venezuela

- Venezuela

Quốc tịch : Venezuela | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Venezuela

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dudamel, Rafael

CẦU THỦ

1

Farinez, Wuilker

Vị trí: Thủ môn

2

Villanueva, Mikel

Vị trí: Hậu vệ

3

Osorio, Yordan

Vị trí: Hậu vệ

4

Chancellor, Jhon

Vị trí: Hậu vệ

5

Moreno, Junior

Vị trí: Tiền vệ

6

Herrera, Yangel

Vị trí: Tiền vệ

7

Darwin Machis

Vị trí: Tiền đạo

8

Tomas Rincon

Vị trí: Tiền vệ

9

Fernando Aristeguieta

Vị trí: Tiền đạo

10

Savarino, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

11

Juanpi

Vị trí: Tiền vệ

12

Graterol, Joel

Vị trí: Thủ môn

13

Seijas, Luis

Vị trí: Tiền vệ

14

Del Pino, Luis

Vị trí: Tiền vệ

15

Murillo, Jhon

Vị trí: Tiền vệ

16

Roberto Rosales

Vị trí: Hậu vệ

17

Josef Martinez

Vị trí: Tiền đạo

18

Soteldo, Yeferson

Vị trí: Tiền vệ

19

Figuera, Arquimedes

Vị trí: Tiền vệ

20

Hernandez, Ronald

Vị trí: Hậu vệ

21

Feltscher, Rolf

Vị trí: Hậu vệ

22

Rafael Romo

Vị trí: Thủ môn

23

Salomon Rondon

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dudamel, Rafael

CẦU THỦ

1

Farinez, Wuilker

Vị trí: Thủ môn

2

Villanueva, Mikel

Vị trí: Hậu vệ

3

Osorio, Yordan

Vị trí: Hậu vệ

4

Chancellor, Jhon

Vị trí: Hậu vệ

5

Moreno, Junior

Vị trí: Tiền vệ

6

Herrera, Yangel

Vị trí: Tiền vệ

7

Darwin Machis

Vị trí: Tiền đạo

8

Tomas Rincon

Vị trí: Tiền vệ

9

Fernando Aristeguieta

Vị trí: Tiền đạo

10

Savarino, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

11

Juanpi

Vị trí: Tiền vệ

12

Graterol, Joel

Vị trí: Thủ môn

13

Seijas, Luis

Vị trí: Tiền vệ

14

Del Pino, Luis

Vị trí: Tiền vệ

15

Murillo, Jhon

Vị trí: Tiền vệ

16

Roberto Rosales

Vị trí: Hậu vệ

17

Josef Martinez

Vị trí: Tiền đạo

18

Soteldo, Yeferson

Vị trí: Tiền vệ

19

Figuera, Arquimedes

Vị trí: Tiền vệ

20

Hernandez, Ronald

Vị trí: Hậu vệ

21

Feltscher, Rolf

Vị trí: Hậu vệ

22

Rafael Romo

Vị trí: Thủ môn

23

Salomon Rondon

Vị trí: Tiền đạo