Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

việt nam

- Việt Nam

Quốc tịch : Việt Nam | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Việt Nam

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hang Seo, Park

CẦU THỦ

1

Bùi, Tiến Dũng

Vị trí: Thủ môn

2

Đỗ, Mạnh

Vị trí: Hậu vệ

3

Quế Ngọc Hải

Vị trí: Hậu vệ

4

Bui, Dung

Vị trí: Hậu vệ

5

Đoàn, Văn Hậu

Vị trí: Hậu vệ

6

Lương Xuân Trường

Vị trí: Tiền vệ

7

Nguyễn, Hùng

Vị trí: Tiền vệ

8

Nguyễn Trọng Hoàng

Vị trí: Tiền vệ

9

Nguyễn, Toàn

Vị trí: Tiền đạo

10

Nguyễn, Công Phượng

Vị trí: Tiền đạo

11

Ngân, Văn Đại

Vị trí: Tiền vệ

12

Nguyễn Phong, Hồng Duy

Vị trí: Tiền vệ

13

Nguyễn, Mạnh

Vị trí: Thủ môn

14

Tran, Minh Vuong

Vị trí: Tiền vệ

15

Phạm, Đức Huy

Vị trí: Tiền vệ

16

Đỗ Hùng Dũng

Vị trí: Tiền vệ

17

Hồ, Tấn Tài

Vị trí: Hậu vệ

18

Hà, Đức Chinh

Vị trí: Tiền đạo

19

Nguyễn, Hải

Vị trí: Tiền đạo

20

Phan, Văn Đức

Vị trí: Tiền vệ

21

Nguyễn, Thành Chung

Vị trí: Hậu vệ

22

Nguyễn, Tiến Linh

Vị trí: Tiền đạo

23

Đặng, Lâm

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hang Seo, Park

CẦU THỦ

1

Bùi, Tiến Dũng

Vị trí: Thủ môn

2

Đỗ, Mạnh

Vị trí: Hậu vệ

3

Quế Ngọc Hải

Vị trí: Hậu vệ

4

Bui, Dung

Vị trí: Hậu vệ

5

Đoàn, Văn Hậu

Vị trí: Hậu vệ

6

Lương Xuân Trường

Vị trí: Tiền vệ

7

Nguyễn, Hùng

Vị trí: Tiền vệ

8

Nguyễn Trọng Hoàng

Vị trí: Tiền vệ

9

Nguyễn, Toàn

Vị trí: Tiền đạo

10

Nguyễn, Công Phượng

Vị trí: Tiền đạo

11

Ngân, Văn Đại

Vị trí: Tiền vệ

12

Nguyễn Phong, Hồng Duy

Vị trí: Tiền vệ

13

Nguyễn, Mạnh

Vị trí: Thủ môn

14

Tran, Minh Vuong

Vị trí: Tiền vệ

15

Phạm, Đức Huy

Vị trí: Tiền vệ

16

Đỗ Hùng Dũng

Vị trí: Tiền vệ

17

Hồ, Tấn Tài

Vị trí: Hậu vệ

18

Hà, Đức Chinh

Vị trí: Tiền đạo

19

Nguyễn, Hải

Vị trí: Tiền đạo

20

Phan, Văn Đức

Vị trí: Tiền vệ

21

Nguyễn, Thành Chung

Vị trí: Hậu vệ

22

Nguyễn, Tiến Linh

Vị trí: Tiền đạo

23

Đặng, Lâm

Vị trí: Thủ môn