tromso il

Tromso - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Alfheim | Sức chứa: 6,801

Logo Tromso IL

HUẤN LUYỆN VIÊN

Valakari, Simo

CẦU THỦ

1

Kongshavn, Gudmund

Vị trí: Thủ môn

2

Sokol, Artem

Vị trí: Hậu vệ

3

Antonsen, Kent Are

Vị trí: Tiền vệ

5

Jenssen, Anders

Vị trí: Hậu vệ

6

Pirinen, Juha

Vị trí: Hậu vệ

7

Pedersen, Morten

Vị trí: Tiền vệ

8

Kjaergaard, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

9

Rojas, Brayan

Vị trí: Tiền đạo

10

Ingebrigtsen, Mikael Noro

Vị trí: Tiền đạo

11

Taylor, Robert

Vị trí: Tiền vệ

14

Mikkelsen, August

Vị trí: Tiền vệ

15

Andersen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

16

Gronli, Sigurd

Vị trí: Tiền đạo

17

Berntsen, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

18

Valakari, Onni Johannes Simonpoika

Vị trí: Tiền vệ

19

Pedersen, Marcus Holmgren

Vị trí: Tiền đạo

22

Wangberg, Simen

Vị trí: Hậu vệ

25

Nilsen, Lasse

Vị trí: Tiền vệ

26

Gundersen, Jostein

Vị trí: Hậu vệ

28

Karlstrom, Jacob

Vị trí: Thủ môn

30

Espejord, Runar

Vị trí: Tiền đạo

31

Jacobsen, Erlend

Vị trí: Thủ môn

32

Johansen, Runar

Vị trí: Hậu vệ

33

Nash, Endre Borch

Vị trí: Tiền vệ

34

Stabell, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

35

Bjerke, Peter

Vị trí: Tiền đạo

42

Mushaga Bakenga

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Valakari, Simo

CẦU THỦ

1

Kongshavn, Gudmund

Vị trí: Thủ môn

2

Sokol, Artem

Vị trí: Hậu vệ

3

Antonsen, Kent Are

Vị trí: Tiền vệ

5

Jenssen, Anders

Vị trí: Hậu vệ

6

Pirinen, Juha

Vị trí: Hậu vệ

7

Pedersen, Morten

Vị trí: Tiền vệ

8

Kjaergaard, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

9

Rojas, Brayan

Vị trí: Tiền đạo

10

Ingebrigtsen, Mikael Noro

Vị trí: Tiền đạo

11

Taylor, Robert

Vị trí: Tiền vệ

14

Mikkelsen, August

Vị trí: Tiền vệ

15

Andersen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

16

Gronli, Sigurd

Vị trí: Tiền đạo

17

Berntsen, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

18

Valakari, Onni Johannes Simonpoika

Vị trí: Tiền vệ

19

Pedersen, Marcus Holmgren

Vị trí: Tiền đạo

22

Wangberg, Simen

Vị trí: Hậu vệ

25

Nilsen, Lasse

Vị trí: Tiền vệ

26

Gundersen, Jostein

Vị trí: Hậu vệ

28

Karlstrom, Jacob

Vị trí: Thủ môn

30

Espejord, Runar

Vị trí: Tiền đạo

31

Jacobsen, Erlend

Vị trí: Thủ môn

32

Johansen, Runar

Vị trí: Hậu vệ

33

Nash, Endre Borch

Vị trí: Tiền vệ

34

Stabell, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

35

Bjerke, Peter

Vị trí: Tiền đạo

42

Mushaga Bakenga

Vị trí: Tiền đạo