur, Gabriel
30

Cleur, Gabriel

Vị trí: Hậu vệ

Casagrande, Luca
31

Casagrande, Luca

Vị trí: Hậu vệ

De Rigo, Mattia
31

De Rigo, Mattia

Vị trí: Tiền vệ

Adorjan, Krisztian
33

Adorjan, Krisztian

Vị trí: Tiền vệ

Bonini, Federico
34

Bonini, Federico

Vị trí: Hậu vệ

Vianni, Samuele

Vianni, Samuele

Vị trí: Tiền đạo

Costa, Alessandro

Costa, Alessandro

Vị trí: Tiền đạo

Meazzi, Lorenzo

Meazzi, Lorenzo

Vị trí: Tiền đạo

Luca, Manuel

Luca, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

Pandolfi, Luca

Pandolfi, Luca

Vị trí: Tiền đạo

Mota, Dany
7

Mota, Dany

Vị trí: Tiền đạo

Giuseppe De Luca
10

Giuseppe De Luca

Vị trí: Tiền đạo

Puntorere, Francesco
14

Puntorere, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

Gatto, Leonardo
16

Gatto, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

Petrovic, Tomi
18

Petrovic, Tomi

Vị trí: Tiền đạo

Mancosu, Matteo
32

Mancosu, Matteo

Vị trí: Tiền đạo

Siaulys, Ovidijus

Siaulys, Ovidijus

Vị trí:

Adorjan, Krisztian

Adorjan, Krisztian

Vị trí:

Bonini
34

Bonini

Vị trí:

Bruno, Andrea
35

Bruno, Andrea

Vị trí: