union de santa fe

Santa Fe de la Vera Cruz - Argentina

Quốc tịch : Argentina | Sân nhà: Estadio 15 de Abril | Sức chứa: 22,852

Logo Union de Santa Fe

HUẤN LUYỆN VIÊN

Madelon, Leonardo

CẦU THỦ

1

Fernandez, Nereo

Vị trí: Thủ môn

3

Corvalan, Claudio

Vị trí: Hậu vệ

4

Martinez, Damian

Vị trí: Hậu vệ

6

Bottinelli, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Bottinelli

Vị trí: Tiền vệ

5

Acevedo, Nelson

Vị trí: Tiền vệ

7

Franco Rodrigo Fragapane

Vị trí: Tiền vệ

8

Rios, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

9

Andrada, Federico

Vị trí: Tiền đạo

10

Cuadra, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

11

Zabala, Diego

Vị trí: Tiền vệ

12

Mazzola, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

13

Gomez, Mariano

Vị trí: Hậu vệ

13

Peano, Marcos

Vị trí: Thủ môn

14

Pitton, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

15

Walter Bracamonte

Vị trí: Tiền vệ

16

Garcia, Matias

Vị trí: Tiền vệ

17

Blasi, Brian

Vị trí: Hậu vệ

18

Alvarez, Braian

Vị trí: Tiền vệ

19

Lebus, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

20

Santiago Zurbriggen

Vị trí: Hậu vệ

21

Lotti, Augusto

Vị trí: Tiền đạo

22

Troyansky, Franco

Vị trí: Tiền đạo

24

Godoy, Franco

Vị trí: Hậu vệ

25

Mendez, Guillermo

Vị trí: Tiền vệ

25

Papaleo, Joaquin

Vị trí: Thủ môn

27

Mendez, Javier

Vị trí: Tiền vệ

28

Yeimar Gomez

Vị trí: Hậu vệ

30

Pitton, Mauro

Vị trí: Tiền vệ

32

Sosa, Alan

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Madelon, Leonardo

CẦU THỦ

1

Fernandez, Nereo

Vị trí: Thủ môn

3

Corvalan, Claudio

Vị trí: Hậu vệ

4

Martinez, Damian

Vị trí: Hậu vệ

6

Bottinelli, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Bottinelli

Vị trí: Tiền vệ

5

Acevedo, Nelson

Vị trí: Tiền vệ

7

Franco Rodrigo Fragapane

Vị trí: Tiền vệ

8

Rios, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

9

Andrada, Federico

Vị trí: Tiền đạo

10

Cuadra, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

11

Zabala, Diego

Vị trí: Tiền vệ

12

Mazzola, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

13

Gomez, Mariano

Vị trí: Hậu vệ

13

Peano, Marcos

Vị trí: Thủ môn

14

Pitton, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

15

Walter Bracamonte

Vị trí: Tiền vệ

16

Garcia, Matias

Vị trí: Tiền vệ

17

Blasi, Brian

Vị trí: Hậu vệ

18

Alvarez, Braian

Vị trí: Tiền vệ

19

Lebus, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

20

Santiago Zurbriggen

Vị trí: Hậu vệ

21

Lotti, Augusto

Vị trí: Tiền đạo

22

Troyansky, Franco

Vị trí: Tiền đạo

24

Godoy, Franco

Vị trí: Hậu vệ

25

Mendez, Guillermo

Vị trí: Tiền vệ

25

Papaleo, Joaquin

Vị trí: Thủ môn

27

Mendez, Javier

Vị trí: Tiền vệ

28

Yeimar Gomez

Vị trí: Hậu vệ

30

Pitton, Mauro

Vị trí: Tiền vệ

32

Sosa, Alan

Vị trí: Thủ môn

Kết quả thi đấu Union de Santa Fe

Huấn luyện viên

Madelon, Leonardo

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

13/04/1979

3

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

23/03/1989

4

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

31/01/1990

6

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

14/09/1984

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

26/12/1986

5

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

11/07/1988

7

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

06/02/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

08/03/1998

9

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

03/03/1994

10

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

06/06/1995

11

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

19/09/1991

12

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

28/01/1990

13

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

05/02/1999

13

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

15/02/1998

14

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

01/02/1993

15

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

22/07/1997

16

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

11/11/1995

17

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

08/02/1996

18

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

22/08/1997

19

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

18/07/1996

20

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

27/02/1990

21

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

10/06/1996

22

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

06/03/1997

24

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

28/06/2000

25

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

26/08/1994

25

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

23/03/1994

27

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

05/12/1994

28

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

30/06/1992

30

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

08/08/1994

32

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

27/04/1996

728x90
130x300
130x300