Venezuela

Quốc tịch : | Sân nhà: | Sức chứa:

CẦU THỦ

Rodriguez, Enmis
1

Rodriguez, Enmis

Vị trí: Thủ môn

Ruiz Jorge
3

Ruiz Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Herrera, Andris
7

Herrera, Andris

Vị trí: Tiền đạo

Rodriguez, Luis
11

Rodriguez, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Marquina, Samuel
16

Marquina, Samuel

Vị trí: Tiền vệ

Victora Carlos
17

Victora Carlos

Vị trí: Tiền đạo

Cantele, Hector
20

Cantele, Hector

Vị trí: Tiền đạo

Ramos, Pedro
21

Ramos, Pedro

Vị trí: Thủ môn

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

CẦU THỦ

Rodriguez, Enmis
1

Rodriguez, Enmis

Vị trí: Thủ môn

Ruiz Jorge
3

Ruiz Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Herrera, Andris
7

Herrera, Andris

Vị trí: Tiền đạo

Rodriguez, Luis
11

Rodriguez, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Marquina, Samuel
16

Marquina, Samuel

Vị trí: Tiền vệ

Victora Carlos
17

Victora Carlos

Vị trí: Tiền đạo

Cantele, Hector
20

Cantele, Hector

Vị trí: Tiền đạo

Ramos, Pedro
21

Ramos, Pedro

Vị trí: Thủ môn