valerenga if

Oslo - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Intility Arena | Sức chứa: 17,333

Valerenga IF

HUẤN LUYỆN VIÊN

Deila, Ronny
Deila, Ronny

CẦU THỦ

Haug, Kjetil
1

Haug, Kjetil

Vị trí: Thủ môn

Nakkim, Markus Lund
2

Nakkim, Markus Lund

Vị trí: Hậu vệ

Bjordal, Johan
3

Bjordal, Johan

Vị trí: Hậu vệ

Nation, Jonatan
4

Nation, Jonatan

Vị trí: Hậu vệ

Juarez, Efrain
5

Juarez, Efrain

Vị trí: Hậu vệ

Shala, Herolind
6

Shala, Herolind

Vị trí: Tiền vệ

Vega, Deyver
7

Vega, Deyver

Vị trí: Tiền đạo

Lekven, Magnus
8

Lekven, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

George, Mayron
9

George, Mayron

Vị trí: Tiền đạo

Vilhjalmsson, Matthias
10

Vilhjalmsson, Matthias

Vị trí: Tiền đạo

Finne, Bard
11

Finne, Bard

Vị trí: Tiền đạo

Klaesson, Kristoffer
13

Klaesson, Kristoffer

Vị trí: Thủ môn

Abu, Mohammed
14

Abu, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

Holm, Odin Thiago
15

Holm, Odin Thiago

Vị trí: Tiền đạo

Israelsson, Erik
16

Israelsson, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Borchgrevink, Christian
18

Borchgrevink, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Kwarasey, Adam
21

Kwarasey, Adam

Vị trí: Thủ môn

Nasberg, Ivan
22

Nasberg, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Myhre, Felix Horn
23

Myhre, Felix Horn

Vị trí: Tiền vệ

Adekugbe, Sam
25

Adekugbe, Sam

Vị trí: Hậu vệ

Donnum, Aron Leonard
26

Donnum, Aron Leonard

Vị trí: Tiền đạo

Kanstrup, Pierre
27

Kanstrup, Pierre

Vị trí: Hậu vệ

Camara, Ousmane
28

Camara, Ousmane

Vị trí: Tiền vệ

Fellah, Mohammed
29

Fellah, Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

Skaret, Brage
31

Skaret, Brage

Vị trí: Hậu vệ

Nouri, Amin
33

Nouri, Amin

Vị trí: Hậu vệ

Sandmoen, Brede
34

Sandmoen, Brede

Vị trí: Tiền vệ

Oppegard, Fredrik
35

Oppegard, Fredrik

Vị trí: Tiền đạo

Werni, Sander Haugaard
36

Werni, Sander Haugaard

Vị trí: Tiền đạo

Werni, Sander Haugaard
36

Werni, Sander Haugaard

Vị trí: Tiền đạo

Sahraoui, Osame
37

Sahraoui, Osame

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Deila, Ronny
Deila, Ronny

CẦU THỦ

Haug, Kjetil
1

Haug, Kjetil

Vị trí: Thủ môn

Nakkim, Markus Lund
2

Nakkim, Markus Lund

Vị trí: Hậu vệ

Bjordal, Johan
3

Bjordal, Johan

Vị trí: Hậu vệ

Nation, Jonatan
4

Nation, Jonatan

Vị trí: Hậu vệ

Juarez, Efrain
5

Juarez, Efrain

Vị trí: Hậu vệ

Shala, Herolind
6

Shala, Herolind

Vị trí: Tiền vệ

Vega, Deyver
7

Vega, Deyver

Vị trí: Tiền đạo

Lekven, Magnus
8

Lekven, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

George, Mayron
9

George, Mayron

Vị trí: Tiền đạo

Vilhjalmsson, Matthias
10

Vilhjalmsson, Matthias

Vị trí: Tiền đạo

Finne, Bard
11

Finne, Bard

Vị trí: Tiền đạo

Klaesson, Kristoffer
13

Klaesson, Kristoffer

Vị trí: Thủ môn

Abu, Mohammed
14

Abu, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

Holm, Odin Thiago
15

Holm, Odin Thiago

Vị trí: Tiền đạo

Israelsson, Erik
16

Israelsson, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Borchgrevink, Christian
18

Borchgrevink, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Kwarasey, Adam
21

Kwarasey, Adam

Vị trí: Thủ môn

Nasberg, Ivan
22

Nasberg, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Myhre, Felix Horn
23

Myhre, Felix Horn

Vị trí: Tiền vệ

Adekugbe, Sam
25

Adekugbe, Sam

Vị trí: Hậu vệ

Donnum, Aron Leonard
26

Donnum, Aron Leonard

Vị trí: Tiền đạo

Kanstrup, Pierre
27

Kanstrup, Pierre

Vị trí: Hậu vệ

Camara, Ousmane
28

Camara, Ousmane

Vị trí: Tiền vệ

Fellah, Mohammed
29

Fellah, Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

Skaret, Brage
31

Skaret, Brage

Vị trí: Hậu vệ

Nouri, Amin
33

Nouri, Amin

Vị trí: Hậu vệ

Sandmoen, Brede
34

Sandmoen, Brede

Vị trí: Tiền vệ

Oppegard, Fredrik
35

Oppegard, Fredrik

Vị trí: Tiền đạo

Werni, Sander Haugaard
36

Werni, Sander Haugaard

Vị trí: Tiền đạo

Werni, Sander Haugaard
36

Werni, Sander Haugaard

Vị trí: Tiền đạo

Sahraoui, Osame
37

Sahraoui, Osame

Vị trí: Tiền vệ