tranmere rovers

Wirral - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Prenton Park | Sức chứa: 16,567

Logo Tranmere Rovers

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mellon, Micky

CẦU THỦ

1

Scott Davies

Vị trí: Thủ môn

2

Adam Buxton

Vị trí: Hậu vệ

3

Liam Ridehalgh

Vị trí: Hậu vệ

4

Ritchie Sutton

Vị trí: Hậu vệ

5

Steve McNulty

Vị trí: Hậu vệ

6

Monthe, Manny

Vị trí: Hậu vệ

7

Ben Tollitt

Vị trí: Tiền vệ

8

Jay Harris

Vị trí: Tiền vệ

9

Paul Mullin

Vị trí: Tiền đạo

10

James Norwood

Vị trí: Tiền vệ

11

Connor Jennings

Vị trí: Tiền đạo

12

McCullough, Luke

Vị trí: Hậu vệ

14

Jake Caprice

Vị trí: Hậu vệ

16

Mark Ellis

Vị trí: Hậu vệ

17

Dylan Mottley Henry

Vị trí: Tiền vệ

18

Smith, Jonny

Vị trí: Tiền vệ

19

Akammadu, Franklyn

Vị trí: Tiền đạo

20

Cole Stockton

Vị trí: Tiền đạo

21

Evan Gumbs

Vị trí: Hậu vệ

22

Gilmour, Harvey

Vị trí: Tiền vệ

23

George, Shamal

Vị trí: Thủ môn

24

Zoumana Bakayogo

Vị trí: Hậu vệ

25

Luke Pilling

Vị trí: Thủ môn

26

Devine, James

Vị trí: Tiền vệ

27

Ryan Williams

Vị trí: Tiền vệ

28

Oliver Banks

Vị trí: Tiền vệ

29

Cole, Larnell

Vị trí: Tiền vệ

30

Spellman, Carl

Vị trí: Tiền vệ

39

Long, Nick

Vị trí: Tiền vệ

40

Wharton, Patrick

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mellon, Micky

CẦU THỦ

1

Scott Davies

Vị trí: Thủ môn

2

Adam Buxton

Vị trí: Hậu vệ

3

Liam Ridehalgh

Vị trí: Hậu vệ

4

Ritchie Sutton

Vị trí: Hậu vệ

5

Steve McNulty

Vị trí: Hậu vệ

6

Monthe, Manny

Vị trí: Hậu vệ

7

Ben Tollitt

Vị trí: Tiền vệ

8

Jay Harris

Vị trí: Tiền vệ

9

Paul Mullin

Vị trí: Tiền đạo

10

James Norwood

Vị trí: Tiền vệ

11

Connor Jennings

Vị trí: Tiền đạo

12

McCullough, Luke

Vị trí: Hậu vệ

14

Jake Caprice

Vị trí: Hậu vệ

16

Mark Ellis

Vị trí: Hậu vệ

17

Dylan Mottley Henry

Vị trí: Tiền vệ

18

Smith, Jonny

Vị trí: Tiền vệ

19

Akammadu, Franklyn

Vị trí: Tiền đạo

20

Cole Stockton

Vị trí: Tiền đạo

21

Evan Gumbs

Vị trí: Hậu vệ

22

Gilmour, Harvey

Vị trí: Tiền vệ

23

George, Shamal

Vị trí: Thủ môn

24

Zoumana Bakayogo

Vị trí: Hậu vệ

25

Luke Pilling

Vị trí: Thủ môn

26

Devine, James

Vị trí: Tiền vệ

27

Ryan Williams

Vị trí: Tiền vệ

28

Oliver Banks

Vị trí: Tiền vệ

29

Cole, Larnell

Vị trí: Tiền vệ

30

Spellman, Carl

Vị trí: Tiền vệ

39

Long, Nick

Vị trí: Tiền vệ

40

Wharton, Patrick

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu Tranmere Rovers

Huấn luyện viên

Mellon, Micky

Quốc gia: Scotland

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

27/02/1987

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

12/05/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

20/04/1991

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

29/04/1986

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

26/09/1983

6

Hậu vệ

Quốc gia: Cameroon

26/01/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

30/11/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/04/1987

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

06/11/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

05/09/1990

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

29/10/1991

12

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

15/02/1994

14

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

11/11/1992

16

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

30/09/1988

17

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

02/08/1997

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/07/1997

19

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

11/08/1998

20

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

13/03/1994

21

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

21/07/1997

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/12/1998

23

Thủ môn

Quốc gia: Anh

06/01/1998

24

Hậu vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

17/08/1986

25

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

25/07/1997

26

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

26/07/1999

27

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

08/04/1991

28

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

21/09/1992

29

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

09/03/1993

30

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

39

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

40

Thủ môn

Quốc gia: Anh

27/05/2000

728x90
130x300
130x300