uanl tigres

Monterrey - Mexico

Quốc tịch : Mexico | Sân nhà: Estadio Universitario (Uanl) | Sức chứa: 41,886

Logo UANL Tigres

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ferretti, Ricardo

CẦU THỦ

1

Nahuel Guzman

Vị trí: Thủ môn

2

Jimenez, Israel

Vị trí: Hậu vệ

4

Hugo Ayala

Vị trí: Hậu vệ

5

Carioca, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

6

Torres, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

9

Eduardo Vargas

Vị trí: Tiền đạo

10

Gignac, Andre Pierre

Vị trí: Tiền đạo

13

Enner Valencia

Vị trí: Tiền đạo

14

Sanchez, Juan

Vị trí: Hậu vệ

15

Venegas, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

Breitenbruch, Nestor Adriel

Vị trí: Hậu vệ

3

Carlos Salcedo

Vị trí: Hậu vệ

8

Zelarrayan, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

16

Torres, Raul

Vị trí: Tiền vệ

19

Pizarro, Guido

Vị trí: Tiền vệ

20

Javier Aquino

Vị trí: Tiền vệ

21

Meza, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

22

Fernandez, Lalo

Vị trí: Thủ môn

23

Diaz, Jair

Vị trí: Hậu vệ

24

Cruz, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

25

Damm, Jurgen

Vị trí: Tiền vệ

26

Quinones, Luis

Vị trí: Tiền đạo

28

Rodriguez, Luis

Vị trí: Hậu vệ

29

Duenas, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

30

Ortega, Miguel

Vị trí: Thủ môn

33

Quinones, Julian

Vị trí: Tiền đạo

34

Cerna, Edwin

Vị trí: Tiền vệ

35

Reyes, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

36

Tercero, Eduardo

Vị trí: Hậu vệ

291

Garcia, Jose

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ferretti, Ricardo

CẦU THỦ

1

Nahuel Guzman

Vị trí: Thủ môn

2

Jimenez, Israel

Vị trí: Hậu vệ

4

Hugo Ayala

Vị trí: Hậu vệ

5

Carioca, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

6

Torres, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

9

Eduardo Vargas

Vị trí: Tiền đạo

10

Gignac, Andre Pierre

Vị trí: Tiền đạo

13

Enner Valencia

Vị trí: Tiền đạo

14

Sanchez, Juan

Vị trí: Hậu vệ

15

Venegas, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

Breitenbruch, Nestor Adriel

Vị trí: Hậu vệ

3

Carlos Salcedo

Vị trí: Hậu vệ

8

Zelarrayan, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

16

Torres, Raul

Vị trí: Tiền vệ

19

Pizarro, Guido

Vị trí: Tiền vệ

20

Javier Aquino

Vị trí: Tiền vệ

21

Meza, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

22

Fernandez, Lalo

Vị trí: Thủ môn

23

Diaz, Jair

Vị trí: Hậu vệ

24

Cruz, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

25

Damm, Jurgen

Vị trí: Tiền vệ

26

Quinones, Luis

Vị trí: Tiền đạo

28

Rodriguez, Luis

Vị trí: Hậu vệ

29

Duenas, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

30

Ortega, Miguel

Vị trí: Thủ môn

33

Quinones, Julian

Vị trí: Tiền đạo

34

Cerna, Edwin

Vị trí: Tiền vệ

35

Reyes, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

36

Tercero, Eduardo

Vị trí: Hậu vệ

291

Garcia, Jose

Vị trí: Tiền vệ