uruguay

- Uruguay

Quốc tịch : Uruguay | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Uruguay

HUẤN LUYỆN VIÊN

Oscar Tabarez

CẦU THỦ

2

Cabaco, Erick

Vị trí: Hậu vệ

3

Mendez, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

4

Lemos, Mauricio

Vị trí: Hậu vệ

5

Federico Valverde

Vị trí: Tiền vệ

6

Rodrigo Bentancur

Vị trí: Tiền vệ

7

Lodeiro, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

8

Carlos Sanchez

Vị trí: Tiền vệ

9

Luis Suarez

Vị trí: Tiền đạo

10

Giorgian De Arrascaeta

Vị trí: Tiền vệ

12

Martin Campana

Vị trí: Thủ môn

13

Saurez, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

14

Lucas Torreira

Vị trí: Tiền vệ

15

Matias Vecino

Vị trí: Tiền vệ

16

Pereiro, Gaston

Vị trí: Tiền vệ

17

Diego Laxalt

Vị trí: Hậu vệ

18

Maxi Gomez

Vị trí: Tiền đạo

19

Emiliano Velazquez

Vị trí: Hậu vệ

19

Sebastian Coates

Vị trí: Hậu vệ

20

Rodriguez, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

21

Edinson Cavani

Vị trí: Tiền đạo

22

Martin Caceres

Vị trí: Hậu vệ

23

Martin Silva

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Oscar Tabarez

CẦU THỦ

2

Cabaco, Erick

Vị trí: Hậu vệ

3

Mendez, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

4

Lemos, Mauricio

Vị trí: Hậu vệ

5

Federico Valverde

Vị trí: Tiền vệ

6

Rodrigo Bentancur

Vị trí: Tiền vệ

7

Lodeiro, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

8

Carlos Sanchez

Vị trí: Tiền vệ

9

Luis Suarez

Vị trí: Tiền đạo

10

Giorgian De Arrascaeta

Vị trí: Tiền vệ

12

Martin Campana

Vị trí: Thủ môn

13

Saurez, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

14

Lucas Torreira

Vị trí: Tiền vệ

15

Matias Vecino

Vị trí: Tiền vệ

16

Pereiro, Gaston

Vị trí: Tiền vệ

17

Diego Laxalt

Vị trí: Hậu vệ

18

Maxi Gomez

Vị trí: Tiền đạo

19

Emiliano Velazquez

Vị trí: Hậu vệ

19

Sebastian Coates

Vị trí: Hậu vệ

20

Rodriguez, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

21

Edinson Cavani

Vị trí: Tiền đạo

22

Martin Caceres

Vị trí: Hậu vệ

23

Martin Silva

Vị trí: Thủ môn