united of manchester

Manchester - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Broadhurst Park | Sức chứa: 4,400

Logo United of Manchester

10 huấn luyện viên nổi tiếng trọng lịch sử của Manchester United

access_time 24-08-2018

Để có được những thành công đáng kể như ngày hôm nay, câu lạc bộ Manchester United không thể bỏ qua những đóng góp lớn lao của 10 vị huấn luyện viên nổi tiếng sau: Jack Robson, Walter Crickmer, Matt Busby, John Chapman, Scott Duncan, Tommy Docherty, Ron Atkinson, Alex Ferguson, Louis van Gaal, Jose Mourinho.

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

David Carnell

Vị trí: Thủ môn

Grant Shenton

Vị trí: Thủ môn

Mohammed, Zehn

Vị trí: Hậu vệ

2

Brownhill, Liam

Vị trí: Hậu vệ

3

Thurston, Alan

Vị trí: Hậu vệ

3

Ludovic Quistin

Vị trí: Hậu vệ

Lee Neville

Vị trí: Hậu vệ

4

Nick Platt

Vị trí: Tiền vệ

5

Karl Munroe

Vị trí: Hậu vệ

5

Lynch, Chris

Vị trí: Hậu vệ

David Chadwick

Vị trí: Hậu vệ

6

Martin Parker

Vị trí: Hậu vệ

Crowley, Oliver

Vị trí: Hậu vệ

6

Luke Ashworth

Vị trí: Hậu vệ

Joel Logan

Vị trí: Tiền vệ

7

Fallon, Rory

Vị trí: Tiền vệ

8

Sam Sheridan

Vị trí: Tiền vệ

9

Tom Greaves

Vị trí: Tiền đạo

9

Mike Norton

Vị trí: Tiền đạo

10

Jerome Wright

Vị trí: Tiền vệ

10

Chris Ovington

Vị trí: Tiền vệ

Steve Torpey

Vị trí: Tiền đạo

11

Ben Deegan

Vị trí: Tiền đạo

12

Matthew Wolfenden

Vị trí: Tiền vệ

14

Simon Carden

Vị trí: Tiền vệ

14

Greg Daniels

Vị trí: Tiền đạo

15

Richard Battersby

Vị trí: Hậu vệ

16

Brown, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

17

Matthew Tierney

Vị trí:

17

Callum Byrne

Vị trí: Tiền vệ

18

Mark Ayres

Vị trí: Hậu vệ

18

Bayunu, Nia

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

David Carnell

Vị trí: Thủ môn

Grant Shenton

Vị trí: Thủ môn

Mohammed, Zehn

Vị trí: Hậu vệ

2

Brownhill, Liam

Vị trí: Hậu vệ

3

Thurston, Alan

Vị trí: Hậu vệ

3

Ludovic Quistin

Vị trí: Hậu vệ

Lee Neville

Vị trí: Hậu vệ

4

Nick Platt

Vị trí: Tiền vệ

5

Karl Munroe

Vị trí: Hậu vệ

5

Lynch, Chris

Vị trí: Hậu vệ

David Chadwick

Vị trí: Hậu vệ

6

Martin Parker

Vị trí: Hậu vệ

Crowley, Oliver

Vị trí: Hậu vệ

6

Luke Ashworth

Vị trí: Hậu vệ

Joel Logan

Vị trí: Tiền vệ

7

Fallon, Rory

Vị trí: Tiền vệ

8

Sam Sheridan

Vị trí: Tiền vệ

9

Tom Greaves

Vị trí: Tiền đạo

9

Mike Norton

Vị trí: Tiền đạo

10

Jerome Wright

Vị trí: Tiền vệ

10

Chris Ovington

Vị trí: Tiền vệ

Steve Torpey

Vị trí: Tiền đạo

11

Ben Deegan

Vị trí: Tiền đạo

12

Matthew Wolfenden

Vị trí: Tiền vệ

14

Simon Carden

Vị trí: Tiền vệ

14

Greg Daniels

Vị trí: Tiền đạo

15

Richard Battersby

Vị trí: Hậu vệ

16

Brown, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

17

Matthew Tierney

Vị trí:

17

Callum Byrne

Vị trí: Tiền vệ

18

Mark Ayres

Vị trí: Hậu vệ

18

Bayunu, Nia

Vị trí: Hậu vệ

Huấn luyện viên

Quốc gia:

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

18/04/1985

Thủ môn

Quốc gia: Anh

28/01/1991

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1998

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/11/1986

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

3

Hậu vệ

Quốc gia: Guadeloupe

24/05/1984

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

30/11/1988

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

05/12/1987

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

23/09/1979

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

31/01/1991

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

17/09/1977

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

04/12/1989

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

25/01/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

30/11/1989

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

15/11/1986

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

14/01/1981

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

29/10/1985

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

10/08/1990

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

16/09/1981

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

13/07/1988

12

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

23/07/1987

14

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

26/10/1978

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/01/1993

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

12/09/1979

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

17

Quốc gia: Anh

01/01/1970

17

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

05/02/1992

18

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

30/11/1984

18

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

22/02/1990

728x90
130x300
130x300