valerenga if

Oslo - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Intility Arena | Sức chứa: 17,834

Logo Valerenga IF

HUẤN LUYỆN VIÊN

Deila, Ronny

CẦU THỦ

1

Haug, Kjetil

Vị trí: Thủ môn

2

Nakkim, Markus Lund

Vị trí: Hậu vệ

3

Bjordal, Johan

Vị trí: Hậu vệ

4

Nation, Jonatan

Vị trí: Hậu vệ

5

Juarez, Efrain

Vị trí: Hậu vệ

6

Herolind Shala

Vị trí: Tiền vệ

7

Vega, Deyver

Vị trí: Tiền đạo

8

Lekven, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

9

Azemi, Fitim

Vị trí: Tiền đạo

10

Vilhjalmsson, Matthias

Vị trí: Tiền đạo

11

Bard Finne

Vị trí: Tiền đạo

13

Klaesson, Kristoffer

Vị trí: Thủ môn

14

Abu, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

16

Israelsson, Erik

Vị trí: Tiền vệ

17

Cornic, Leo

Vị trí: Hậu vệ

19

Michael, Peter Godly

Vị trí: Tiền đạo

20

Opsahl, Sakarias

Vị trí: Tiền vệ

21

Kwarasey, Adam

Vị trí: Thủ môn

22

Nasberg, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

23

Myhre, Felix Horn

Vị trí: Tiền vệ

24

Opsahl, Oskar

Vị trí: Hậu vệ

25

Adekugbe, Sam

Vị trí: Hậu vệ

26

Donnum, Aron Leonard

Vị trí: Tiền đạo

30

Hauso, Harald Martin

Vị trí: Hậu vệ

31

Skaret, Brage

Vị trí: Hậu vệ

35

Oppegard, Fredrik

Vị trí: Tiền đạo

36

Werni, Sander Haugaard

Vị trí: Tiền đạo

37

Sahraoui, Osame

Vị trí: Tiền vệ

38

Bugge, Christoffer

Vị trí: Thủ môn

40

Ejuke, Chidera

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Deila, Ronny

CẦU THỦ

1

Haug, Kjetil

Vị trí: Thủ môn

2

Nakkim, Markus Lund

Vị trí: Hậu vệ

3

Bjordal, Johan

Vị trí: Hậu vệ

4

Nation, Jonatan

Vị trí: Hậu vệ

5

Juarez, Efrain

Vị trí: Hậu vệ

6

Herolind Shala

Vị trí: Tiền vệ

7

Vega, Deyver

Vị trí: Tiền đạo

8

Lekven, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

9

Azemi, Fitim

Vị trí: Tiền đạo

10

Vilhjalmsson, Matthias

Vị trí: Tiền đạo

11

Bard Finne

Vị trí: Tiền đạo

13

Klaesson, Kristoffer

Vị trí: Thủ môn

14

Abu, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

16

Israelsson, Erik

Vị trí: Tiền vệ

17

Cornic, Leo

Vị trí: Hậu vệ

19

Michael, Peter Godly

Vị trí: Tiền đạo

20

Opsahl, Sakarias

Vị trí: Tiền vệ

21

Kwarasey, Adam

Vị trí: Thủ môn

22

Nasberg, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

23

Myhre, Felix Horn

Vị trí: Tiền vệ

24

Opsahl, Oskar

Vị trí: Hậu vệ

25

Adekugbe, Sam

Vị trí: Hậu vệ

26

Donnum, Aron Leonard

Vị trí: Tiền đạo

30

Hauso, Harald Martin

Vị trí: Hậu vệ

31

Skaret, Brage

Vị trí: Hậu vệ

35

Oppegard, Fredrik

Vị trí: Tiền đạo

36

Werni, Sander Haugaard

Vị trí: Tiền đạo

37

Sahraoui, Osame

Vị trí: Tiền vệ

38

Bugge, Christoffer

Vị trí: Thủ môn

40

Ejuke, Chidera

Vị trí: Tiền vệ