valerenga if

Oslo - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Intility Arena | Sức chứa: 17,333

Valerenga IF

HUẤN LUYỆN VIÊN

Deila, Ronny
Deila, Ronny

CẦU THỦ

Haug, Kjetil
1

Haug, Kjetil

Vị trí: Thủ môn

Nakkim, Markus Lund
2

Nakkim, Markus Lund

Vị trí: Hậu vệ

Bjordal, Johan
3

Bjordal, Johan

Vị trí: Hậu vệ

Nation, Jonatan
4

Nation, Jonatan

Vị trí: Hậu vệ

Juarez, Efrain
5

Juarez, Efrain

Vị trí: Hậu vệ

Herolind Shala
6

Herolind Shala

Vị trí: Tiền vệ

Vega, Deyver
7

Vega, Deyver

Vị trí: Tiền đạo

Lekven, Magnus
8

Lekven, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Camara, Ousmane

Camara, Ousmane

Vị trí: Tiền vệ

Holm, Odin Thiago

Holm, Odin Thiago

Vị trí: Tiền đạo

George, Mayron
9

George, Mayron

Vị trí: Tiền đạo

Vilhjalmsson, Matthias
10

Vilhjalmsson, Matthias

Vị trí: Tiền đạo

Bard Finne
11

Bard Finne

Vị trí: Tiền đạo

Klaesson, Kristoffer
13

Klaesson, Kristoffer

Vị trí: Thủ môn

Abu, Mohammed
14

Abu, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

Israelsson, Erik
16

Israelsson, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Borchgrevink, Christian
18

Borchgrevink, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Michael, Peter Godly
19

Michael, Peter Godly

Vị trí: Tiền đạo

Kwarasey, Adam
21

Kwarasey, Adam

Vị trí: Thủ môn

Nasberg, Ivan
22

Nasberg, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Myhre, Felix Horn
23

Myhre, Felix Horn

Vị trí: Tiền vệ

Adekugbe, Sam
25

Adekugbe, Sam

Vị trí: Hậu vệ

Donnum, Aron Leonard
26

Donnum, Aron Leonard

Vị trí: Tiền đạo

Kanstrup, Pierre
27

Kanstrup, Pierre

Vị trí: Hậu vệ

Grodem, Magnus
29

Grodem, Magnus

Vị trí: Tiền đạo

Hauso, Harald Martin
30

Hauso, Harald Martin

Vị trí: Hậu vệ

Skaret, Brage
31

Skaret, Brage

Vị trí: Hậu vệ

Nouri, Amin
33

Nouri, Amin

Vị trí: Hậu vệ

Oppegard, Fredrik
35

Oppegard, Fredrik

Vị trí: Tiền đạo

Werni, Sander Haugaard
36

Werni, Sander Haugaard

Vị trí: Tiền đạo

Werni, Sander Haugaard
36

Werni, Sander Haugaard

Vị trí: Tiền đạo

Sahraoui, Osame
37

Sahraoui, Osame

Vị trí: Tiền vệ

Bugge, Christoffer
38

Bugge, Christoffer

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Deila, Ronny
Deila, Ronny

CẦU THỦ

Haug, Kjetil
1

Haug, Kjetil

Vị trí: Thủ môn

Nakkim, Markus Lund
2

Nakkim, Markus Lund

Vị trí: Hậu vệ

Bjordal, Johan
3

Bjordal, Johan

Vị trí: Hậu vệ

Nation, Jonatan
4

Nation, Jonatan

Vị trí: Hậu vệ

Juarez, Efrain
5

Juarez, Efrain

Vị trí: Hậu vệ

Herolind Shala
6

Herolind Shala

Vị trí: Tiền vệ

Vega, Deyver
7

Vega, Deyver

Vị trí: Tiền đạo

Lekven, Magnus
8

Lekven, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Camara, Ousmane

Camara, Ousmane

Vị trí: Tiền vệ

Holm, Odin Thiago

Holm, Odin Thiago

Vị trí: Tiền đạo

George, Mayron
9

George, Mayron

Vị trí: Tiền đạo

Vilhjalmsson, Matthias
10

Vilhjalmsson, Matthias

Vị trí: Tiền đạo

Bard Finne
11

Bard Finne

Vị trí: Tiền đạo

Klaesson, Kristoffer
13

Klaesson, Kristoffer

Vị trí: Thủ môn

Abu, Mohammed
14

Abu, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

Israelsson, Erik
16

Israelsson, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Borchgrevink, Christian
18

Borchgrevink, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Michael, Peter Godly
19

Michael, Peter Godly

Vị trí: Tiền đạo

Kwarasey, Adam
21

Kwarasey, Adam

Vị trí: Thủ môn

Nasberg, Ivan
22

Nasberg, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Myhre, Felix Horn
23

Myhre, Felix Horn

Vị trí: Tiền vệ

Adekugbe, Sam
25

Adekugbe, Sam

Vị trí: Hậu vệ

Donnum, Aron Leonard
26

Donnum, Aron Leonard

Vị trí: Tiền đạo

Kanstrup, Pierre
27

Kanstrup, Pierre

Vị trí: Hậu vệ

Grodem, Magnus
29

Grodem, Magnus

Vị trí: Tiền đạo

Hauso, Harald Martin
30

Hauso, Harald Martin

Vị trí: Hậu vệ

Skaret, Brage
31

Skaret, Brage

Vị trí: Hậu vệ

Nouri, Amin
33

Nouri, Amin

Vị trí: Hậu vệ

Oppegard, Fredrik
35

Oppegard, Fredrik

Vị trí: Tiền đạo

Werni, Sander Haugaard
36

Werni, Sander Haugaard

Vị trí: Tiền đạo

Werni, Sander Haugaard
36

Werni, Sander Haugaard

Vị trí: Tiền đạo

Sahraoui, Osame
37

Sahraoui, Osame

Vị trí: Tiền vệ

Bugge, Christoffer
38

Bugge, Christoffer

Vị trí: Thủ môn