Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

unione sportiva salernitana 1919

Salerno - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Arechi | Sức chứa: 37,245

Logo Unione Sportiva Salernitana 1919

HUẤN LUYỆN VIÊN

Menichini, Leonardo

CẦU THỦ

1

Gianmarco Vannucchi

Vị trí: Thủ môn

2

Rucino, Raffaele

Vị trí: Hậu vệ

3

Lopez, Walter

Vị trí: Hậu vệ

4

Bernardini, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

5

Mantovani, Valerio

Vị trí: Hậu vệ

6

Odjer, Moses

Vị trí: Tiền vệ

7

Djavan Anderson

Vị trí: Hậu vệ

8

Davide Di Gennaro

Vị trí: Tiền vệ

9

Agustin Vuletich

Vị trí: Tiền đạo

10

Rosina, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

11

Milan Duric

Vị trí: Tiền đạo

12

Micai, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Gigliotti, Guillaume

Vị trí: Hậu vệ

14

Francesco Di Tacchio

Vị trí: Tiền vệ

15

Tiago Casasola

Vị trí: Hậu vệ

16

Marino, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

17

Joseph Marie Minala

Vị trí: Tiền vệ

18

Jean Akpa

Vị trí: Tiền vệ

19

Calaio, Emanuele

Vị trí: Tiền đạo

20

Memolla, Hysen

Vị trí: Hậu vệ

21

Schiavi, Raffaele

Vị trí: Hậu vệ

22

Russo, Stefano

Vị trí: Thủ môn

23

Volpicelli, Emilio

Vị trí: Tiền vệ

25

Migliorini, Marco

Vị trí: Hậu vệ

26

Galeotafiore, Gioacchino

Vị trí: Hậu vệ

27

Orlando, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

28

Anderson, Andre

Vị trí: Tiền vệ

29

Romano Perticone

Vị trí: Hậu vệ

30

Lamin Jallow

Vị trí: Tiền đạo

32

Mazzarani, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

32

Capasso, Bruno

Vị trí: Thủ môn

34

Lazzari, Daniele

Vị trí: Thủ môn

35

Novella, Mattia

Vị trí: Hậu vệ

36

De Sarlo, Pasquale

Vị trí: Tiền đạo

90

Felicetti, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Menichini, Leonardo

CẦU THỦ

1

Gianmarco Vannucchi

Vị trí: Thủ môn

2

Rucino, Raffaele

Vị trí: Hậu vệ

3

Lopez, Walter

Vị trí: Hậu vệ

4

Bernardini, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

5

Mantovani, Valerio

Vị trí: Hậu vệ

6

Odjer, Moses

Vị trí: Tiền vệ

7

Djavan Anderson

Vị trí: Hậu vệ

8

Davide Di Gennaro

Vị trí: Tiền vệ

9

Agustin Vuletich

Vị trí: Tiền đạo

10

Rosina, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

11

Milan Duric

Vị trí: Tiền đạo

12

Micai, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Gigliotti, Guillaume

Vị trí: Hậu vệ

14

Francesco Di Tacchio

Vị trí: Tiền vệ

15

Tiago Casasola

Vị trí: Hậu vệ

16

Marino, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

17

Joseph Marie Minala

Vị trí: Tiền vệ

18

Jean Akpa

Vị trí: Tiền vệ

19

Calaio, Emanuele

Vị trí: Tiền đạo

20

Memolla, Hysen

Vị trí: Hậu vệ

21

Schiavi, Raffaele

Vị trí: Hậu vệ

22

Russo, Stefano

Vị trí: Thủ môn

23

Volpicelli, Emilio

Vị trí: Tiền vệ

25

Migliorini, Marco

Vị trí: Hậu vệ

26

Galeotafiore, Gioacchino

Vị trí: Hậu vệ

27

Orlando, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

28

Anderson, Andre

Vị trí: Tiền vệ

29

Romano Perticone

Vị trí: Hậu vệ

30

Lamin Jallow

Vị trí: Tiền đạo

32

Mazzarani, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

32

Capasso, Bruno

Vị trí: Thủ môn

34

Lazzari, Daniele

Vị trí: Thủ môn

35

Novella, Mattia

Vị trí: Hậu vệ

36

De Sarlo, Pasquale

Vị trí: Tiền đạo

90

Felicetti, Francesco

Vị trí: Tiền đạo