united of manchester

Manchester - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Broadhurst Park | Sức chứa: 4,400

Logo United of Manchester

10 huấn luyện viên nổi tiếng trọng lịch sử của Manchester United

access_time 24-08-2018

Để có được những thành công đáng kể như ngày hôm nay, câu lạc bộ Manchester United không thể bỏ qua những đóng góp lớn lao của 10 vị huấn luyện viên nổi tiếng sau: Jack Robson, Walter Crickmer, Matt Busby, John Chapman, Scott Duncan, Tommy Docherty, Ron Atkinson, Alex Ferguson, Louis van Gaal, Jose Mourinho.

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

David Carnell

Vị trí: Thủ môn

Grant Shenton

Vị trí: Thủ môn

Mohammed, Zehn

Vị trí: Hậu vệ

2

Brownhill, Liam

Vị trí: Hậu vệ

3

Thurston, Alan

Vị trí: Hậu vệ

3

Ludovic Quistin

Vị trí: Hậu vệ

Lee Neville

Vị trí: Hậu vệ

4

Nick Platt

Vị trí: Tiền vệ

5

Karl Munroe

Vị trí: Hậu vệ

5

Lynch, Chris

Vị trí: Hậu vệ

David Chadwick

Vị trí: Hậu vệ

6

Martin Parker

Vị trí: Hậu vệ

Crowley, Oliver

Vị trí: Hậu vệ

6

Luke Ashworth

Vị trí: Hậu vệ

Joel Logan

Vị trí: Tiền vệ

7

Fallon, Rory

Vị trí: Tiền vệ

8

Sam Sheridan

Vị trí: Tiền vệ

9

Tom Greaves

Vị trí: Tiền đạo

9

Mike Norton

Vị trí: Tiền đạo

10

Jerome Wright

Vị trí: Tiền vệ

10

Chris Ovington

Vị trí: Tiền vệ

Steve Torpey

Vị trí: Tiền đạo

11

Ben Deegan

Vị trí: Tiền đạo

12

Matthew Wolfenden

Vị trí: Tiền vệ

14

Simon Carden

Vị trí: Tiền vệ

14

Greg Daniels

Vị trí: Tiền đạo

15

Richard Battersby

Vị trí: Hậu vệ

16

Brown, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

17

Matthew Tierney

Vị trí:

17

Callum Byrne

Vị trí: Tiền vệ

18

Mark Ayres

Vị trí: Hậu vệ

18

Bayunu, Nia

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

David Carnell

Vị trí: Thủ môn

Grant Shenton

Vị trí: Thủ môn

Mohammed, Zehn

Vị trí: Hậu vệ

2

Brownhill, Liam

Vị trí: Hậu vệ

3

Thurston, Alan

Vị trí: Hậu vệ

3

Ludovic Quistin

Vị trí: Hậu vệ

Lee Neville

Vị trí: Hậu vệ

4

Nick Platt

Vị trí: Tiền vệ

5

Karl Munroe

Vị trí: Hậu vệ

5

Lynch, Chris

Vị trí: Hậu vệ

David Chadwick

Vị trí: Hậu vệ

6

Martin Parker

Vị trí: Hậu vệ

Crowley, Oliver

Vị trí: Hậu vệ

6

Luke Ashworth

Vị trí: Hậu vệ

Joel Logan

Vị trí: Tiền vệ

7

Fallon, Rory

Vị trí: Tiền vệ

8

Sam Sheridan

Vị trí: Tiền vệ

9

Tom Greaves

Vị trí: Tiền đạo

9

Mike Norton

Vị trí: Tiền đạo

10

Jerome Wright

Vị trí: Tiền vệ

10

Chris Ovington

Vị trí: Tiền vệ

Steve Torpey

Vị trí: Tiền đạo

11

Ben Deegan

Vị trí: Tiền đạo

12

Matthew Wolfenden

Vị trí: Tiền vệ

14

Simon Carden

Vị trí: Tiền vệ

14

Greg Daniels

Vị trí: Tiền đạo

15

Richard Battersby

Vị trí: Hậu vệ

16

Brown, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

17

Matthew Tierney

Vị trí:

17

Callum Byrne

Vị trí: Tiền vệ

18

Mark Ayres

Vị trí: Hậu vệ

18

Bayunu, Nia

Vị trí: Hậu vệ