tromso il

Tromso - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Alfheim | Sức chứa: 6,687

Tromso IL

HUẤN LUYỆN VIÊN

Valakari, Simo
Valakari, Simo

CẦU THỦ

Kongshavn, Gudmund
1

Kongshavn, Gudmund

Vị trí: Thủ môn

Sokol, Artem
2

Sokol, Artem

Vị trí: Hậu vệ

Antonsen, Kent Are
3

Antonsen, Kent Are

Vị trí: Tiền vệ

Jenssen, Anders
5

Jenssen, Anders

Vị trí: Hậu vệ

Pirinen, Juha
6

Pirinen, Juha

Vị trí: Hậu vệ

Pedersen, Morten
7

Pedersen, Morten

Vị trí: Tiền vệ

Kjaergaard, Oliver
8

Kjaergaard, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Rojas, Brayan
9

Rojas, Brayan

Vị trí: Tiền đạo

Ingebrigtsen, Mikael Noro
10

Ingebrigtsen, Mikael Noro

Vị trí: Tiền đạo

Taylor, Robert
11

Taylor, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Mikkelsen, August
14

Mikkelsen, August

Vị trí: Tiền vệ

Andersen, Magnus
15

Andersen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Gronli, Sigurd
16

Gronli, Sigurd

Vị trí: Tiền đạo

Berntsen, Daniel
17

Berntsen, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Valakari, Onni Johannes Simonpoika
18

Valakari, Onni Johannes Simonpoika

Vị trí: Tiền vệ

Pedersen, Marcus Holmgren
19

Pedersen, Marcus Holmgren

Vị trí: Tiền vệ

Barlow, Aidan
20

Barlow, Aidan

Vị trí: Tiền vệ

Wangberg, Simen
22

Wangberg, Simen

Vị trí: Hậu vệ

Nilsen, Lasse
25

Nilsen, Lasse

Vị trí: Tiền vệ

Gundersen, Jostein
26

Gundersen, Jostein

Vị trí: Hậu vệ

Karlstrom, Jacob
28

Karlstrom, Jacob

Vị trí: Thủ môn

Espejord, Runar
30

Espejord, Runar

Vị trí: Tiền đạo

Jacobsen, Erlend
31

Jacobsen, Erlend

Vị trí: Thủ môn

Johansen, Runar
32

Johansen, Runar

Vị trí: Hậu vệ

Nash, Endre Borch
33

Nash, Endre Borch

Vị trí: Tiền vệ

Stabell, Tomas
34

Stabell, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

Bjerke, Peter
35

Bjerke, Peter

Vị trí: Tiền đạo

Fiabema, Bryan Solhaug
36

Fiabema, Bryan Solhaug

Vị trí: Tiền đạo

Mushaga Bakenga
42

Mushaga Bakenga

Vị trí: Tiền đạo

Azemi, Fitim
77

Azemi, Fitim

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Valakari, Simo
Valakari, Simo

CẦU THỦ

Kongshavn, Gudmund
1

Kongshavn, Gudmund

Vị trí: Thủ môn

Sokol, Artem
2

Sokol, Artem

Vị trí: Hậu vệ

Antonsen, Kent Are
3

Antonsen, Kent Are

Vị trí: Tiền vệ

Jenssen, Anders
5

Jenssen, Anders

Vị trí: Hậu vệ

Pirinen, Juha
6

Pirinen, Juha

Vị trí: Hậu vệ

Pedersen, Morten
7

Pedersen, Morten

Vị trí: Tiền vệ

Kjaergaard, Oliver
8

Kjaergaard, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Rojas, Brayan
9

Rojas, Brayan

Vị trí: Tiền đạo

Ingebrigtsen, Mikael Noro
10

Ingebrigtsen, Mikael Noro

Vị trí: Tiền đạo

Taylor, Robert
11

Taylor, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Mikkelsen, August
14

Mikkelsen, August

Vị trí: Tiền vệ

Andersen, Magnus
15

Andersen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Gronli, Sigurd
16

Gronli, Sigurd

Vị trí: Tiền đạo

Berntsen, Daniel
17

Berntsen, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Valakari, Onni Johannes Simonpoika
18

Valakari, Onni Johannes Simonpoika

Vị trí: Tiền vệ

Pedersen, Marcus Holmgren
19

Pedersen, Marcus Holmgren

Vị trí: Tiền vệ

Barlow, Aidan
20

Barlow, Aidan

Vị trí: Tiền vệ

Wangberg, Simen
22

Wangberg, Simen

Vị trí: Hậu vệ

Nilsen, Lasse
25

Nilsen, Lasse

Vị trí: Tiền vệ

Gundersen, Jostein
26

Gundersen, Jostein

Vị trí: Hậu vệ

Karlstrom, Jacob
28

Karlstrom, Jacob

Vị trí: Thủ môn

Espejord, Runar
30

Espejord, Runar

Vị trí: Tiền đạo

Jacobsen, Erlend
31

Jacobsen, Erlend

Vị trí: Thủ môn

Johansen, Runar
32

Johansen, Runar

Vị trí: Hậu vệ

Nash, Endre Borch
33

Nash, Endre Borch

Vị trí: Tiền vệ

Stabell, Tomas
34

Stabell, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

Bjerke, Peter
35

Bjerke, Peter

Vị trí: Tiền đạo

Fiabema, Bryan Solhaug
36

Fiabema, Bryan Solhaug

Vị trí: Tiền đạo

Mushaga Bakenga
42

Mushaga Bakenga

Vị trí: Tiền đạo

Azemi, Fitim
77

Azemi, Fitim

Vị trí: Tiền đạo