US Cremonese

Quốc gia : Italy | Sân nhà: Stadio Giovanni Zini | Sức chứa: 20,641

US Cremonese

US Cremonese

Quốc gia : Italy | Sân nhà: Stadio Giovanni Zini | | Sức chứa: 20,641

US Cremonese

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Rastelli, Massimo

Quốc gia: Italy

Cầu thủ
Nicola Ravaglia
1

Thủ môn

Quốc gia: Italy

12/12/1988

Nicola Ravaglia
1

Thủ môn

12/12/1988

Claiton
3

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

07/09/1984

Claiton
3

Hậu vệ

07/09/1984

Arini Mariano
4

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

17/01/1987

Arini Mariano
4

Tiền vệ

17/01/1987

Luca Valzania
5

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

05/03/1996

Luca Valzania
5

Tiền vệ

05/03/1996

Gustafson, Samuel
6

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

20/01/1995

Gustafson, Samuel
6

Tiền vệ

20/01/1995

Piccolo Antonio
7

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

07/04/1988

Piccolo Antonio
7

Tiền đạo

07/04/1988

Boultam Reda
8

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

03/03/1998

Boultam Reda
8

Tiền vệ

03/03/1998

Ciofani Daniel
9

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

31/07/1985

Ciofani Daniel
9

Tiền đạo

31/07/1985

Soddimo Danilo
10

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

27/09/1987

Soddimo Danilo
10

Tiền vệ

27/09/1987

Palombi, Simone
11

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

23/04/1996

Palombi, Simone
11

Tiền đạo

23/04/1996

De Bono, Emanuele
12

Thủ môn

Quốc gia: Italy

01/02/2002

De Bono, Emanuele
12

Thủ môn

01/02/2002

Bignami Riccardo
13

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

04/03/2000

Bignami Riccardo
13

Hậu vệ

04/03/2000

Mogos Vasile
14

Hậu vệ

Quốc gia: Romania

31/10/1992

Mogos Vasile
14

Hậu vệ

31/10/1992

Bianchetti, Matteo
15

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

17/03/1993

Bianchetti, Matteo
15

Hậu vệ

17/03/1993

Agazzi, Michael
16

Thủ môn

Quốc gia: Italy

03/07/1984

Agazzi, Michael
16

Thủ môn

03/07/1984

Migliore Francesco
17

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

17/04/1988

Migliore Francesco
17

Hậu vệ

17/04/1988

Deli Francesco
18

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

17/07/1994

Deli Francesco
18

Tiền vệ

17/07/1994

Castagnetti Michele
19

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

27/12/1989

Castagnetti Michele
19

Tiền vệ

27/12/1989

Ravanelli, Luca
20

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

06/01/1997

Ravanelli, Luca
20

Hậu vệ

06/01/1997

Zortea, Nadir
21

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

19/06/1999

Zortea, Nadir
21

Hậu vệ

19/06/1999

Volpe Giacomo
22

Thủ môn

Quốc gia: Italy

16/01/1996

Volpe Giacomo
22

Thủ môn

16/01/1996

Caracciolo, Antonio
23

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

30/06/1990

Caracciolo, Antonio
23

Hậu vệ

30/06/1990

Hoxha, Omar
24

Hậu vệ

Quốc gia: Albania

05/06/2001

Hoxha, Omar
24

Hậu vệ

05/06/2001

Cella, Stefano
25

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

23/07/2001

Cella, Stefano
25

Tiền vệ

23/07/2001

Emanuele Terranova
26

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

14/04/1987

Emanuele Terranova
26

Hậu vệ

14/04/1987

Michael Kingsley
28

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

26/08/1999

Michael Kingsley
28

Tiền vệ

26/08/1999

Cerri, Federico
29

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

22/06/2001

Cerri, Federico
29

Hậu vệ

22/06/2001

Ceravolo Fabio
30

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

05/03/1987

Ceravolo Fabio
30

Tiền đạo

05/03/1987

Girelli, Stefano
31

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

09/01/2001

Girelli, Stefano
31

Tiền vệ

09/01/2001

Renzetti, Francesco
33

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

22/01/1988

Renzetti, Francesco
33

Hậu vệ

22/01/1988

Spini, Cristian
34

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

16/06/2001

Spini, Cristian
34

Tiền đạo

16/06/2001

Bia, Leonardo
35

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

23/01/2002

Bia, Leonardo
35

Hậu vệ

23/01/2002