tus rot-weiss koblenz

Koblenz - Đức

Quốc tịch : Đức | Sân nhà: Stadion Oberwerth | Sức chứa: 9,500

TUS Rot-Weiss Koblenz

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fuster, Manuel Moral
Fuster, Manuel Moral

CẦU THỦ

Sahin, Akif

Sahin, Akif

Vị trí: Thủ môn

Beck, Luca
1

Beck, Luca

Vị trí: Thủ môn

Behr, Marcel
25

Behr, Marcel

Vị trí: Thủ môn

Vincek, Hrvoje

Vincek, Hrvoje

Vị trí: Thủ môn

Bibleka, Julian

Bibleka, Julian

Vị trí: Thủ môn

Altmeier, Jonathan
1

Altmeier, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

Meloni, Nicola
2

Meloni, Nicola

Vị trí: Hậu vệ

Weber, Marvin
4

Weber, Marvin

Vị trí: Hậu vệ

Kraemer, Thilo
5

Kraemer, Thilo

Vị trí: Hậu vệ

Schmidt, Dominik
20

Schmidt, Dominik

Vị trí: Hậu vệ

Masala, Giuliano
22

Masala, Giuliano

Vị trí: Hậu vệ

Landu, Eduardo

Landu, Eduardo

Vị trí: Hậu vệ

Meinert, Christian
3

Meinert, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Alebiosu, Sebastian

Alebiosu, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Yilma, Yoel
38

Yilma, Yoel

Vị trí: Tiền vệ

Ahlbach, Dominik

Ahlbach, Dominik

Vị trí: Tiền vệ

Yavuz, Berkan
11

Yavuz, Berkan

Vị trí: Tiền vệ

Muharemi, Alen
11

Muharemi, Alen

Vị trí: Tiền vệ

Schweikert, Philipp

Schweikert, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

Hannappel, Moritz

Hannappel, Moritz

Vị trí: Tiền vệ

Miles, Derrick
17

Miles, Derrick

Vị trí: Tiền vệ

Reinhardt, Marcello Dreher
30

Reinhardt, Marcello Dreher

Vị trí: Tiền vệ

Baltic, Tomislav

Baltic, Tomislav

Vị trí: Tiền vệ

Arndt, Jordi
9

Arndt, Jordi

Vị trí: Tiền đạo

Hillen, Hendrik
10

Hillen, Hendrik

Vị trí: Tiền đạo

Weidenbach, Alexis
18

Weidenbach, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

Konig, Sven

Konig, Sven

Vị trí: Tiền vệ

Altin, Emre
8

Altin, Emre

Vị trí: Tiền vệ

Gur, Necmi

Gur, Necmi

Vị trí: Tiền vệ

Sauerborn, Marvin
6

Sauerborn, Marvin

Vị trí: Tiền vệ

Stojanovic, Marko

Stojanovic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Baloki, Flodyn

Baloki, Flodyn

Vị trí: Tiền vệ

Klein, Justin
7

Klein, Justin

Vị trí: Tiền vệ

Fritsch, Marcus
13

Fritsch, Marcus

Vị trí: Tiền vệ

Barut, Ismayil
57

Barut, Ismayil

Vị trí: Tiền đạo

Engel, Sascha
77

Engel, Sascha

Vị trí: Tiền đạo

Noel, Gary

Noel, Gary

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fuster, Manuel Moral
Fuster, Manuel Moral

CẦU THỦ

Sahin, Akif

Sahin, Akif

Vị trí: Thủ môn

Beck, Luca
1

Beck, Luca

Vị trí: Thủ môn

Behr, Marcel
25

Behr, Marcel

Vị trí: Thủ môn

Vincek, Hrvoje

Vincek, Hrvoje

Vị trí: Thủ môn

Bibleka, Julian

Bibleka, Julian

Vị trí: Thủ môn

Altmeier, Jonathan
1

Altmeier, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

Meloni, Nicola
2

Meloni, Nicola

Vị trí: Hậu vệ

Weber, Marvin
4

Weber, Marvin

Vị trí: Hậu vệ

Kraemer, Thilo
5

Kraemer, Thilo

Vị trí: Hậu vệ

Schmidt, Dominik
20

Schmidt, Dominik

Vị trí: Hậu vệ

Masala, Giuliano
22

Masala, Giuliano

Vị trí: Hậu vệ

Landu, Eduardo

Landu, Eduardo

Vị trí: Hậu vệ

Meinert, Christian
3

Meinert, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Alebiosu, Sebastian

Alebiosu, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Yilma, Yoel
38

Yilma, Yoel

Vị trí: Tiền vệ

Ahlbach, Dominik

Ahlbach, Dominik

Vị trí: Tiền vệ

Yavuz, Berkan
11

Yavuz, Berkan

Vị trí: Tiền vệ

Muharemi, Alen
11

Muharemi, Alen

Vị trí: Tiền vệ

Schweikert, Philipp

Schweikert, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

Hannappel, Moritz

Hannappel, Moritz

Vị trí: Tiền vệ

Miles, Derrick
17

Miles, Derrick

Vị trí: Tiền vệ

Reinhardt, Marcello Dreher
30

Reinhardt, Marcello Dreher

Vị trí: Tiền vệ

Baltic, Tomislav

Baltic, Tomislav

Vị trí: Tiền vệ

Arndt, Jordi
9

Arndt, Jordi

Vị trí: Tiền đạo

Hillen, Hendrik
10

Hillen, Hendrik

Vị trí: Tiền đạo

Weidenbach, Alexis
18

Weidenbach, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

Konig, Sven

Konig, Sven

Vị trí: Tiền vệ

Altin, Emre
8

Altin, Emre

Vị trí: Tiền vệ

Gur, Necmi

Gur, Necmi

Vị trí: Tiền vệ

Sauerborn, Marvin
6

Sauerborn, Marvin

Vị trí: Tiền vệ

Stojanovic, Marko

Stojanovic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Baloki, Flodyn

Baloki, Flodyn

Vị trí: Tiền vệ

Klein, Justin
7

Klein, Justin

Vị trí: Tiền vệ

Fritsch, Marcus
13

Fritsch, Marcus

Vị trí: Tiền vệ

Barut, Ismayil
57

Barut, Ismayil

Vị trí: Tiền đạo

Engel, Sascha
77

Engel, Sascha

Vị trí: Tiền đạo

Noel, Gary

Noel, Gary

Vị trí: Tiền đạo