universidad de chile

Santiago - Chi lê

Quốc tịch : Chi lê | Sân nhà: Nacional | Sức chứa: 48,745

Logo Universidad de Chile

HUẤN LUYỆN VIÊN

Arias, Alfredo

CẦU THỦ

1

De Paul, Fernando

Vị trí: Thủ môn

2

Aveldano, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

3

Carrasco, Diego

Vị trí: Tiền vệ

4

Martinez, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

5

Sergio Vittor

Vị trí: Hậu vệ

6

Matias Rodriguez

Vị trí: Tiền vệ

7

Benegas, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

8

Barrios, Augusto

Vị trí: Tiền vệ

9

Angelo Henriquez

Vị trí: Tiền đạo

11

Ubilla, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

13

Rodriguez, Alonso

Vị trí: Hậu vệ

Sandoval, Sergio

Vị trí: Hậu vệ

Garcia, Diego

Vị trí: Hậu vệ

10

Oroz, Nicolas

Vị trí: Tiền vệ

13

Moya, Camilo

Vị trí: Tiền vệ

14

Parra, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

15

Beausejour, Jean

Vị trí: Tiền vệ

16

Alarcon, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

17

Caroca, Rafael

Vị trí: Hậu vệ

18

Campos, Matias

Vị trí: Tiền đạo

19

Guerra, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

20

Echeverria, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

21

Espinoza, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

22

Matias Campos

Vị trí: Tiền vệ

23

Gabriel Torres

Vị trí: Tiền đạo

24

Rozas, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

25

Herrera, Johnny

Vị trí: Thủ môn

28

Arancibia, Francisco

Vị trí: Tiền vệ

28

Zacaria, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

29

Collao, Gonzalo

Vị trí: Thủ môn

30

Leiva, Yerko

Vị trí: Tiền vệ

Arenas, Martin

Vị trí: Tiền đạo

Gomez, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Arias, Alfredo

CẦU THỦ

1

De Paul, Fernando

Vị trí: Thủ môn

2

Aveldano, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

3

Carrasco, Diego

Vị trí: Tiền vệ

4

Martinez, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

5

Sergio Vittor

Vị trí: Hậu vệ

6

Matias Rodriguez

Vị trí: Tiền vệ

7

Benegas, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

8

Barrios, Augusto

Vị trí: Tiền vệ

9

Angelo Henriquez

Vị trí: Tiền đạo

11

Ubilla, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

13

Rodriguez, Alonso

Vị trí: Hậu vệ

Sandoval, Sergio

Vị trí: Hậu vệ

Garcia, Diego

Vị trí: Hậu vệ

10

Oroz, Nicolas

Vị trí: Tiền vệ

13

Moya, Camilo

Vị trí: Tiền vệ

14

Parra, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

15

Beausejour, Jean

Vị trí: Tiền vệ

16

Alarcon, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

17

Caroca, Rafael

Vị trí: Hậu vệ

18

Campos, Matias

Vị trí: Tiền đạo

19

Guerra, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

20

Echeverria, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

21

Espinoza, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

22

Matias Campos

Vị trí: Tiền vệ

23

Gabriel Torres

Vị trí: Tiền đạo

24

Rozas, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

25

Herrera, Johnny

Vị trí: Thủ môn

28

Arancibia, Francisco

Vị trí: Tiền vệ

28

Zacaria, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

29

Collao, Gonzalo

Vị trí: Thủ môn

30

Leiva, Yerko

Vị trí: Tiền vệ

Arenas, Martin

Vị trí: Tiền đạo

Gomez, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo