Ventforet Kofu

Quốc gia : Nhật Bản | Sân nhà: Yamanashi Chuo Bank Stadium | Sức chứa: 17,000

Ventforet Kofu

Ventforet Kofu

Quốc gia : Nhật Bản | Sân nhà: Yamanashi Chuo Bank Stadium | | Sức chứa: 17,000

Ventforet Kofu

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Ito, Akira

Quốc gia: Japan

Cầu thủ
Rafael Marques
0

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

27/05/1983

Rafael Marques
0

Tiền đạo

27/05/1983

Kawata, Kohei
1

Thủ môn

Quốc gia: Japan

13/10/1987

Kawata, Kohei
1

Thủ môn

13/10/1987

Yuzawa, Masato
2

Hậu vệ

Quốc gia: Japan

10/10/1993

Yuzawa, Masato
2

Hậu vệ

10/10/1993

Koyanagi, Tatsushi
3

Hậu vệ

Quốc gia: Japan

07/02/1990

Koyanagi, Tatsushi
3

Hậu vệ

07/02/1990

Yamamoto, Hideomi
4

Hậu vệ

Quốc gia: Japan

26/06/1980

Yamamoto, Hideomi
4

Hậu vệ

26/06/1980

Lima, Eder
6

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

05/02/1986

Lima, Eder
6

Hậu vệ

05/02/1986

Nakayama, Riku
7

Tiền vệ

Quốc gia: Japan

22/01/2001

Nakayama, Riku
7

Tiền vệ

22/01/2001

Arai, Ryohei
8

Tiền vệ

Quốc gia: Japan

03/11/1990

Arai, Ryohei
8

Tiền vệ

03/11/1990

Utaka, Peter
9

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

12/02/1984

Utaka, Peter
9

Tiền đạo

12/02/1984

Dudu
10

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

21/04/1990

Dudu
10

Tiền đạo

21/04/1990

Soneda, Yutaka
11

Tiền vệ

Quốc gia: Japan

29/08/1994

Soneda, Yutaka
11

Tiền vệ

29/08/1994

Ota, Shusuke
13

Tiền đạo

Quốc gia: Japan

23/02/1996

Ota, Shusuke
13

Tiền đạo

23/02/1996

Yokotani, Shigeru
14

Tiền vệ

Quốc gia: Japan

03/05/1987

Yokotani, Shigeru
14

Tiền vệ

03/05/1987

Matsuhashi, Masaru
16

Hậu vệ

Quốc gia: Japan

22/03/1985

Matsuhashi, Masaru
16

Hậu vệ

22/03/1985

Kanazono, Hidetaka
17

Tiền đạo

Quốc gia: Japan

09/01/1988

Kanazono, Hidetaka
17

Tiền đạo

09/01/1988

Sato, Koichi
18

Tiền đạo

Quốc gia: Japan

28/11/1986

Sato, Koichi
18

Tiền đạo

28/11/1986

Miyazaki, Junma
19

Tiền đạo

Quốc gia: Japan

10/04/2000

Miyazaki, Junma
19

Tiền đạo

10/04/2000

Goto, Kyosuke
20

Tiền vệ

Quốc gia: Japan

29/07/1992

Goto, Kyosuke
20

Tiền vệ

29/07/1992

Araki, Sho
21

Tiền vệ

Quốc gia: Japan

25/08/1995

Araki, Sho
21

Tiền vệ

25/08/1995

Oka, Hiroki
23

Thủ môn

Quốc gia: Japan

18/04/1988

Oka, Hiroki
23

Thủ môn

18/04/1988

Mori, Kota
25

Tiền đạo

Quốc gia: Japan

13/06/1997

Mori, Kota
25

Tiền đạo

13/06/1997

Kobayashi, Iwana
27

Tiền vệ

Quốc gia: Japan

17/10/1996

Kobayashi, Iwana
27

Tiền vệ

17/10/1996

Hashizume, Yuki
28

Hậu vệ

Quốc gia: Japan

10/08/1990

Hashizume, Yuki
28

Hậu vệ

10/08/1990

Barros, Junior
29

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

19/04/1993

Barros, Junior
29

Tiền đạo

19/04/1993

Okanishi, Kosuke
31

Thủ môn

Quốc gia: Japan

17/07/1990

Okanishi, Kosuke
31

Thủ môn

17/07/1990

Imazu, Yuta
34

Hậu vệ

Quốc gia: Japan

08/07/1995

Imazu, Yuta
34

Hậu vệ

08/07/1995

Uchida Kenta
39

Hậu vệ

Quốc gia: Japan

02/10/1989

Uchida Kenta
39

Hậu vệ

02/10/1989

Ogura, Shohei
40

Tiền vệ

Quốc gia: Japan

08/09/1985

Ogura, Shohei
40

Tiền vệ

08/09/1985

Takeoka Yuto
41

Hậu vệ

Quốc gia: Japan

24/06/1986

Takeoka Yuto
41

Hậu vệ

24/06/1986

Tanaka, Yusuke
50

Tiền vệ

Quốc gia: Japan

03/02/1986

Tanaka, Yusuke
50

Tiền vệ

03/02/1986