uanl tigres

Monterrey - Mexico

Quốc tịch : Mexico | Sân nhà: Estadio Universitario (Uanl) | Sức chứa: 41,886

Logo UANL Tigres

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ferretti, Ricardo

CẦU THỦ

1

Nahuel Guzman

Vị trí: Thủ môn

4

Hugo Ayala

Vị trí: Hậu vệ

5

Carioca, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

6

Torres, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Breitenbruch, Nestor Adriel

Vị trí: Hậu vệ

2

Jimenez, Israel

Vị trí: Hậu vệ

3

Carlos Salcedo

Vị trí: Hậu vệ

8

Zelarrayan, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

9

Eduardo Vargas

Vị trí: Tiền đạo

10

Gignac, Andre Pierre

Vị trí: Tiền đạo

13

Enner Valencia

Vị trí: Tiền đạo

14

Sanchez, Juan

Vị trí: Hậu vệ

15

Venegas, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

16

Torres, Raul

Vị trí: Tiền vệ

19

Pizarro, Guido

Vị trí: Tiền vệ

20

Javier Aquino

Vị trí: Tiền vệ

21

Meza, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

22

Fernandez, Lalo

Vị trí: Thủ môn

23

Diaz, Jair

Vị trí: Hậu vệ

24

Cruz, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

25

Damm, Jurgen

Vị trí: Tiền vệ

26

Quinones, Luis

Vị trí: Tiền đạo

28

Rodriguez, Luis

Vị trí: Tiền vệ

29

Duenas, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

30

Ortega, Miguel

Vị trí: Thủ môn

33

Quinones, Julian

Vị trí: Tiền đạo

34

Cerna, Edwin

Vị trí: Tiền vệ

35

Reyes, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

36

Tercero, Eduardo

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ferretti, Ricardo

CẦU THỦ

1

Nahuel Guzman

Vị trí: Thủ môn

4

Hugo Ayala

Vị trí: Hậu vệ

5

Carioca, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

6

Torres, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Breitenbruch, Nestor Adriel

Vị trí: Hậu vệ

2

Jimenez, Israel

Vị trí: Hậu vệ

3

Carlos Salcedo

Vị trí: Hậu vệ

8

Zelarrayan, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

9

Eduardo Vargas

Vị trí: Tiền đạo

10

Gignac, Andre Pierre

Vị trí: Tiền đạo

13

Enner Valencia

Vị trí: Tiền đạo

14

Sanchez, Juan

Vị trí: Hậu vệ

15

Venegas, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

16

Torres, Raul

Vị trí: Tiền vệ

19

Pizarro, Guido

Vị trí: Tiền vệ

20

Javier Aquino

Vị trí: Tiền vệ

21

Meza, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

22

Fernandez, Lalo

Vị trí: Thủ môn

23

Diaz, Jair

Vị trí: Hậu vệ

24

Cruz, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

25

Damm, Jurgen

Vị trí: Tiền vệ

26

Quinones, Luis

Vị trí: Tiền đạo

28

Rodriguez, Luis

Vị trí: Tiền vệ

29

Duenas, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

30

Ortega, Miguel

Vị trí: Thủ môn

33

Quinones, Julian

Vị trí: Tiền đạo

34

Cerna, Edwin

Vị trí: Tiền vệ

35

Reyes, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

36

Tercero, Eduardo

Vị trí: Hậu vệ

Huấn luyện viên

Ferretti, Ricardo

Quốc gia: Brazil

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

10/02/1986

4

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

31/03/1987

5

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

18/06/1989

6

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

16/01/1988

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

13/09/1995

2

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

13/08/1989

3

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

29/09/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

20/06/1992

9

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

20/11/1989

10

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

05/12/1985

13

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

04/11/1989

14

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

09/01/1998

15

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

16/07/1998

16

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

26/08/1996

19

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

26/02/1990

20

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

11/02/1990

21

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

29/08/1991

22

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

16/12/1992

23

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

21/08/1998

24

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

08/08/1998

25

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

07/11/1992

26

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

26/06/1991

28

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

21/01/1991

29

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

16/03/1989

30

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

13/04/1995

33

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

24/03/1997

34

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

17/01/1998

35

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

09/05/1999

36

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

06/05/1996

728x90
130x300
130x300