union saint-gilloise

Brussels - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Stade Roi Baudouin | Sức chứa: 50,122

Logo Union Saint-Gilloise

HUẤN LUYỆN VIÊN

Elsner, Luka

CẦU THỦ

1

Kristiansen, Anders

Vị trí: Thủ môn

2

Perdichizzi, Pietro

Vị trí: Hậu vệ

3

Kis, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

4

David, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

5

Hamzaoui, Anas

Vị trí: Hậu vệ

6

Borges, Steven

Vị trí: Tiền vệ

6

Hermansson, Jakob

Vị trí: Hậu vệ

8

Besuschlow, Max

Vị trí: Tiền vệ

9

Ferber, Roman

Vị trí: Tiền đạo

10

Tabekou, Serge

Vị trí: Tiền vệ

11

Fixelles, Mathias

Vị trí: Tiền vệ

13

D'Alberto, Enzo

Vị trí: Thủ môn

Nicaise Mulopo Kudimbana

Vị trí: Thủ môn

14

Iriondo, Urtzi

Vị trí: Hậu vệ

15

Letts, Chad

Vị trí: Tiền đạo

16

Morren, Charles

Vị trí: Tiền vệ

17

Selemani, Faiz

Vị trí: Tiền vệ

18

Niakate, Youssouf

Vị trí: Tiền đạo

19

Tau, Percy

Vị trí: Tiền vệ

20

Gerard, Abdelrafik

Vị trí: Tiền vệ

21

Beck, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

22

Fede

Vị trí: Hậu vệ

23

Stemenkovic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

26

Saussez, Adrien

Vị trí: Thủ môn

27

Traore, Hadamou

Vị trí: Tiền vệ

33

Di Rupo, Luca

Vị trí: Hậu vệ

59

Kandouss, Ismael

Vị trí: Hậu vệ

77

Mehlem, Marcel

Vị trí: Tiền vệ

93

Julien Vercauteren

Vị trí: Tiền vệ

94

Teuma, Teddy

Vị trí: Tiền vệ

Bouekou, Nils

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Elsner, Luka

CẦU THỦ

1

Kristiansen, Anders

Vị trí: Thủ môn

2

Perdichizzi, Pietro

Vị trí: Hậu vệ

3

Kis, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

4

David, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

5

Hamzaoui, Anas

Vị trí: Hậu vệ

6

Borges, Steven

Vị trí: Tiền vệ

6

Hermansson, Jakob

Vị trí: Hậu vệ

8

Besuschlow, Max

Vị trí: Tiền vệ

9

Ferber, Roman

Vị trí: Tiền đạo

10

Tabekou, Serge

Vị trí: Tiền vệ

11

Fixelles, Mathias

Vị trí: Tiền vệ

13

D'Alberto, Enzo

Vị trí: Thủ môn

Nicaise Mulopo Kudimbana

Vị trí: Thủ môn

14

Iriondo, Urtzi

Vị trí: Hậu vệ

15

Letts, Chad

Vị trí: Tiền đạo

16

Morren, Charles

Vị trí: Tiền vệ

17

Selemani, Faiz

Vị trí: Tiền vệ

18

Niakate, Youssouf

Vị trí: Tiền đạo

19

Tau, Percy

Vị trí: Tiền vệ

20

Gerard, Abdelrafik

Vị trí: Tiền vệ

21

Beck, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

22

Fede

Vị trí: Hậu vệ

23

Stemenkovic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

26

Saussez, Adrien

Vị trí: Thủ môn

27

Traore, Hadamou

Vị trí: Tiền vệ

33

Di Rupo, Luca

Vị trí: Hậu vệ

59

Kandouss, Ismael

Vị trí: Hậu vệ

77

Mehlem, Marcel

Vị trí: Tiền vệ

93

Julien Vercauteren

Vị trí: Tiền vệ

94

Teuma, Teddy

Vị trí: Tiền vệ

Bouekou, Nils

Vị trí: Tiền đạo