DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Kebaier, Mondher

Quốc gia: Tunisia

Cầu thủ
Rafia, Hamza
0

Tiền vệ

Quốc gia: Tunisia

02/04/1999

Rafia, Hamza
0

Tiền vệ

02/04/1999

Chammakhi, Yassine
0

Tiền vệ

Quốc gia: Tunisia

27/02/1995

Chammakhi, Yassine
0

Tiền vệ

27/02/1995

Dahmen, Aymen
0

Thủ môn

Quốc gia: Tunisia

28/01/1997

Dahmen, Aymen
0

Thủ môn

28/01/1997

Farouk Ben Mustapha
1

Thủ môn

Quốc gia: Tunisia

01/07/1989

Farouk Ben Mustapha
1

Thủ môn

01/07/1989

Boughattas Zied
4

Hậu vệ

Quốc gia: Tunisia

05/12/1990

Boughattas Zied
4

Hậu vệ

05/12/1990

Oussama Haddadi
5

Hậu vệ

Quốc gia: Tunisia

28/01/1992

Oussama Haddadi
5

Hậu vệ

28/01/1992

Youssef Msakni
7

Tiền đạo

Quốc gia: Tunisia

28/10/1990

Youssef Msakni
7

Tiền đạo

28/10/1990

Anice Badri
9

Tiền đạo

Quốc gia: Tunisia

18/09/1990

Anice Badri
9

Tiền đạo

18/09/1990

Bguir Saad
10

Tiền vệ

Quốc gia: Tunisia

22/03/1994

Bguir Saad
10

Tiền vệ

22/03/1994

Khenissi Yassine
11

Tiền đạo

Quốc gia: Tunisia

06/01/1992

Khenissi Yassine
11

Tiền đạo

06/01/1992

Ali Maaloul
12

Hậu vệ

Quốc gia: Tunisia

01/01/1990

Ali Maaloul
12

Hậu vệ

01/01/1990

Ferjani Sassi
13

Tiền vệ

Quốc gia: Tunisia

18/03/1992

Ferjani Sassi
13

Tiền vệ

18/03/1992

Hamdi Nagguez
21

Hậu vệ

Quốc gia: Tunisia

28/10/1992

Hamdi Nagguez
21

Hậu vệ

28/10/1992

Moez Ben Cherifia
22

Thủ môn

Quốc gia: Tunisia

24/06/1991

Moez Ben Cherifia
22

Thủ môn

24/06/1991

Layouni Amor
24

Tiền đạo

Quốc gia: Tunisia

03/10/1992

Layouni Amor
24

Tiền đạo

03/10/1992