viking fk

Stavanger - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: SR-Bank Arena | Sức chứa: 16,300

Logo Viking FK

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berntsen, Bjarne

CẦU THỦ

1

Austbo, Iven

Vị trí: Thủ môn

3

Vevatne, Viljar

Vị trí: Hậu vệ

4

Salte, Tord Johnsen

Vị trí: Hậu vệ

5

Andersson, Axel

Vị trí: Hậu vệ

6

Hove, Runar

Vị trí: Hậu vệ

7

Bytyqi, Zymer

Vị trí: Tiền đạo

8

Furdal, Johnny

Vị trí: Tiền vệ

9

Torsteinbo, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

10

Hoiland, Tommy

Vị trí: Tiền đạo

11

Tripic, Zlatko

Vị trí: Tiền vệ

12

Arnebrott, Erik Johannes

Vị trí: Thủ môn

14

Danielsen, Andre

Vị trí: Tiền vệ

15

Wichne, Amund

Vị trí: Thủ môn

16

Ostensen, Even

Vị trí: Tiền đạo

18

Bjorshol, Sondre Flem

Vị trí: Hậu vệ

19

Ekeland, Jostein

Vị trí: Tiền đạo

20

Ibrahimaj, Ylldren

Vị trí: Tiền đạo

21

Tangen, Harald

Vị trí: Tiền vệ

22

Johnsen, Lasse Berg

Vị trí: Tiền vệ

23

Vikstol, Rolf Daniel

Vị trí: Hậu vệ

25

Sale, Usmani

Vị trí: Tiền đạo

27

Samuel Kari Fridjonsson

Vị trí: Tiền vệ

28

Thorstvedt, Kristian

Vị trí: Tiền vệ

30

Pereira, Adrian Nilsen

Vị trí: Hậu vệ

32

Pollen, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

41

Solvberg Ur, Trym

Vị trí: Thủ môn

42

Haugen, Herman Johan

Vị trí: Hậu vệ

43

Sodal, Lars Erik

Vị trí: Tiền vệ

44

Vallotto, Nils

Vị trí: Hậu vệ

45

Oidvin, Ivar

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berntsen, Bjarne

CẦU THỦ

1

Austbo, Iven

Vị trí: Thủ môn

3

Vevatne, Viljar

Vị trí: Hậu vệ

4

Salte, Tord Johnsen

Vị trí: Hậu vệ

5

Andersson, Axel

Vị trí: Hậu vệ

6

Hove, Runar

Vị trí: Hậu vệ

7

Bytyqi, Zymer

Vị trí: Tiền đạo

8

Furdal, Johnny

Vị trí: Tiền vệ

9

Torsteinbo, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

10

Hoiland, Tommy

Vị trí: Tiền đạo

11

Tripic, Zlatko

Vị trí: Tiền vệ

12

Arnebrott, Erik Johannes

Vị trí: Thủ môn

14

Danielsen, Andre

Vị trí: Tiền vệ

15

Wichne, Amund

Vị trí: Thủ môn

16

Ostensen, Even

Vị trí: Tiền đạo

18

Bjorshol, Sondre Flem

Vị trí: Hậu vệ

19

Ekeland, Jostein

Vị trí: Tiền đạo

20

Ibrahimaj, Ylldren

Vị trí: Tiền đạo

21

Tangen, Harald

Vị trí: Tiền vệ

22

Johnsen, Lasse Berg

Vị trí: Tiền vệ

23

Vikstol, Rolf Daniel

Vị trí: Hậu vệ

25

Sale, Usmani

Vị trí: Tiền đạo

27

Samuel Kari Fridjonsson

Vị trí: Tiền vệ

28

Thorstvedt, Kristian

Vị trí: Tiền vệ

30

Pereira, Adrian Nilsen

Vị trí: Hậu vệ

32

Pollen, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

41

Solvberg Ur, Trym

Vị trí: Thủ môn

42

Haugen, Herman Johan

Vị trí: Hậu vệ

43

Sodal, Lars Erik

Vị trí: Tiền vệ

44

Vallotto, Nils

Vị trí: Hậu vệ

45

Oidvin, Ivar

Vị trí: Tiền đạo