valur reykjavik

Reykjavik - Iceland

Quốc tịch : Iceland | Sân nhà: Hlídarendi Reykjavik | Sức chứa: 2,000

Logo Valur Reykjavik

HUẤN LUYỆN VIÊN

Johannesson, Olafur

CẦU THỦ

1

Hannes Halldorsson

Vị trí: Thủ môn

2

Birkir Mar Saevarsson

Vị trí: Hậu vệ

2

Alexandersson, Kari

Vị trí: Tiền vệ

3

Jonsson, Ivar

Vị trí: Hậu vệ

4

Ingvarsson, Einar

Vị trí: Tiền vệ

6

Hedlund, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

7

Sigurdsson, Haukur

Vị trí: Tiền vệ

8

Halldorsson, Kristinn

Vị trí: Tiền đạo

8

Hjaltested, Sverrir

Vị trí: Tiền vệ

9

Martin, Gary

Vị trí: Tiền đạo

10

Sigurdsson, Kristinn

Vị trí: Tiền vệ

11

Larusson, Sigurdur

Vị trí: Tiền vệ

12

Magnusson, Asgeir

Vị trí: Thủ môn

12

Gunnlaugsson, Gardar

Vị trí: Tiền đạo

17

Adolphsson, Andri

Vị trí: Tiền đạo

17

Kristofer Andre

Vị trí: Tiền vệ

18

Ingason, Birnir

Vị trí: Tiền đạo

19

Petry, Lasse

Vị trí: Tiền vệ

20

Omarsson, Orri

Vị trí: Hậu vệ

21

Eiriksson, Bjarni

Vị trí: Hậu vệ

23

Sigurbjornsson, Eidur

Vị trí: Hậu vệ

25

Johannesson, Sveinn

Vị trí: Thủ môn

28

Lyng, Emil

Vị trí: Tiền đạo

33

Einarsson, Anton

Vị trí: Thủ môn

71

Finsen, Olafur

Vị trí: Tiền đạo

77

Bartalsstovu, Kaj

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Johannesson, Olafur

CẦU THỦ

1

Hannes Halldorsson

Vị trí: Thủ môn

2

Birkir Mar Saevarsson

Vị trí: Hậu vệ

2

Alexandersson, Kari

Vị trí: Tiền vệ

3

Jonsson, Ivar

Vị trí: Hậu vệ

4

Ingvarsson, Einar

Vị trí: Tiền vệ

6

Hedlund, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

7

Sigurdsson, Haukur

Vị trí: Tiền vệ

8

Halldorsson, Kristinn

Vị trí: Tiền đạo

8

Hjaltested, Sverrir

Vị trí: Tiền vệ

9

Martin, Gary

Vị trí: Tiền đạo

10

Sigurdsson, Kristinn

Vị trí: Tiền vệ

11

Larusson, Sigurdur

Vị trí: Tiền vệ

12

Magnusson, Asgeir

Vị trí: Thủ môn

12

Gunnlaugsson, Gardar

Vị trí: Tiền đạo

17

Adolphsson, Andri

Vị trí: Tiền đạo

17

Kristofer Andre

Vị trí: Tiền vệ

18

Ingason, Birnir

Vị trí: Tiền đạo

19

Petry, Lasse

Vị trí: Tiền vệ

20

Omarsson, Orri

Vị trí: Hậu vệ

21

Eiriksson, Bjarni

Vị trí: Hậu vệ

23

Sigurbjornsson, Eidur

Vị trí: Hậu vệ

25

Johannesson, Sveinn

Vị trí: Thủ môn

28

Lyng, Emil

Vị trí: Tiền đạo

33

Einarsson, Anton

Vị trí: Thủ môn

71

Finsen, Olafur

Vị trí: Tiền đạo

77

Bartalsstovu, Kaj

Vị trí: Tiền đạo