việt nam

- Việt Nam

Quốc tịch : Việt Nam | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Việt Nam

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hang Seo, Park

CẦU THỦ

1

Bùi, Tiến Dũng

Vị trí: Thủ môn

2

Đỗ, Mạnh

Vị trí: Hậu vệ

3

Quế Ngọc Hải

Vị trí: Hậu vệ

4

Bui, Dung

Vị trí: Hậu vệ

5

Đoàn, Văn Hậu

Vị trí: Hậu vệ

6

Lương Xuân Trường

Vị trí: Tiền vệ

7

Nguyễn, Hùng

Vị trí: Tiền vệ

8

Nguyễn Trọng Hoàng

Vị trí: Tiền vệ

9

Nguyễn, Toàn

Vị trí: Tiền đạo

10

Nguyễn, Công Phượng

Vị trí: Tiền đạo

11

Ngân, Văn Đại

Vị trí: Tiền vệ

12

Nguyễn Phong, Hồng Duy

Vị trí: Tiền vệ

13

Nguyễn, Mạnh

Vị trí: Thủ môn

14

Tran, Minh Vuong

Vị trí: Tiền vệ

15

Phạm, Đức Huy

Vị trí: Tiền vệ

16

Đỗ Hùng Dũng

Vị trí: Tiền vệ

17

Hồ, Tấn Tài

Vị trí: Hậu vệ

18

Hà, Đức Chinh

Vị trí: Tiền đạo

19

Nguyễn, Hải

Vị trí: Tiền đạo

20

Phan, Văn Đức

Vị trí: Tiền vệ

21

Nguyễn, Thành Chung

Vị trí: Hậu vệ

22

Nguyễn, Tiến Linh

Vị trí: Tiền đạo

23

Đặng, Lâm

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hang Seo, Park

CẦU THỦ

1

Bùi, Tiến Dũng

Vị trí: Thủ môn

2

Đỗ, Mạnh

Vị trí: Hậu vệ

3

Quế Ngọc Hải

Vị trí: Hậu vệ

4

Bui, Dung

Vị trí: Hậu vệ

5

Đoàn, Văn Hậu

Vị trí: Hậu vệ

6

Lương Xuân Trường

Vị trí: Tiền vệ

7

Nguyễn, Hùng

Vị trí: Tiền vệ

8

Nguyễn Trọng Hoàng

Vị trí: Tiền vệ

9

Nguyễn, Toàn

Vị trí: Tiền đạo

10

Nguyễn, Công Phượng

Vị trí: Tiền đạo

11

Ngân, Văn Đại

Vị trí: Tiền vệ

12

Nguyễn Phong, Hồng Duy

Vị trí: Tiền vệ

13

Nguyễn, Mạnh

Vị trí: Thủ môn

14

Tran, Minh Vuong

Vị trí: Tiền vệ

15

Phạm, Đức Huy

Vị trí: Tiền vệ

16

Đỗ Hùng Dũng

Vị trí: Tiền vệ

17

Hồ, Tấn Tài

Vị trí: Hậu vệ

18

Hà, Đức Chinh

Vị trí: Tiền đạo

19

Nguyễn, Hải

Vị trí: Tiền đạo

20

Phan, Văn Đức

Vị trí: Tiền vệ

21

Nguyễn, Thành Chung

Vị trí: Hậu vệ

22

Nguyễn, Tiến Linh

Vị trí: Tiền đạo

23

Đặng, Lâm

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu Việt Nam

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Việt Nam

Huấn luyện viên

Hang Seo, Park

Quốc gia: Hàn Quốc

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Việt Nam

28/02/1997

2

Hậu vệ

Quốc gia: Việt Nam

29/09/1996

3

Hậu vệ

Quốc gia: Việt Nam

15/05/1993

4

Hậu vệ

Quốc gia: Việt Nam

02/10/1995

5

Hậu vệ

Quốc gia: Việt Nam

19/04/1999

6

Tiền vệ

Quốc gia: Việt Nam

28/04/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Việt Nam

02/03/1992

8

Tiền vệ

Quốc gia: Việt Nam

14/04/1989

9

Tiền đạo

Quốc gia: Việt Nam

12/04/1996

10

Tiền đạo

Quốc gia: Việt Nam

21/01/1995

11

Tiền vệ

Quốc gia: Việt Nam

09/02/1992

12

Tiền vệ

Quốc gia: Việt Nam

13/06/1996

13

Thủ môn

Quốc gia: Việt Nam

31/07/1990

14

Tiền vệ

Quốc gia: Việt Nam

28/03/1995

15

Tiền vệ

Quốc gia: Việt Nam

20/01/1995

16

Tiền vệ

Quốc gia: Việt Nam

08/09/1993

17

Hậu vệ

Quốc gia: Việt Nam

06/11/1997

18

Tiền đạo

Quốc gia: Việt Nam

22/09/1997

19

Tiền đạo

Quốc gia: Việt Nam

12/04/1997

20

Tiền vệ

Quốc gia: Việt Nam

11/04/1996

21

Hậu vệ

Quốc gia: Việt Nam

08/09/1997

22

Tiền đạo

Quốc gia: Việt Nam

20/10/1997

23

Thủ môn

Quốc gia: Việt Nam

13/08/1993

728x90
130x300
130x300